Một số kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

Thứ sáu - 01/04/2022 16:00 2 0

Một số kết quả công tác thanh tra Quý I năm 2022

Trong quý I năm 2022, ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã chủ động liên hệ thực tế ngành, địa phương để xây dựng kế hoạch đúng trọng tâm, bám sát định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra năm 2022 của Thanh tra Chính phủ, phù hợp với khả năng, nguồn lực của đơn vị; tập trung thực hiện nhiệm vụ công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng và xây dựng ngành đạt được những kết quả tích cực.

          Công tác thanh tra: Toàn ngành đã triển khai thực hiện 21 cuộc thanh tra hành chính (kỳ trước chuyển sang 07 cuộc) trong đó có 04 cuộc đột xuất, ban hành kết luận 06 cuộc và 1.966 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành (tập trung chủ yếu lĩnh vực tài chính, giao thông vận tải, y tế, an toàn vệ sinh thực phẩm,…). Qua thanh tra phát hiện vi phạm 4.9 tỷ đồng và 4.424 m2 đất, kiến nghị thu hồi 819 triệu đồng; kiến nghị khác 4.1 tỷ đồng và 4.424 m2 đất; ban hành 119 quyết định xử phạt hành chính với số tiền 1.1 tỷ đồng, qua thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực.

          Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Các cấp, cách ngành trên địa bản tỉnh đã tiếp 384 lượt/455 người, đến trình bày 362 vụ việc; trong đó có 02 lượt đoàn đông người; xử lý 694 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, đã xử lý chuyển đơn tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hướng dẫn công dân thực hiện việc khiếu nại theo đúng quy định của pháp luật. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Thủ trưởng cơ quan hành chính nhà nước có 23 đơn khiếu nại và 05 đơn tố cáo (trong đó có 14 đơn khiếu nại và 04 đơn tố cáo mới phát sinh); đến nay đã giải quyết xong 17 đơn khiếu nại và 03 đơn tố cáo, đạt 71% trên tổng số thụ lý đạt 111% trên tổng mới phát sinh. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Trung ương trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, đông người; xây dựng kế hoạch triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo".

HoiNgu_01042022_Tam.jpg

          Công tác phòng chống tham nhũng: Thanh tra tỉnh và Thanh tra các sở, huyện, thị xã thành phố đã chủ động tham mưu UBND tỉnh và Thủ trưởng cơ quan cùng cấp xây dựng Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022. Qua đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện thường xuyên, nghiêm túc các biện pháp phòng ngừa tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; chỉ đạo và tổ chức triển khai việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Ngoài ra, Thanh tra tỉnh đã chủ động tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn và yêu cầu các tổ chức, đơn vị khu vực ngoài Nhà nước thực hiện quy định về phòng chống tham nhũng khu vực ngoài Nhà nước.

          Công tác xây dựng ngành: Thanh tra tỉnh luôn quan tâm đến công tác này, thông qua việc kiểm tra gián tiếp công tác xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch năm, các báo cáo, văn bản liên quan hoạt động của Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố đã thường xuyên trao đổi, hướng dẫn kịp thời; đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng, tiếp tục phối hợp Sở Nội vụ, Trường Cán bộ Thanh tra xây dựng Kế hoạch đào tạo năm 2022; nhìn chung công chức trong ngành được quan tâm chuẩn hóa kiến thức theo vị trí việc làm góp phần xây dựng lực lượng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngành trong tình hình mới./.


  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây