Khiếu nại tố cáo

Giá trị hợp pháp của đơn đơn đủ điều kiện và không đủ điều kiện xử lý

Giá trị hợp pháp của đơn đơn đủ điều kiện và không đủ điều kiện xử lý

 •   15/03/2023 09:32:00 AM
 •   Đã xem: 379
 •   Phản hồi: 0
Thời gian qua, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh, kiến nghị (PAKN) liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó, nhiều đơn không đủ điều kiện xử lý như: không có ngày tháng viết đơn, không có chữ ký, đơn sử dụng bản photocoppy.
Tuyên truyền quy định về quyền của người tố cáo

Tuyên truyền quy định về quyền của người tố cáo

 •   07/03/2023 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Tố cáo là quyền của công dân được pháp luật quy định, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; là cơ sở để đấu tranh với các tiêu cực, tham nhũng, nhũng nhiễu bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhà nước, tổ chức và của cá nhân.
Ai có quyền tố cáo và người tố cáo có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc tố cáo hay không?

Ai có quyền tố cáo và người tố cáo có thể ủy quyền cho người khác thực hiện việc tố cáo hay không?

 •   01/11/2022 01:43:00 PM
 •   Đã xem: 2251
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh tuyên truyền về chủ thể được tố cáo và việc ủy quyền của người tố cáo.
Zalo 27072022

THẨM QUYỀN CỦA CƠ QUAN TIẾN HÀNH TỐ TỤNG TRONG TIẾP NHẬN, XỬ LÝ VÀ GIẢI QUYẾT ĐƠN THƯ KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH

 •   27/07/2022 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 984
 •   Phản hồi: 0
Thời gian gần đây, Thanh tra tỉnh nhận được rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân gửi đến có nội dung thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tiến hành tố tụng, chủ yếu là khiếu nại kết luận điều tra, quyết định không khởi tố vụ án hình sự của cơ quan điều tra; khiếu nại bản án, quyết định của Tòa án nhân dân. Nguyên nhân cơ bản là do người dân chưa nắm rõ quy định của pháp luật liên quan đến thẩm quyền xử lý, giải quyết đơn thư của các cơ quan tiến hành tố tụng, nên gửi đơn đến cơ quan không có thẩm quyền giải quyết, làm mất thời gian, quyền lợi của người dân.
QUYỀN KHIẾU NẠI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

QUYỀN KHIẾU NẠI VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI KHIẾU NẠI TRONG VIỆC THI HÀNH QUYẾT ĐỊNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI CÓ HIỆU LỰC PHÁP LUẬT

 •   11/07/2022 08:09:00 AM
 •   Đã xem: 2141
 •   Phản hồi: 0
Quyết định giải quyết khiếu nại hành chính có hiệu lực pháp luật bao gồm quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu, quyết định giải quyết khiếu nại lần hai mà trong thời hạn do pháp luật quy định người khiếu nại không khiếu nại tiếp, không khởi kiện tại Toà án thì phải chấp hành thực hiện. Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại hành chính, nhất là các quyết định đã có hiệu lực pháp luật có ý nghĩa quan trọng, thể hiện hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, khôi phục các quyền, lợi ích chính đáng của công dân và tổ chức; việc nắm và hiểu đầy đủ quyền, trách nhiệm của công dân trong việc khiếu nại và chấp hành thực hiện quyết định có hiệu lực pháp luật góp phần giảm thiểu tình trạng khiếu nại phức tạp, tồn đọng, kéo dài như hiện nay.
HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐƠN. ĐƠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ

HƯỚNG DẪN QUY ĐỊNH LIÊN QUAN ĐẾN ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ ĐƠN. ĐƠN ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN XỬ LÝ

 •   23/06/2022 08:32:00 PM
 •   Đã xem: 2456
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm gần đây, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh và kiến nghị (PAKN) liên quan đến nhiều lĩnh vực khác nhau, tuy nhiên hướng xử lý chủ yếu là xếp lưu, lý do đơn không đủ điều kiện xử lý.Để giúp công dân hiểu rõ hơn về các quy định liên quan đến đơn đủ điều kiện xử lý và đơn không đủ điều kiện xử lý, Thanh tra tỉnh hướng dẫn như sau:
HƯỚNG DẪN GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÚNG THEO THẨM QUYỀN

HƯỚNG DẪN GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÚNG THEO THẨM QUYỀN

 •   07/06/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 15321
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm gần đây, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh và kiến nghị (PAKN) không thuộc thẩm quyền, vượt cấp, nội dung đơn chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp phường, xã, huyện, thị xã, thành phố do người dân muốn gửi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước cao hơn, cụ thể:
TUYÊN TRUYỀN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN

TUYÊN TRUYỀN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN

 •   25/05/2022 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Đơn là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thức theo quy định của pháp luật, gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh.
LogoNganhThanhTra 2022

TUYÊN TRUYỀN: QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   16/05/2022 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh năm 2021. Qua thời gian rà soát, nghiên cứu Thanh tra tỉnh đã xây dựng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTr ngày 21/4/2022 về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 642/CV-TTr ngày 19/11/2020 về việc hướng dẫn thống nhất sử dụng phần mềm CSDLQG về KNTC của Thanh tra Chính phủ

Công văn số 642/CV-TTr ngày 19/11/2020 về việc hướng dẫn thống nhất sử dụng phần mềm CSDLQG về KNTC của Thanh tra Chính phủ

 •   20/11/2020 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 185/TTTT-KTCN, ngày 28/9/2020 của Trung tâm Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn, giải đáp và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo; Thông tư 03/2013/TT-TTCP, ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ về Quy định chế độ báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
Thư mời số 3/GM-TTr Về việc tiếp tục thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ

Thư mời số 3/GM-TTr Về việc tiếp tục thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ

 •   23/01/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 1590
 •   Phản hồi: 0
Qua thời gian triển khai thực hiện phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ nhưng đến nay các cơ quan, địa phương vẫn chưa ứng dụng đồng bộ, để tiếp tục vận hành đồng bộ phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ, Thanh tra tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho quản trị phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ cho các đối tượng sau:
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay577
 • Tháng hiện tại2,740
 • Tổng lượt truy cập1,177,862
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây