Chuyển đổi số

Thanh tra tỉnh tham dự Hội thảo nâng cao nhận thức  về an toàn thông tin năm 2023

Thanh tra tỉnh tham dự Hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin năm 2023

  •   31/10/2023 03:33:57 PM
  •   Đã xem: 28
  •   Phản hồi: 0
Lúc 08 giờ, ngày 30/10/2023, tại Hội trường Khách sạn Sunrise số 81, đường Hoàng Lê Kha, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội thảo nâng cao nhận thức về an toàn thông tin năm 2023.
Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát  thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát  thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

  •   16/10/2023 09:54:41 AM
  •   Đã xem: 33
  •   Phản hồi: 0
Tại Hội trường chi nhánh Viettel Tây Ninh - Tầng 04 toà nhà Viettel chi nhánh Tây Ninh. Địa chỉ: số 162 đường 30 tháng 4, phường 3 thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ về công tác cải cách, kiểm soát  thủ tục hành chính, thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.
Thông báo mời các tổ chức tham gia chào hàng, báo giá phát triển phần mềm

Thông báo mời các tổ chức tham gia chào hàng, báo giá phát triển phần mềm

  •   10/10/2023 08:31:10 AM
  •   Đã xem: 53
  •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Thanh tra số 11/2022/QH15 ngày 14/11/2022 của Quốc hội;Căn cứ Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh hoạt động thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp.
Phiếu khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp xử lý trong thời gian tới

Phiếu khảo sát ý kiến các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh để ghi nhận những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, từ đó đề xuất, kiến nghị những giải pháp xử lý trong thời gian tới

  •   27/07/2023 07:41:37 AM
  •   Đã xem: 126
  •   Phản hồi: 0
Đăng tải theo yêu cầu Công văn số 1946/SKHĐT-HTĐT ngày 20/7/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư Tây Ninh về việc khảo sát khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2023

Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2023

  •   24/07/2023 04:30:00 PM
  •   Đã xem: 91
  •   Phản hồi: 0
Lúc 14 giờ, ngày 19/7/2023, tại Phòng Chỉ huy - Điều hành, UBND tỉnh Tây Ninh diễn ra Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2023.
Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Thanh tra tỉnh

Số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Thanh tra tỉnh

  •   20/06/2023 01:55:03 PM
  •   Đã xem: 160
  •   Phản hồi: 0
Ngày 14/6/2023, Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành Thông báo số 44/TB-TTr về số điện thoại đường dây nóng và địa chỉ hộp thư góp ý của Thanh tra tỉnh
TapHuan 12052023

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn Cổng thông tin địa phương trên Zalo (Zalo OA) và ứng dụng Tây Ninh Smart trên Zalo (mini-app)

  •   16/05/2023 07:20:00 AM
  •   Đã xem: 94
  •   Phản hồi: 0
Lúc 8h00, thứ Sáu ngày 12/5/2023, tại điểm cầu Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Công văn số 699/STTTT-TTGSĐH, ngày 08/5/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn sử dụng Cổng thông tin địa phương (Zalo OA) và ứng dụng Tây Ninh Smart trên Zalo.
Tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023

Tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023

  •   08/05/2023 09:37:39 AM
  •   Đã xem: 67
  •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 24/4/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Tây Ninh lần thứ III - năm 2023 và hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ VIII - năm 2023 (Giải Búa liềm vàng)
KhaoSat DuLieu 01

Thanh tra tỉnh khảo sát dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, dữ liệu mở, tích hợp lên hệ thống phần mềm quản lý chỉ đạo IOC của tỉnh

  •   25/04/2023 02:33:00 PM
  •   Đã xem: 173
  •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 21/4/2023, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra cuộc họp  theo Giấy mời số 66/GM-TTr, ngày 18/4/2023 của Thanh tra tỉnh về việc mời tham dự khảo sát dữ liệu tại Thanh tra tỉnh.
HoiNghi 12012023 02

Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023

  •   16/01/2023 08:11:40 AM
  •   Đã xem: 879
  •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12/01/2023, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 150 điểm cầu toàn tỉnh.
TapHuan 11012023 02

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn số hóa trên phần mềm Một cửa điện tử, khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Dân cư

  •   13/01/2023 10:36:00 AM
  •   Đã xem: 133
  •   Phản hồi: 0
​​​​​​​Lúc 8h00, thứ Tư ngày 11/01/2023, tại điểm cầu Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Công văn số 23/STTTT-TTGSĐH ngày 06/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn số hóa, trả kết quả điện tử và khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Dân cư. 
TapHuan CDS 03

Thanh tra tỉnh tham dự khóa “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”

  •   25/10/2022 10:29:00 AM
  •   Đã xem: 149
  •   Phản hồi: 0
Xác định nhiệm vụ Chuyển đổi số nhằm đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh đạo của các cấp. Sáng ngày 19/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh từ ngày 19 đến hết ngày 21/10/2022.
TapHuan CCHC 2022

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022

  •   17/10/2022 02:52:00 PM
  •   Đã xem: 178
  •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-TTr ngày 26/09/2022 về việc tập huấn cải cách hành chính năm 2022. Lúc 14h ngày 14/10/2022, tại hội trường Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn cải cách hành chính năm 2022 cho công chức, người lao động trong cơ quan.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

  •   26/09/2022 10:46:00 AM
  •   Đã xem: 134
  •   Phản hồi: 0
Ngày 19/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3142/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với mục đích giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước, của Tỉnh.
Tập huấn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Tập huấn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

  •   11/08/2022 08:43:00 AM
  •   Đã xem: 171
  •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/8/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và một số Thanh tra sở trên địa bàn tỉnh.
TapHuan 28072022

Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022

  •   01/08/2022 10:14:00 AM
  •   Đã xem: 213
  •   Phản hồi: 0
Theo thông báo tại giấy mời số 5342/GM-VP, ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
TapHuan MotCua062022

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn một số tính năng mới của phần mềm Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công và Cổng Thông tin điện tử

  •   24/06/2022 07:21:00 AM
  •   Đã xem: 149
  •   Phản hồi: 0
Lúc 8h00, thứ Ba ngày 21/6/2022, tại Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Công văn số 883/STTTT-TTGSĐH ngày 15/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn sử dụng các tính năng mới trên hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công và Cổng Thông tin điện tử.
Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/6/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động  của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/6/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh

  •   21/06/2022 07:16:00 AM
  •   Đã xem: 216
  •   Phản hồi: 0
Ngày 21/6/2022 Thanh tra tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh.
LogoNganhThanhTra 2022

TUYÊN TRUYỀN: QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

  •   16/05/2022 09:13:00 AM
  •   Đã xem: 257
  •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh năm 2021. Qua thời gian rà soát, nghiên cứu Thanh tra tỉnh đã xây dựng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTr ngày 21/4/2022 về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Các tin khác

Thống kê truy cập
  • Đang truy cập4
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm2
  • Hôm nay582
  • Tháng hiện tại2,745
  • Tổng lượt truy cập1,177,867
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây