Kết quả thanh tra

ThiDua 121020231

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT THI ĐUA NĂM 2023 CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ (CỤM 10)

 •   18/10/2023 08:22:02 AM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12 tháng 10 năm 2023, tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Cụm trưởng), Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm 10) tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023.
KetLuan AIC T92023

Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   30/09/2023 09:49:00 AM
 •   Đã xem: 203
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-TTr ngày 14/11/2022 và Quyết định gia hạn số 18/QĐ-TTr ngày 13/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, qua quá trình thanh tra trực tiếp tại các chủ đầu tư: Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế và Ban QLDA ĐTXD tỉnh, trong 02 ngày 26 và 28/9/2023, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã công bố 03 Kết luận thanh tra liên quan đến các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế và các đơn vị thành viên (Công ty AIC) thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Thanh tra tỉnh công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các vấn đề khác có liên quan đối với Dự án xây dựng Trung tâm Dịch vụ văn hóa, Thể dục thể thao tổng hợp Gò Dầu

Thanh tra tỉnh công khai kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các vấn đề khác có liên quan đối với Dự án xây dựng Trung tâm Dịch vụ văn hóa, Thể dục thể thao tổng hợp Gò Dầu

 •   29/09/2023 07:26:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, chiều ngày 26/9/2023, tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh, ông Trần Xuân Long – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với Công ty TNHH Thương mại - DV&SX Đồng Nguyễn và đại diện các sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Cục Thuế tỉnh để thực hiện công bố Kết luận thanh tra số 61/KL-TTr ngày 18/9/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra chấp hành pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nghĩa vụ tài chính và các vấn đề khác có liên quan đối với Dự án xây dựng Trung tâm Dịch vụ văn hóa, Thể dục thể thao tổng hợp Gò Dầu của Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Sản xuất Đồng Nguyễn.
Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị Giao ban quý III/2023

Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị Giao ban quý III/2023

 •   26/09/2023 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22/09/2023, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị Giao ban quý III với các cơ quan Thanh tra để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện Kế hoạch công tác năm 2023. 
PhatTai AIC 2854 01

Thanh tra tỉnh công khai kết luận thanh tra việc xây dựng, sử dụng đất Dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới trong khu vực quy hoạch cửa khẩu Kà Tum của Công ty TNHH MTV Phát Tài TC

 •   20/09/2023 11:02:00 AM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Điều 79 Luật Thanh tra năm 2022, chiều ngày 19/9/2023, tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh, ông Trần Xuân Long - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện UBND huyện Tân Châu và Công ty TNHH MTV Phát Tài TC để thực hiện công bố Kết luận thanh tra số 2854/KL-UBND ngày 08/9/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc xây dựng, sử dụng đất Dự án địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất nhập khẩu ở biên giới trong khu vực quy hoạch cửa khẩu Kà Tum của Công ty TNHH MTV Phát Tài TC.
Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng năm 2023 của khối thanh tra huyện, thị xã, thành phố

Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng năm 2023 của khối thanh tra huyện, thị xã, thành phố

 •   21/06/2023 10:12:00 AM
 •   Đã xem: 363
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16 tháng 6 năm 2023, tại Thanh tra huyện Bến Cầu (Khối phó), Khối Thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng đầu năm 2023.
Cum 09062023

Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng năm 2023 của cụm thanh tra các tỉnh miền đông nam bộ (cụm 10)

 •   15/06/2023 04:09:00 PM
 •   Đã xem: 273
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09 tháng 6 năm 2023, tại Thanh tra tỉnh Bình Thuận (Cụm phó), Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm 10) tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua 6 tháng năm 2023.
Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

Ngành Thanh tra tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023

 •   29/05/2023 03:24:00 PM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/05/2023, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
Giấy mời và tài liệu giao ban các tổ chức Thanh tra 6 tháng 2023

Giấy mời và tài liệu giao ban các tổ chức Thanh tra 6 tháng 2023

 •   24/05/2023 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
CongKhai19012023 01

Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh

 •   03/02/2023 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 575
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/01/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 17/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trong việc thực hiện các luật: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng (từ năm 2018 - 2021).
CongKhai 18012023

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA VỀ VIỆC THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND HUYỆN CHÂU THÀNH VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

 •   19/01/2023 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 223
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/01/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công khai kết luận thanh tra bằng hình thức công bố tại cuộc họp đối với Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 15/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Châu Thành về các dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai.
HoiNghi 06012023 02

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra

 •   09/01/2023 08:18:38 AM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng Chính phủ; Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Trần Văn Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – Chủ trì; cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
HoiNghi 23122022 01

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh

 •   27/12/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra sở, 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;  trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
CongBo GiaoDuc 16122022

Công khai Kết luận thanh tra về việc thanh tra Dự án kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020

 •   19/12/2022 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/12/2022, tại Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Văn Tẳng đã chủ trì buổi công khai Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 09/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra Dự án kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020 bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Dự buổi công khai kết luận có Đại diện Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2808/UBND-KL tại UBND huyện Tân Châu

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2808/UBND-KL tại UBND huyện Tân Châu

 •   16/11/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 145
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2808/UBND-KL của Chủ tịch UBND tỉnh đối với UBND huyện Tân Châu.
GiaoBanQuyIII 2022

Hội nghị giao ban Quý III/2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022

 •   06/10/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 268
 •   Phản hồi: 0
   Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2022, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Quý III/2022 với thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
HN TrucTuyen 07072022 1

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra

 •   11/07/2022 07:49:00 AM
 •   Đã xem: 227
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07/7/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra.
HoiNghi01072022 1

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

 •   04/07/2022 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 200
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

 •   04/07/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện Kết luận số 06/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm5
 • Hôm nay452
 • Tháng hiện tại2,615
 • Tổng lượt truy cập1,177,737
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây