Đảng

Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2023)

Thanh tra tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2023)

 •   17/11/2023 07:21:15 AM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 14/11/2023, nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống Ngành Thanh tra Việt Nam (23/11/1945- 23/11/2023). Chi ủy, Lãnh đạo cơ quan và Ban Chấp hành Công đoàn Thanh tra tỉnh đã tổ chức gặp mặt nội bộ công chức, người lao động của cơ quan để ôn lại ngày truyền thống của Ngành.
Chi bộ Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về thông tin đối ngoại

Chi bộ Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận 57-KL/TW của Bộ Chính trị về thông tin đối ngoại

 •   12/10/2023 03:42:07 PM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 11/10/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, triển khai Kết luận số 57-KL/TW ngày 15/6/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại (TTĐN) trong tình hình mới. Tất cả đảng viên Chi bộ Thanh tra tỉnh tham dự trực tuyến tại điểm cầu Thanh tra tỉnh.
HoiNghiNgay 10082023

Chi bộ Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị Tác phẩm “kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhủng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”

 •   10/08/2023 04:30:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 10/8/2023, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, giới thiệu nội dung cốt lõi, giá trị của Tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tất cả đảng viên Chi bộ Thanh tra tỉnh dự tại điểm cầu Thanh tra tỉnh Tây Ninh.
HoiNghi 16062023

Chi bộ Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 6 năm 2023

 •   19/06/2023 11:06:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 16/6/2023, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị trực tuyến báo cáo viên toàn quốc tháng 6. Tất cả đảng viên Chi bộ Thanh tra tỉnh dự tại điểm cầu Thanh tra tỉnh.
NgoThiBeHai 03

Lễ kết nạp đảng viên Ngô Thị Bé Hai

 •   26/04/2023 02:28:00 PM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 8h00 ngày 24/4/2023, Chi bộ Thanh tra tỉnh trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Ngô Thị Bé Hai.
KetNapDV Nam 04

Lễ kết nạp đảng viên Hoàng Phương Nam

 •   16/03/2023 09:48:00 AM
 •   Đã xem: 262
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 8h00 ngày 14/3/2023, Chi bộ Thanh tra tỉnh trang trọng tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho đồng chí Hoàng Phương Nam.
HoiNghi 12012023 02

Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023

 •   16/01/2023 08:11:40 AM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12/01/2023, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 150 điểm cầu toàn tỉnh.
HN 05122022 01

CHI BỘ THANH TRA TỈNH THAM DỰ HỘI NGHỊ TOÀN QUỐC NGHIÊN CỨU, HỌC TẬP NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 6 KHÓA XIII

 •   08/12/2022 04:41:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Sáng 05/12/2022, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến hơn 11.600 điểm cầu trên cả nước, với hơn 1 triệu cán bộ, đảng viên tham dự. Tại Tây Ninh trực tuyến đến 130 điểm cầu với hơn 13.000 cán bộ, đảng viên tham dự. Theo kế hoạch, hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày 05 và 06/12/2022.
Báo cáo tài chính đảng quý I, II, III năm 2022

Báo cáo tài chính đảng quý I, II, III năm 2022

 •   09/09/2022 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 311
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận hoạt động thu chi tài chính của đảng viên. Nay Chi bộ Thanh tra tỉnh công khai tình hình tài chính đảng quý 1,2,3 năm 2022. 
Chi bộ Thanh tra tỉnh dự Hội nghị triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chi bộ Thanh tra tỉnh dự Hội nghị triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 •   25/05/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/5/2022, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 91 điểm cầu toàn tỉnh với trên 9.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam

 •   29/01/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo văn bản số 297-CV/BTG-TH ngày 27/01/2022 của Đảng ủy khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh về việc sao gửi "Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam"
Về việc triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020

Về việc triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020

 •   08/06/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Về việc triển khai Kế hoạch hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ V - năm 2020
Quyết định số 281-QĐ/CB ngày 11/06/2019

Quyết định số 281-QĐ/CB ngày 11/06/2019

 •   12/06/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 120
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 281-QĐ/CB ngày 11/06/2019 của Chi bộ Thanh tra tỉnh về việc phân công Tổ trưởng tổ đảng Chi bộ Thanh tra tỉnh
Công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ của Ông Nguyễn Chính Nghĩa - Trưởng phòng Phòng Chống tham nhũng và Bà Trương Thị Anh Đào, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh.

Công bố Quyết định nghỉ hưu theo chế độ của Ông Nguyễn Chính Nghĩa - Trưởng phòng Phòng Chống tham nhũng và Bà Trương Thị Anh Đào, Thanh tra viên Thanh tra tỉnh.

 •   02/01/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Ngày 27/12/2018, cơ quan Thanh tra tỉnh tổ chức trao quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Chính Nghĩa,Trưởng phòng Phòng Chống tham nhũng và Bà Trương Thị Anh Đào, Thanh tra viên Văn phòng nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 01/01/2019.
Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt tài liệu tuyên truyền phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia

Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt tài liệu tuyên truyền phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia

 •   15/10/2018 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12/10/2018, Chi bộ Thanh tra tỉnh tổ chức buổi sinh hoạt tài liệu tuyên truyền phân giới, cắm mốc Việt Nam - Campuchia, chủ đề "Xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển" bằng hình thức trình chiếu phim tài liệu cho toàn thể đảng viên, quần chúng trong cơ quan.
Chi đoàn Sở Tài chính tiếp xúc, đối thoại với Đảng ủy Sở Tài chính và Chi ủy Thanh tra tỉnh lần II năm 2018

Chi đoàn Sở Tài chính tiếp xúc, đối thoại với Đảng ủy Sở Tài chính và Chi ủy Thanh tra tỉnh lần II năm 2018

 •   09/10/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 97
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 05/10/2018, Chi đoàn Sở Tài chính đã tổ chức buổi tiếp xúc, đối thoại với Đảng ủy Sở Tài chính và Chi ủy Thanh tra tỉnh. Thời gian qua, với sự lãnh đạo thống nhất của Ban Chấp hành Chi đoàn đối với Đoàn viên thanh niên, Chi đoàn đã đạt được nhiều thành tích trong các hoạt động phong trào do Đoàn cấp trên phát động.
CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT QUÝ II/2018

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT QUÝ II/2018

 •   05/09/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 131
 •   Phản hồi: 0
Thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản kết hợp với quy trình xử lý văn bản trong hệ thống eoffice
Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy TTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020

Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy TTCP nhiệm kỳ 2015 - 2020

 •   17/03/2018 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 16/3, Đảng ủy Thanh tra Chính phủ đã tổ chức Hội nghị Công bố quyết định Bí thư Đảng ủy Thanh tra Chính phủ nhiệm kỳ 2015 - 2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương cho đồng chí Lê Minh Khái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ.
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng

Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng

 •   26/02/2018 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 134
 •   Phản hồi: 0
Lễ trao tặng huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đồng chí Trần Văn Minh Trí

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm3
 • Hôm nay470
 • Tháng hiện tại2,633
 • Tổng lượt truy cập1,177,755
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây