Thông tin khen thưởng, xử phạt

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2023

 •   10/11/2023 02:45:32 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 11/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
HoiThiKhoi 2023

Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

 •   23/05/2023 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Khối Thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh, do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND (Khối trưởng) chủ trì tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, với 08 thành viên trong Khối tham gia (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư). Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo, công chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng (tham gia Ban Tổ chức và Tổ chuyên viên giúp việc), các Đội thi (mỗi đội 04 người) và khoảng 100 cổ động viên của các thành viên trong Khối.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2023

 •   11/05/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/5/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng

 •   22/03/2023 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Chiều 20/3/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng cho 03 công chức cơ quan. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra, công chức và người lao động trong cơ quan.
ThiDua 06032023 02

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THAM MƯU, TỔNG HỢP NĂM 2022

 •   09/03/2023 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày  06 tháng 3 năm 2023, tại UBND tỉnh Tây Ninh, Văn phòng UBND tỉnh (Khối trưởng, Khối Thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp năm 2022; bàn giao Khối trưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023, thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên (Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh). Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bà Trần Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên HĐTĐKT, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

 •   07/02/2023 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/02/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 02/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
HoiNghi 23122022 01

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh

 •   27/12/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 271
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra sở, 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;  trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

 •   12/10/2022 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 10/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   26/08/2022 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 130/TTCP-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HoiThao 12082022

Hội thao Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh

 •   17/08/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Hội thao Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh năm 2022
Báo cáo thi đua, khen thưởng 6 tháng năm 2022

Báo cáo thi đua, khen thưởng 6 tháng năm 2022

 •   30/06/2022 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 269
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022
KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ NGUỒN NĂM 2022

KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ NGUỒN NĂM 2022

 •   31/05/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2022, Khối Thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh thành lập giao cho Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn đã tổ chức về nguồn tại Núi Bà Đen. Thành phần tham dự gồm tất cả công chức thuộc Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra tỉnh.
HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 2022

HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 2022

 •   22/02/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/02/2022, Khối Thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2022 tại Thanh tra tỉnh, do Thanh tra huyện Tân Châu (Khối trưởng) chủ trì. Thành phần tham dự đại diện lãnh đạo các Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh.
Thông báo Kết quả xếp hạng thi đua Khối thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

Thông báo Kết quả xếp hạng thi đua Khối thanh tra các huyện, thị xã, thành phố năm 2021

 •   07/12/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 172
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 1337/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc củng cố, kiện toàn Khối Thi đua do các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo dõi, hướng dẫn;
Quyết định 600/QĐ-TTCP ngày 02/11/2021 về tặng Kỷ niệm chương

Quyết định 600/QĐ-TTCP ngày 02/11/2021 về tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"

 •   23/11/2021 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 600/QĐ-TTCP ngày 02/11/2021 về tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Thanh tra"
Thanh tra tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thanh tra tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc

 •   10/07/2020 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 154
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/7/2020, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh đã đến làm việc và trao tặng Giấy khen về thành tích phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Thanh tra tỉnh.
Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc tặng bằng khen

Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 về việc tặng bằng khen

 •   01/04/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/3/2020, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quyết định số 572/QĐ-UBND về việc tặng bằng khen cho Thanh tra tỉnh ""Đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019""
Quyết định số 143/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể

Quyết định số 143/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể

 •   25/03/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 93
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh

Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh

 •   23/08/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 163
 •   Phản hồi: 0
Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập7
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay544
 • Tháng hiện tại2,707
 • Tổng lượt truy cập1,177,829
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây