Thông tin khen thưởng, xử phạt

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối thi đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối thi đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố

 •   25/03/2024 09:40:26 AM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/3/2024, tại UBND huyện Bến Cầu, Khối thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; đại diện Thanh tra tỉnh có ông Lê Văn Tẳng - Phó Chánh Thanh tra tỉnh tham dự.
Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm 10 - thanh tra chính phủ năm 2024

Hội nghị ký kết giao ước thi đua Cụm 10 - thanh tra chính phủ năm 2024

 •   19/03/2024 09:34:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
Ngày 15 tháng 3 năm 2024, tại Thanh tra tỉnh Bình Thuận (Cụm trưởng, Cụm 10 - Thanh tra Chính phủ) tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua và góp ý dự thảo kế hoạch phát động phong trào thi đua của Cụm 10 - Thanh tra Chính phủ năm 2024, thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của 06 tỉnh thành viên, gồm: Thanh tra tỉnh Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Dương, Đồng Nai, Bình Phước và Thanh tra tỉnh Tây Ninh. Đại diện lãnh đạo Cục III – Thanh tra Chính phủ, về phía Thanh tra tỉnh Tây Ninh ông Lê Văn Tẳng, Phó Chánh Thanh tra tham dự.
Hội nghị tổng kết khối thi đua quản lý nhà nước và tham mưu, tổng hợp năm 2023

Hội nghị tổng kết khối thi đua quản lý nhà nước và tham mưu, tổng hợp năm 2023

 •   05/03/2024 05:36:00 PM
 •   Đã xem: 36
 •   Phản hồi: 0
Ngày 29 tháng 02 năm 2024, tại Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (Khối trưởng, Khối Thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp năm 2023; bàn giao Khối trưởng, khối phó và ký kết giao ước thi đua năm 2024, thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh). Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bà Trần Thị Thanh Hằng (Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy), về phía Thanh tra tỉnh ông Lê Văn Tẳng, Phó Chánh Thanh tra.
Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của khối thi đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố

Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 của khối thi đua thanh tra huyện, thị xã, thành phố

 •   05/03/2024 01:53:00 PM
 •   Đã xem: 43
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/3/2024, tại UBND thị xã Trảng Bàng, Khối thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tổ chức Hội nghị tổng kết thi đua năm 2023 phát động thi đua năm 2024. Thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của Thanh tra huyện, thị xã, thành phố; đại diện Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2024

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2024

 •   10/01/2024 09:54:41 AM
 •   Đã xem: 75
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/01/2024, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 01/2024, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2023

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” năm 2023

 •   24/11/2023 08:35:33 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21 tháng 11 năm 2023, tại Phòng họp Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh được sự ủy quyền của Thanh tra Chính phủ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Thanh tra” cho bà Nguyễn Đài Thy, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, với sự tham dự của lãnh đạo, quản lý các phòng, ban thuộc Hội đồng nhân dân tỉnh.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2023

 •   10/11/2023 02:45:32 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/11/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 11/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
HoiThiKhoi 2023

Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

 •   23/05/2023 01:57:00 PM
 •   Đã xem: 206
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh, Khối Thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh, do Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND (Khối trưởng) chủ trì tổ chức Hội thi tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, với 08 thành viên trong Khối tham gia (Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ và Sở Kế hoạch và Đầu tư). Thành phần tham dự gồm đại diện lãnh đạo, công chức tham mưu công tác thi đua, khen thưởng (tham gia Ban Tổ chức và Tổ chuyên viên giúp việc), các Đội thi (mỗi đội 04 người) và khoảng 100 cổ động viên của các thành viên trong Khối.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2023

 •   11/05/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 349
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/5/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng

 •   22/03/2023 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 353
 •   Phản hồi: 0
Chiều 20/3/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng cho 03 công chức cơ quan. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra, công chức và người lao động trong cơ quan.
ThiDua 06032023 02

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KHỐI THI ĐUA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ THAM MƯU, TỔNG HỢP NĂM 2022

 •   09/03/2023 02:53:00 PM
 •   Đã xem: 158
 •   Phản hồi: 0
Ngày  06 tháng 3 năm 2023, tại UBND tỉnh Tây Ninh, Văn phòng UBND tỉnh (Khối trưởng, Khối Thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh) tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp năm 2022; bàn giao Khối trưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023, thành phần tham dự gồm lãnh đạo và công chức phụ trách thi đua, khen thưởng của 08 đơn vị thành viên (Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Ngoại vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Thanh tra tỉnh). Đại diện Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh bà Trần Thị Thanh Hằng, Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy - Thành viên HĐTĐKT, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

 •   07/02/2023 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/02/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 02/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
HoiNghi 23122022 01

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh

 •   27/12/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 329
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra sở, 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;  trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

 •   12/10/2022 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 91
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 10/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 •   26/08/2022 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 240
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Hướng dẫn số 130/TTCP-TCCB ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh về các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
HoiThao 12082022

Hội thao Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh

 •   17/08/2022 08:54:00 AM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Hội thao Khối thi đua Quản lý Nhà nước và Tham mưu, tổng hợp tỉnh năm 2022
Báo cáo thi đua, khen thưởng 6 tháng năm 2022

Báo cáo thi đua, khen thưởng 6 tháng năm 2022

 •   30/06/2022 10:35:00 AM
 •   Đã xem: 305
 •   Phản hồi: 0
Báo cáo Sơ kết công tác thi đua, khen thưởng 6 tháng đầu năm và phương hướng 6 tháng cuối năm 2022
KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ NGUỒN NĂM 2022

KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ NGUỒN NĂM 2022

 •   31/05/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 190
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2022, Khối Thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh thành lập giao cho Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn đã tổ chức về nguồn tại Núi Bà Đen. Thành phần tham dự gồm tất cả công chức thuộc Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra tỉnh.
HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 2022

HỘI NGHỊ KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ 2022

 •   22/02/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Ngày 18/02/2022, Khối Thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi đua năm 2022 tại Thanh tra tỉnh, do Thanh tra huyện Tân Châu (Khối trưởng) chủ trì. Thành phần tham dự đại diện lãnh đạo các Thanh tra huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập4
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm2
 • Hôm nay829
 • Tháng hiện tại15,273
 • Tổng lượt truy cập1,336,414
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây