Dự toán NSĐP được HĐND quyết định

Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2023

Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2023

 •   16/10/2023 10:26:51 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận  hoạt động thu chi tài chính của CC và NLĐ. Nay Thanh tra tỉnh công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2023.  Cụ thể như sau:
Công khai tình hình bổ sung dự toán năm 2023

Công khai tình hình bổ sung dự toán năm 2023

 •   20/09/2023 11:21:00 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận hoạt động thu, chi tài chính của công chức và người lao động. Nay Thanh tra tỉnh công khai tình hình bổ sung dự toán năm 2023. Cụ thể như sau:
Công khai quyết toán tài chính năm 2022; Công khai quý 2 và 6 tháng năm 2023 của Thanh tra tỉnh

Công khai quyết toán tài chính năm 2022; Công khai quý 2 và 6 tháng năm 2023 của Thanh tra tỉnh

 •   10/07/2023 07:13:30 AM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận hoạt động thu, chi tài chính của công chức và người lao động. Nay Thanh tra tỉnh công khai quyết toán tài chính năm 2022. Cụ thể như sau:
Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   12/01/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

 •   12/01/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

 •   05/01/2023 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 112
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

 •   05/01/2023 07:18:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 (đợt 2)

Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 (đợt 2)

 •   12/12/2022 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2491/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022

Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022

 •   05/10/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 236
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận  hoạt động thu chi tài chính của CC và NLĐ. Nay Thanh tra tỉnh công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022.  Cụ thể như sau:
Công khai ngân sách quý I/2021

Công khai ngân sách quý I/2021

 •   05/04/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

 •   26/03/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021
Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   11/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công khai ngân sách quý IV/2020

Công khai ngân sách quý IV/2020

 •   11/02/2021 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 135
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
Công khai danh mục tài sản năm 2020

Công khai danh mục tài sản năm 2020

 •   01/01/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện quy định về công khai danh mục tài sản năm 2020
Quyết định công khai bổ sung dự toán 2020

Quyết định công khai bổ sung dự toán 2020

 •   16/01/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 •   01/08/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 153
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
test 1

test 1

 •   22/05/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
test
Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh

Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh

 •   21/01/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 95
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018

 •   15/01/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính - File kèm theo:

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây