Dự toán NSĐP được HĐND quyết định

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

 •   26/03/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021
Công khai ngân sách quý IV/2020

Công khai ngân sách quý IV/2020

 •   11/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2018 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

Công khai quyết toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020

 •   11/02/2021 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Công khai danh mục tài sản năm 2020

Công khai danh mục tài sản năm 2020

 •   01/01/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện quy định về công khai danh mục tài sản năm 2020
Quyết định công khai bổ sung dự toán 2020

Quyết định công khai bổ sung dự toán 2020

 •   15/01/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018

Về việc công khai quyết toán ngân sách năm 2018

 •   01/08/2019 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước
test 1

test 1

 •   21/05/2019 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
test
Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh

Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh

 •   21/01/2019 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về Quyết định giao dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh tây ninh
Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018

Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV/2018

 •   15/01/2019 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tu 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính - File kèm theo:
Báo cáo kết quả kiểm quỹ, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2018

Báo cáo kết quả kiểm quỹ, kiểm kê tài sản, công cụ, dụng cụ năm 2018

 •   14/01/2019 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 116/QĐ-TTr ngày 13/12/2018 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thành lập Tổ kiểm tra quỹ, sổ sách, tài vụ và tài sản năm 2018 của cơ quan.
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước - Thanh tra tỉnh năm 2019

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước - Thanh tra tỉnh năm 2019

 •   07/01/2019 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Dự toán thu chi ngân sách nhà nước - Thanh tra tỉnh năm 2019

Dự toán thu chi ngân sách nhà nước - Thanh tra tỉnh năm 2019

 •   07/01/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kèm theo Quyết định số 2979/QĐ-UBND ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Thông báo Kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018

Thông báo Kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018

 •   09/05/2018 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thông báo của Sở Tài chính về Kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Thanh tra tỉnh
Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 6/2/2018

Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 6/2/2018

 •   20/04/2018 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định giao dự toán của Thanh tra tỉnh năm 2018
Thông báo số: 3/TB-STC ngày 5/1/2018

Thông báo số: 3/TB-STC ngày 5/1/2018

 •   20/04/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số: 3/TB-STC ngày 5/1/2018 về kết quả thẩm định dự toán chi ngân sách năm 2018 cho Thanh tra tỉnh
Quyết định số: 2970/QĐ-UBND ngày 8/12/2017

Quyết định số: 2970/QĐ-UBND ngày 8/12/2017

 •   10/04/2018 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Quyết định số: 2970/QĐ-UBND ngày 8/12/2017

Quyết định số: 2970/QĐ-UBND ngày 8/12/2017

 •   10/04/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây