Kế hoạch

Kế hoạch số 72/KH-TTr ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

Kế hoạch số 72/KH-TTr ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

 •   30/08/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh
Kế hoạch số 64/KH-TTr ngày 05/07/2021 kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân

Kế hoạch số 64/KH-TTr ngày 05/07/2021 kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân

 •   05/07/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân (từ 1/7/2020 đến 30/6/2021)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

 •   10/02/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

 •   04/03/2020 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 như sau:
Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

 •   19/02/2020 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020

Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020

 •   06/02/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 như sau:
Kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 14/8/2019 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”

Kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 14/8/2019 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”

 •   15/08/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 14/8/2019 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”
Kế hoạch số 55/KH-TTr ngày 30/7/2019

Kế hoạch số 55/KH-TTr ngày 30/7/2019

 •   31/07/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021"
Kế hoạch đánh giá chất lượng ISO nội bộ lần 1 năm 2019

Kế hoạch đánh giá chất lượng ISO nội bộ lần 1 năm 2019

 •   26/07/2019 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-TTr về việc đánh giá chất lượng ISO nội bộ lần 1 năm 2019
Kế hoạch công nghệ thông tin số 43/KH-TTr ngày 6/12/2018

Kế hoạch công nghệ thông tin số 43/KH-TTr ngày 6/12/2018

 •   10/12/2018 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2019
Quyết định 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

Quyết định 2822/QĐ-UBND ngày 20/11/2018

 •   30/11/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh
Kế hoạch số 40/KH-TTr ngày 14/11/2018 của Thanh tra tỉnh

Kế hoạch số 40/KH-TTr ngày 14/11/2018 của Thanh tra tỉnh

 •   16/11/2018 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Thanh tra năm 2019
Thông báo danh sách khách hàng trúng đấu giá thanh lý tài sản nhà nước

Thông báo danh sách khách hàng trúng đấu giá thanh lý tài sản nhà nước

 •   25/04/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thông báo danh sách khách hàng trúng đấu giá thanh lý tài sản nhà nước Tài sản thanh lý: Lô vật tư thu hồi tháo dở gồm: Hội trường, nhà ăn, phòng họp và 04 phòng làm việc của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017

Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017

 •   01/01/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 1857/QĐ-UBND ngày 10/8/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Xây mới trụ sở Thanh tra tỉnh
Kế hoạch số 35 ngày 12/10/2017 về việc ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018

Kế hoạch số 35 ngày 12/10/2017 về việc ứng dụng Công nghệ thông tin năm 2018

 •   16/10/2017 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/10/2017 Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch về việc ứng dụng Công nghệ thông tin của năm 2018
Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin 2017

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin 2017

 •   14/03/2017 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09 tháng 03 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Thực hiện theo Quyết định số 3380/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh năm 2017; Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai và ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại đơn vị như sau:
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017

 •   23/12/2016 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 24/11/2016 UBND tỉnh tây Ninh đã ban hành quyết định số 3002 về việc phê duyệt kế hoạch thanh tra năm 2017 Tải file tại đây: file quyết định
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây