Kế hoạch

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

 •   21/11/2022 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2022 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
Kế hoạch số 53/KH-TTr ngày 12/10/2022

Kế hoạch số 53/KH-TTr ngày 12/10/2022

 •   12/10/2022 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 2377
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, giai đoạn 2021-2025
Kế hoạch tập huấn cải cách hành chính năm 2022

Kế hoạch tập huấn cải cách hành chính năm 2022

 •   26/09/2022 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 52/KH-TTr ngày 26/9/2022 về tập huấn cải cách hành chính năm 2022
Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

 •   11/08/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Tiêu chí đánh giá xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 1576/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/8/2022 về việc thực hiện đánh giá công tác dân vận chính quyền
CongBo 08072022 1

Công bố Quyết định thanh tra đối với Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng

 •   08/07/2022 08:01:00 AM
 •   Đã xem: 277
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/7/2022, tại Trụ sở UBND thành phố Tây Ninh, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Trương Văn Dễ đã chủ trì buổi công bố Quyết định thanh tra đối với Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng. Dự buổi công bố quyết định có ông Phạm Trung Chánh, Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh; các Phó Chủ tịch UBND TP; lãnh đạo các phòng, ban chuyên môn, Phường 1, xã Tân Bình trực thuộc UBND Thành phố Tây ninh và các thành viên Đoàn thanh tra.
Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 29/03/2022 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

Quyết định số 29/QĐ-TTr ngày 29/03/2022 về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022

 •   29/03/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 87
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 1026/KH-UBND, ngày 25/3/2022 của UBND tỉnh về thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 2022. Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
Thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022

Thực hiện Quy chế dân chủ năm 2022

 •   25/02/2022 10:09:00 AM
 •   Đã xem: 214
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 17/02/2022 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

Quyết định Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022

 •   03/01/2022 09:40:00 AM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 692/QĐ-TTCP ngày 24/12/2021 Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2022
Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

 •   02/11/2021 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 84
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện đúng chỉ đạo tại Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

 •   08/10/2021 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
Kế hoạch số 72/KH-TTr ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

Kế hoạch số 72/KH-TTr ngày 30/8/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh

 •   30/08/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ quan Thanh tra tỉnh
Kế hoạch số 64/KH-TTr ngày 05/07/2021 kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân

Kế hoạch số 64/KH-TTr ngày 05/07/2021 kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân

 •   05/07/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đo lường sự hài lòng của tổ chức, công dân (từ 1/7/2020 đến 30/6/2021)
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh

 •   10/02/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 tại Thanh tra tỉnh
Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 lần 2

 •   04/03/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 362/KH-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên tỉnh Tây Ninh năm 2020, Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển thanh niên năm 2020 như sau:
Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

Kế hoạch số 14/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW

 •   19/02/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 52-NQ/TW, ngày 27/09/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư
Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020

Kế hoạch số 12/KH-TTr, ngày 06/2/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Thanh tra tỉnh năm 2020

 •   07/02/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 3379/QĐ-UBND ngày 30/12/2016 của UBND tỉnh về việc Ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 09/3/2016 của UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Quy định về tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) năm 2020 như sau:
Kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 14/8/2019 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”

Kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 14/8/2019 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”

 •   15/08/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 58/KH-TTr ngày 14/8/2019 Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”
Kế hoạch số 55/KH-TTr ngày 30/7/2019

Kế hoạch số 55/KH-TTr ngày 30/7/2019

 •   31/07/2019 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 148
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch Triển khai thực hiện Kế hoạch số 1587/KH-UBND ngày 25/7/2019 của UBND tỉnh thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 – 2021"
Kế hoạch đánh giá chất lượng ISO nội bộ lần 1 năm 2019

Kế hoạch đánh giá chất lượng ISO nội bộ lần 1 năm 2019

 •   26/07/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 138
 •   Phản hồi: 0
Ngày 26/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-TTr về việc đánh giá chất lượng ISO nội bộ lần 1 năm 2019

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay476
 • Tháng hiện tại23,538
 • Tổng lượt truy cập1,115,978
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây