Thông báo

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

 •   19/09/2023 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Kế hoạch tiếp công dân năm 2023

Kế hoạch tiếp công dân năm 2023

 •   02/02/2023 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Khiếu nại năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 như sau:
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra

 •   21/11/2022 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2022 Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra
Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

Thông báo phân công nhiệm vụ thực hiện thang điểm đánh giá, xếp loại công tác dân vận chính quyền năm 2022

 •   11/08/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 174
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ quyết định số 1563/QĐ-UBND ngày 01 tháng 8 năm 2022 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về Tiêu chí đánh giá xếp loại công tác dân vận chính quyền đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Công văn số 1576/SNV-XDCQ&CTTN ngày 09/8/2022 về việc thực hiện đánh giá công tác dân vận chính quyền
Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

 •   04/07/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 417
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện Kết luận số 06/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng
HoiNghi DongNai 08062022 1

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 CỦA CỤM THANH TRA CÁC TỈNH MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

 •   10/06/2022 08:27:00 AM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08 tháng 6 năm 2022, Cụm Thi đua Thanh tra các tỉnh miền Đông Nam Bộ (Cụm X) tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua năm 2022 tại Thanh tra tỉnh Đồng Nai (Cụm phó).
Thông báo số 39/TB-TTr ngày 08/6/2022

Thông báo số 39/TB-TTr ngày 08/6/2022

 •   08/06/2022 08:17:00 AM
 •   Đã xem: 159
 •   Phản hồi: 0
Việc thực hiện Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại Huyện Dương Minh Châu
HƯỚNG DẪN GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÚNG THEO THẨM QUYỀN

HƯỚNG DẪN GỬI ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ ĐÚNG THEO THẨM QUYỀN

 •   07/06/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 15317
 •   Phản hồi: 0
Trong những năm gần đây, Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã tiếp nhận, xử lý rất nhiều đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC), phản ánh và kiến nghị (PAKN) không thuộc thẩm quyền, vượt cấp, nội dung đơn chủ yếu thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp phường, xã, huyện, thị xã, thành phố do người dân muốn gửi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước cao hơn, cụ thể:
KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ NGUỒN NĂM 2022

KHỐI THI ĐUA THANH TRA HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ VỀ NGUỒN NĂM 2022

 •   31/05/2022 10:56:00 AM
 •   Đã xem: 177
 •   Phản hồi: 0
Ngày 28/5/2022, Khối Thi đua Thanh tra huyện, thị xã, thành phố do UBND tỉnh thành lập giao cho Thanh tra tỉnh theo dõi, hướng dẫn đã tổ chức về nguồn tại Núi Bà Đen. Thành phần tham dự gồm tất cả công chức thuộc Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, về phía Thanh tra tỉnh có ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Thanh tra tỉnh.
HoiNghiThanhTra 02062022

HỘI NGHỊ SƠ KẾT THI ĐUA NĂM 2022 CỦA KHỐI THI ĐUA THANH TRA CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH

 •   31/05/2022 10:34:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 02 tháng 6 năm 2022, tại UBND thị xã Trảng Bàng, Khối Thi đua Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị sơ kết thi đua năm 2022.
Chi bộ Thanh tra tỉnh dự Hội nghị triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

Chi bộ Thanh tra tỉnh dự Hội nghị triển khai Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của BCH Trung ương và Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng

 •   25/05/2022 10:17:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 24/5/2022, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm. Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 91 điểm cầu toàn tỉnh với trên 9.000 cán bộ, đảng viên tham dự.
TUYÊN TRUYỀN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN

TUYÊN TRUYỀN QUY ĐỊNH VỀ VIỆC XỬ LÝ ĐƠN KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH KHÔNG THUỘC THẨM QUYỀN

 •   25/05/2022 10:05:00 AM
 •   Đã xem: 373
 •   Phản hồi: 0
Đơn là văn bản có nội dung được trình bày dưới một hình thức theo quy định của pháp luật, gửi đến cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền để khiếu nại hoặc tố cáo hoặc kiến nghị, phản ánh.
CHI ĐOÀN THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN THANH TRA TỈNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 132 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

 •   20/05/2022 09:54:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Với mục đích Giáo dục lòng yêu nước, niềm tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong thế hệ trẻ và phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, quan tâm tạo điều kiện cho đoàn viên chi đoàn học tập, vui chơi góp phần bồi dưỡng tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong sạch, giản dị.
LogoNganhThanhTra 2022

TUYÊN TRUYỀN: QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   16/05/2022 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 257
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh năm 2021. Qua thời gian rà soát, nghiên cứu Thanh tra tỉnh đã xây dựng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTr ngày 21/4/2022 về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2022

 •   12/05/2022 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 05/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Công khai Kết luận số 06/KL-TTr

Công khai Kết luận số 06/KL-TTr

 •   11/05/2022 07:09:00 AM
 •   Đã xem: 1254
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 09/5/2022, tại UBND thị xã Trảng Bàng, Thanh tra tỉnh tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 06/KL- TTr ngày 05/5/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng trong việc thực hiện các luật: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng.
Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh

Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh

 •   29/04/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Quyết định Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện dân chủ trong hoạt động của Thanh tra tỉnh
PHÂN BIỆT RÕ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐỂ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GỬI ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

PHÂN BIỆT RÕ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐỂ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GỬI ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

 •   28/04/2022 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 79 đơn, trong đó có 77 đơn không đúng thẩm quyền giải quyết, chỉ có 02 đơn thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh. Qua số liệu phân loại, xử lý đơn thư nêu trên nhận thấy người dân hay bị nhầm lẫn giữa chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị dẫn đến việc gửi đơn đến Thanh tra tỉnh nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh.
Quyết định phê duyệt, cập nhật danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

Quyết định phê duyệt, cập nhật danh mục tài liệu Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

 •   28/04/2022 09:39:00 AM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh; Căn cứ Hướng dẫn số 03/HD-KHCN ngày 12/11/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn chuyển đổi, xây dựng, áp dụng HTQLCL theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 900:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001:2015 Thanh tra tỉnh.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay461
 • Tháng hiện tại2,624
 • Tổng lượt truy cập1,177,746
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây