Ý kiến chỉ đạo điều hành

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2022

 •   12/04/2022 08:00:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 03/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2022

 •   15/03/2022 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 03/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2022

 •   14/02/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 4
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/02/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 02/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2022

 •   18/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/01/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 01/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2021

 •   12/11/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/11/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, phó các phòng định kỳ tháng 11/2021 , chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2021

 •   13/09/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/9/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, phó các phòng định kỳ tháng 9/2021 bằng hình thức trực tuyến qua egov, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2021

 •   10/08/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/8/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2021

 •   11/06/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/6/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 6/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2021

 •   17/05/2021 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/5/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2021

 •   14/04/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/4/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2021 , chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2021

Kết luận về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2021

 •   14/03/2021 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
​Ngày 09/3/2021, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2021, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 12/2020

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 12/2020

 •   14/12/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
​Ngày 09/12/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 12/2020, đồng chí Trần Xuân Long, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020

 •   22/07/2020 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 13/7/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:
Kết luận 03/KL-TTr ngày 11/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2020

Kết luận 03/KL-TTr ngày 11/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2020

 •   12/06/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 9 giờ ngày 09/6/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng phó các phòng định kỳ tháng 6/2020.
Thông báo số 17/TB-TTr ngày 14/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020

Thông báo số 17/TB-TTr ngày 14/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020

 •   16/04/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020
Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020

Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020

 •   10/03/2020 02:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 09/3/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020.
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh

 •   03/10/2019 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh.
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019

Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019

 •   17/09/2019 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019

 •   22/08/2019 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây