Ý kiến chỉ đạo điều hành

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2023

 •   09/10/2023 07:43:00 AM
 •   Đã xem: 48
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/10/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 10/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 09/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 09/2023

 •   20/09/2023 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/9/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 9/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 08/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 08/2023

 •   10/08/2023 03:44:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/8/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 8/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 07/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 07/2023

 •   12/07/2023 03:39:00 PM
 •   Đã xem: 56
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/7/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 7/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 06/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 06/2023

 •   08/06/2023 08:37:00 AM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/2/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 06/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 05/2023

 •   11/05/2023 07:47:00 AM
 •   Đã xem: 339
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/5/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2023

 •   12/04/2023 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/4/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 4/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng

Trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng

 •   22/03/2023 02:41:00 PM
 •   Đã xem: 222
 •   Phản hồi: 0
Chiều 20/3/2023, Thanh tra tỉnh tổ chức buổi lễ trao Quyết định điều động, bổ nhiệm công chức lãnh đạo Phòng cho 03 công chức cơ quan. Tham dự buổi lễ có ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra, công chức và người lao động trong cơ quan.
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 03/2023

 •   13/03/2023 08:34:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/3/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 3/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 02/2023

 •   07/02/2023 09:05:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Ngày 06/02/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 02/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2023

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 01/2023

 •   10/01/2023 09:24:00 AM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/01/2023, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 01/2023, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 12/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 12/2022

 •   13/12/2022 08:49:00 AM
 •   Đã xem: 89
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/12/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 12/2022, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 11/2022

 •   08/11/2022 09:28:00 AM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Ngày 07/11/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 11/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 10/2022

 •   12/10/2022 02:45:00 PM
 •   Đã xem: 81
 •   Phản hồi: 0
Ngày 11/10/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 10/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 9/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 9/2022

 •   12/09/2022 02:29:00 PM
 •   Đã xem: 1440
 •   Phản hồi: 0
Ngày 09/9/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 9/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 8/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 8/2022

 •   12/08/2022 09:16:00 AM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Ngày 08/8/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 8/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 7/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 7/2022

 •   13/07/2022 04:43:00 PM
 •   Đã xem: 146
 •   Phản hồi: 0
Ngày 12/7/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 7/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 6/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 6/2022

 •   15/06/2022 08:26:00 PM
 •   Đã xem: 175
 •   Phản hồi: 0
Ngày 10/6/2022, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 6/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:
Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2022

Cuộc họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng tháng 04/2022

 •   12/04/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 03/2022 chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung như sau:

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay541
 • Tháng hiện tại2,704
 • Tổng lượt truy cập1,177,826
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây