Định hướng

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

 •   19/09/2023 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền tại Thanh tra tỉnh năm 2023

Kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền tại Thanh tra tỉnh năm 2023

 •   25/03/2023 02:17:00 PM
 •   Đã xem: 155
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 765/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; Kế hoạch số 68-KH/BDVTU-BCSĐUBND ngày 27/02/2023 của Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023. Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau:
Kế hoạch xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023

Kế hoạch xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023

 •   08/03/2023 03:57:00 PM
 •   Đã xem: 2410
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 19-KH/BCĐ ngày 08/02/2023 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng về việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023; Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong hoạt động cơ quan như sau:
Kế hoạch tiếp công dân năm 2023

Kế hoạch tiếp công dân năm 2023

 •   02/02/2023 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 118
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Luật Tố cáo năm 2018 và Luật Khiếu nại năm 2011;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân; Nghị định số 31/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thi hành Luật Tố cáo; Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại;
Căn cứ Thông tư số 04/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiếp công dân và Thông tư số 05/2021/TT-TTCP ngày 01/10/2021 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh;
Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-UBND ngày 12/01/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân, gắn với thực hiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo giai đoạn 2021 - 2025”.
Thanh tra tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp công dân năm 2023 như sau:
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

 •   06/01/2023 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2222/KH-TTCP ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2023.
HoiNghiCCNLD 2023 01

CƠ QUAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2023

 •   03/01/2023 08:50:00 AM
 •   Đã xem: 130
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 30/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị công chức, người lao động. Tham dự, chủ trì Hội nghị do đoàn Chủ tịch gồm: Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra; Lê Văn Tẳng - Phó Chánh Thanh tra, Chủ tịch Công đoàn; Thư ký gồm: Huỳnh Thị Kim Tiến, Lê Thị Kim Phượng; Ban thanh tra nhân dân, cùng toàn thể công chức, người lao động trong cơ quan.
Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra

Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra

 •   21/11/2022 07:29:00 AM
 •   Đã xem: 229
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/11/2022 Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Hội đồng Thi đua Khen thưởng ngành Thanh tra
Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023

 •   21/11/2022 07:14:00 AM
 •   Đã xem: 205
 •   Phản hồi: 0
Ngày 17/11/2022 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định số 2335/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
TapHuan CCHC 2022

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022

 •   17/10/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 178
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-TTr ngày 26/09/2022 về việc tập huấn cải cách hành chính năm 2022. Lúc 14h ngày 14/10/2022, tại hội trường Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn cải cách hành chính năm 2022 cho công chức, người lao động trong cơ quan.
Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/6/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/6/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh

 •   21/06/2022 07:16:00 AM
 •   Đã xem: 216
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/6/2022 Thanh tra tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch số 04/KH-TTr ngày 12/01/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Kế hoạch số 04/KH-TTr ngày 12/01/2022 về việc đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

 •   12/01/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 142
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2022
Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022

 •   11/11/2021 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Quyết định số 2986/QĐ-UBND ngày 10/11/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2022
Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

 •   02/11/2021 07:52:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Để thực hiện đúng chỉ đạo tại Công văn số 1889/TTCP-KHTH ngày 26/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021

 •   08/10/2021 07:57:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 1785/TTCP-KHTH ngày 06/10/2021 của Thanh tra Chính phủ về việc rà soát, điều chỉnh triển khai thực hiện Kế hoạch thanh tra năm 2021, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố thực hiện các nội dung sau:
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - năm 2021

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - năm 2021

 •   11/06/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - năm 2021
Quyết định 2873/QĐ-UBND về kế hoạch công tác thanh tra năm 2021

Quyết định 2873/QĐ-UBND về kế hoạch công tác thanh tra năm 2021

 •   25/11/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Ngày 23/11/2020, UBND Tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 2873/QĐ-UBND về kế hoạch công tác thanh tra năm 2021
Kế hoạch số 16/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020

Kế hoạch số 16/KH-TTr ngày 19/2/2020 về thực hiện Quy chế dân chủ năm 2020

 •   22/02/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 26/3/2019 của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng; Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh

 •   10/01/2020 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 123
 •   Phản hồi: 0
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh
Thông báo số 33/TB-TTr Về việc phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019

Thông báo số 33/TB-TTr Về việc phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019

 •   19/09/2019 10:00:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Về việc phân bổ biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP năm 2019

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập8
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm7
 • Hôm nay496
 • Tháng hiện tại2,659
 • Tổng lượt truy cập1,177,781
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây