Thông tin tuyền truyền

PHÂN BIỆT RÕ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐỂ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GỬI ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

PHÂN BIỆT RÕ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VỚI THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, TỐ CÁO, PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ CỦA CHÁNH THANH TRA TỈNH ĐỂ HẠN CHẾ TÌNH TRẠNG GỬI ĐƠN KHÔNG ĐÚNG THẨM QUYỀN

 •   28/04/2022 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Năm 2021, Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận, xử lý 79 đơn, trong đó có 77 đơn không đúng thẩm quyền giải quyết, chỉ có 02 đơn thuộc thẩm quyền của Chánh Thanh tra tỉnh. Qua số liệu phân loại, xử lý đơn thư nêu trên nhận thấy người dân hay bị nhầm lẫn giữa chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh trong quản lý nhà nước về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và thẩm quyền giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị dẫn đến việc gửi đơn đến Thanh tra tỉnh nhưng không thuộc thẩm quyền giải quyết của Chánh Thanh tra tỉnh.
Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Thanh tra Chính phủ công bố

Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực do Thanh tra Chính phủ công bố

 •   15/04/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Ngày 05/01/2022, Tổng Thanh tra Chính phủ ban hành Quyết định số 02/QĐ-TTCP về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2021.
Tuyên truyền về hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Tuyên truyền về hoạt động của Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam

 •   24/03/2022 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch số 828/KH-UBND ngày 09/3/2022 của UBND tỉnh về việc tổ chức Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2022. Lãnh đạo Thanh tra tỉnh yêu cầu Trưởng các phòng triển khai cho công chức, người lao động thực hiện một số nội dung sau:
Lịch tiếp công dân của Thanh tra tỉnh năm 2022

Lịch tiếp công dân của Thanh tra tỉnh năm 2022

 •   10/02/2022 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Theo Thông báo số 78/TB-TTr ngày 16/12/2021 của Thanh tra tỉnh về thông báo lịch tiếp công dân định kỳ năm 2022 của đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, mỗi tháng 01 ngày, cụ thể như sau:
THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022

 •   16/12/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013;
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh

 •   19/11/2021 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 về các thủ tục hành chính của ngành thanh tra Tây Ninh
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý đợt 2/2021

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý đợt 2/2021

 •   03/11/2021 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh cần bán một số tài sản thanh lý . Thời gian đăng ký từ ngày 3 - 7/11/2021
Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

 •   30/09/2021 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1577/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2021 về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.
Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số

Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số

 •   05/10/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số
Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

 •   26/08/2020 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 21/8/2020 về việc tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.
Tuyên truyền thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh

Tuyên truyền thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh

 •   24/08/2020 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1635/UBND-HCC, ngày 22/7/2020 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai việc thanh toán phí, lệ phí trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và Cổng dịch vụ công tỉnh.
Đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Đăng tải thông tin về kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

 •   05/05/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Để cử tri trên địa bàn tỉnh nắm thông tin, đề xuất kiến nghị đối với công tác xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cũng như tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.
Thông báo số 06 về phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan nội dung chấm điểm xếp loại thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

Thông báo số 06 về phân công thực hiện nhiệm vụ liên quan nội dung chấm điểm xếp loại thi đua Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2020

 •   06/02/2020 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Quyết định số 04-QĐ/BCĐ ngày 26/3/2019 của ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng về việc ban hành tiêu chí chấm điểm, xếp loại thi đua thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đối với các loại hình.
Thông báo số 04/TB-TTr về giới thiệu chức danh và số điện thoại

Thông báo số 04/TB-TTr về giới thiệu chức danh và số điện thoại

 •   04/02/2020 01:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 04/TB-TTr, ngày 4/2/2020 về giới thiệu chức danh và số điện thoại
Thư mời dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

Thư mời dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019

 •   09/07/2019 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.
Những nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

Những nội dung cơ bản Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn

 •   17/04/2019 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Công ước của Liên hợp quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (gọi tắt là Công ước chống tra tấn) đã được Đại hội đồng Liên hợp quốc chấp thuận ngày 10/12/1984 theo Nghị quyết số 39/64 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 26/6/1987. Đây là văn kiện pháp lý tầm quốc tế quan trọng, nhất là trong thời đại mới với những xu hướng tra tấn tinh vi tác động không chỉ thể xác mà còn về tinh thần. Văn kiện này là bằng chứng thể hiện quyết tâm của quốc tế trong mục tiêu loại bỏ hành vi tra tấn, phân biệt đối xử cùng những hành động vô nhân đạo với con người vì bất kỳ lý do gì ra khỏi xã hội.
Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

 •   15/11/2018 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Chỉ thị số 14/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về việc nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại
Kế hoạch Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 2018

Kế hoạch Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin 2018

 •   05/07/2018 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và dịch vụ Bưu chính Công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh năm 2018.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây