Đào tạo bồi dưỡng

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 •   28/05/2020 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 278/TTr-VP ngày 28/5/2020 đăng ký học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020

Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020

 •   07/01/2020 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 •   21/06/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 2
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

 •   04/06/2019 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 3
 •   Phản hồi: 0
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Công văn số 363/TCBTT-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Tây Ninh; Công văn số 3005/UBND-TD ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh; Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cụ thể như sau:
Công văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019

Công văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019

 •   04/01/2019 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
​ Thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018

Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018

 •   02/01/2019 09:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
Danh sách học viên bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K12-2018 tại TP.HCM

Danh sách học viên bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K12-2018 tại TP.HCM

 •   25/09/2018 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 355/TCBTT-ĐT ngày 10/9/2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc chiêu sinh Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K12-2018 tại Thành phố Hồ Chí Minh,
Đăng ký Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 - 2018

Đăng ký Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính K11 - 2018

 •   30/08/2018 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Kính gửi: - Thủ trưởng các sở, ngành; - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; - Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố.
 Tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng tại Nha Trang, Khánh Hòa

Tham gia lớp học bồi dưỡng kỹ năng tại Nha Trang, Khánh Hòa

 •   13/07/2018 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Về việc cử công chức học lớp Bồi dưỡng kỹ năng chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch thanh tra Khóa 03-2018 tại Nha Trang, Khánh Hòa
Ngày 3/7/2018: Cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K07-2018 tại TP.HCM

Ngày 3/7/2018: Cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K07-2018 tại TP.HCM

 •   03/07/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh lập danh sách cử công chức học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa K07-2018 tại TP.HCM
Công văn 212/TTr-Vp ngày 27/6/2018 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019

Công văn 212/TTr-Vp ngày 27/6/2018 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019

 •   27/06/2018 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo công văn số 190/TCBTT-ĐT ngày 12/6/2018 của Trường cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Thanh tra tỉnh phát hành Công văn 212/TTr-Vp ngày 27/6/2018 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2019. Tải file tại đây
Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TPHCM

Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TPHCM

 •   22/06/2018 11:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 20 tháng 6 năm 2018, Thanh tra tỉnh có phát hành Công văn số 198/TTr-VP về việc đăng ký học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên K07-2018 tại TPHCM
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

 •   04/06/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 824/TTCP-TCCB ngày 29 tháng 5 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018,
Thanh tra tỉnh Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVC

Thanh tra tỉnh Thông báo về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVC

 •   05/12/2017 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Ngày 4/12/2017 Thanh tra tỉnh nhận được công văn số 12/TTCP-HĐTTTVC về việc triệu tập thí sinh dự thi nâng ngạch TTVC.
Thông báo số 97/TCCBTT-ĐT ngày 16/3/2017 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K03-2017

Thông báo số 97/TCCBTT-ĐT ngày 16/3/2017 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K03-2017

 •   24/03/2017 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Thông báo số 97/TCCBTT-ĐT ngày 16/3/2017 về việc chiêu sinh lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra viên chính K03-2017
Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2017

Đăng ký nhu cầu đào tạo năm 2017

 •   24/06/2016 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 1
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 295/TCBTT-ĐT ngày 17/6/2016 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017,Thanh tra tỉnh thông báo đến Thanh tra các huyện, thành phố, sở ngành rà soát, đội ngũ công chức làm công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, tổng hợp báo cáo số lượng hiện có, số lượng đã qua đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 (theo mẫu 1b của Văn bản số 295/TCBTT-ĐT). Đề nghị Thanh tra huyện, thành phố, sở ngành báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2017 chậm nhất ngày 08/7/2016 để Thanh tra tỉnh tổng hợp gửi về Trường Cán bộ Thanh tra theo yêu cầu, gửi qua Email: thanhtratinh@tayninh.gov.vn.Cần trao đổi thông tin liên hệ đồng chí Đào Thúy Vân, điện thoại 0663.822158, DĐ: 0907 083388 Tài liệu và biểu mẫu được đăng tải trên mục “ Văn bản mới” tại website Thanh tra tỉnh.Địa chỉ: http://thanhtratinh.tayninh.gov.vn Trân trọng kính chào./.
Công văn về việc cử công chức học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 07-2016 tại TP Cần Thơ

Công văn về việc cử công chức học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 07-2016 tại TP Cần Thơ

 •   02/06/2016 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 0
 •   Phản hồi: 0
Tải danh sách Công văn về việc cử công chức học lớp bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên khóa 07-2016 tại TP Cần Thơ Thời gian từ ngày 7/6/2016 đến ngày 13/7/2016
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây