Đào tạo bồi dưỡng

Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   20/11/2023 07:17:37 AM
 •   Đã xem: 24
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 15/11/2023, tại Hội trường tại hội trường của Sở Nội vụ đã diễn ra Hội nghị triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập

 •   14/11/2023 09:55:10 AM
 •   Đã xem: 40
 •   Phản hồi: 0
Trong bối cảnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đang là những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, Thanh tra tỉnh Tây Ninh với vai trò là cơ quan tham mưu quản lý nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã phát huy vai trò tiên phong trong thực hiện các biện pháp phòng, chống tham nhũng, trong số đó nổi bật chính là công tác kiểm soát tài sản, thu nhập với tinh thần “Dám nghĩ – Dám làm – Dám chịu trách nhiệm”.
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cải cách hành chính năm 2023

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn cải cách hành chính năm 2023

 •   06/11/2023 03:46:07 PM
 •   Đã xem: 35
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/11/2023, Tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã tổ chức Hội nghị tập huấn cải cách hành chính năm 2023, đây là hoạt động định kỳ hàng năm của cơ quan.
TapHuan 19102023 03

Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức tập huấn hướng dẫn quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập

 •   20/10/2023 02:56:00 PM
 •   Đã xem: 100
 •   Phản hồi: 0
Qua công tác kiểm soát tài sản, thu nhập, Thanh tra tỉnh Tây Ninh nhận thấy thực trạng một số cơ quan, địa phương chưa nhận thức được đầy đủ tầm quan trọng của công tác kê khai tài sản, thu nhập, đồng thời thực tiễn đã phát sinh những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai, từ đó làm ảnh hưởng đến hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực nói chung, công tác kiểm soáttài sản, thu nhập nói riêng.
Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

Thông báo số 64/TB-TTr ngày 18/9/2023 về việc phân bổ biên chế công chức và chỉ tiêu hợp đồng lao động năm 2023

 •   19/09/2023 07:50:00 AM
 •   Đã xem: 30
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị quyết số 105/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh về giao biên chế cán bộ, công chức, viên chức hưởng lương từ ngân sách nhà nước năm 2023 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
PhieuTinNhiem 28072023

Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chánh thanh tra và các Phó chánh thanh tra

 •   01/08/2023 07:12:00 AM
 •   Đã xem: 147
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quy định số 96-QĐ/TW, ngày 02/02/2023 của Bộ Chính trị về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị và Kế hoạch số 50/KH-TTr ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Thanh tra tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chánh Thanh tra tỉnh, Phó Chánh thanh tra tỉnh, sáng ngày 28/7/2023, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh đã chủ trì Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với Chánh thanh tra và các Phó chánh thanh tra.
TraoQD TTV 26052023 01

Trao Quyết định bổ nhiệm Thanh tra viên năm 2013

 •   29/05/2023 03:38:00 PM
 •   Đã xem: 124
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 26/5/2013, tại Hội trường Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tra tỉnh trao Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm vào ngạch Thanh tra viên đối với 10 công chức thanh tra thuộc Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và Thanh tra các sở thuộc UBND tỉnh.
HoiNghi 12012023 02

Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023

 •   16/01/2023 08:11:40 AM
 •   Đã xem: 879
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12/01/2023, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 150 điểm cầu toàn tỉnh.
Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2023

 •   06/01/2023 07:31:00 AM
 •   Đã xem: 125
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 1117/QĐ-UBND ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh ban hành Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 2222/KH-TTCP ngày 15/12/2022 của Thanh tra Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức ngành Thanh tra năm 2023.
Tập huấn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Tập huấn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

 •   11/08/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 171
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/8/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và một số Thanh tra sở trên địa bàn tỉnh.
TapHuan 28072022

Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022

 •   01/08/2022 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 213
 •   Phản hồi: 0
Theo thông báo tại giấy mời số 5342/GM-VP, ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
TraoQuyetDinh TTV 2022 02

Công bố và trao quyết định bổ nhiệm Thanh tra viên đợt 1 năm 2022

 •   04/07/2022 08:54:00 PM
 •   Đã xem: 207
 •   Phản hồi: 0
Ngày 01/7/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức cuộc họp công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc bổ nhiệm Thanh tra viên đợt 1 năm 2022 đối với 16 công chức thuộc ngành Thanh tra của tỉnh. Đồng chí Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh tỉnh chủ trì cuộc họp.
Công văn 502/TTr-VP ngày 16/7/2021 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

Công văn 502/TTr-VP ngày 16/7/2021 về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022

 •   17/07/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 326/TCBTT-ĐT ngày 09/7/2020 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2022.
Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

 •   29/05/2020 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 96
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 278/TTr-VP ngày 28/5/2020 đăng ký học lớp Bồi dưỡng Nghiệp vụ Thanh tra viên chính tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020

Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020

 •   08/01/2020 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 103
 •   Phản hồi: 0
Đăng ký nhu cầu tham dự các khóa bồi dưỡng Nghiệp vụ thanh tra năm 2020
Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

Đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020

 •   21/06/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 370/TCBTT-ĐT ngày 10/6/2019 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng năm 2020.
Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

Báo cáo tình hình sử dụng công chức thanh tra và đăng ký dự thi nâng ngạch TTVC, TTVCC năm 2018

 •   04/06/2019 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 108
 •   Phản hồi: 0
I. Căn cứ xây dựng kế hoạch Căn cứ Quyết định số 340/QĐ-UB ngày 29 tháng 12 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo nhân lực ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2016-2020; Công văn số 363/TCBTT-ĐT ngày 12 tháng 09 năm 2018 của Trường Cán bộ Thanh tra về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư và lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Trưởng đoàn thanh tra tại tỉnh Tây Ninh; Công văn số 3005/UBND-TD ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện kiến nghị của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh; Căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu thực hiện Chiến lược phát triển ngành Thanh tra năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và thực tế xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có trình độ, năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu chức danh và vị trí việc làm; có năng lực tổ chức thực hiện và giải quyết tốt các vấn đề trong thực tiễn góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Thanh tra tỉnh Tây Ninh xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm 2019 cụ thể như sau:
Công văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019

Công văn số 2/TTr-VP ngày 02 tháng 01 năm 2019

 •   04/01/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 88
 •   Phản hồi: 0
​ Thực hiện Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018

Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018

 •   02/01/2019 09:00:00 PM
 •   Đã xem: 151
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 2281/TTCP-TCCB ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức từ Thanh tra viên lên Thanh tra viên chính năm 2018

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập9
 • Máy chủ tìm kiếm3
 • Khách viếng thăm6
 • Hôm nay492
 • Tháng hiện tại2,655
 • Tổng lượt truy cập1,177,777
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây