Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - năm 2021

Thứ năm - 10/06/2021 20:00 2 0

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - năm 2021

Kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử - năm 2021

         Căn cứ Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của UBND tỉnh về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Tây Ninh;  

         Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

         File kèm theo: QD_60_10062021_KienToan_BCD_ChinhQuyenDienTu_Signed.pdf


V.L

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây