Kết quả thanh tra

Thông báo mã số và danh mục TTHC của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Thông báo mã số và danh mục TTHC của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

 •   12/11/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 5957/VP-KSTT ngày 30 tháng 11 năm 2018 của Văn phòng UBND tỉnh về việc thông báo mã số và danh mục TTHC của ngành Thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Báo cáo số 1697/BC-TTCP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của thanh tra Chính phủ

Báo cáo số 1697/BC-TTCP ngày 05 tháng 10 năm 2018 của thanh tra Chính phủ

 •   08/11/2018 12:00:00 PM
 •   Đã xem: 16
 •   Phản hồi: 0
​Báo cáo Kết quả theo dõi tình hình thi hành luật năm 2018
Kết luận thanh tra nông thôn mới tại huyện Trảng Bàng (16/8/2018)

Kết luận thanh tra nông thôn mới tại huyện Trảng Bàng (16/8/2018)

 •   17/08/2018 05:00:00 AM
 •   Đã xem: 8
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/8/2018 Thanh tra tỉnh công bố Kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Trảng Bàng. File đính kèm
Tài liệu Chương trình Hội nghị và Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

Tài liệu Chương trình Hội nghị và Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018

 •   26/07/2018 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 19
 •   Phản hồi: 0
Chương trình Hội nghị và Dự thảo báo cáo sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018
Kết quả thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016

Kết quả thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016

 •   14/03/2018 01:00:00 PM
 •   Đã xem: 12
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra Chính phủ có Thông báo số 32/TB-HĐTTTVC về việc thông báo điểm thi nâng ngạch thanh tra viên chính năm 2016. Tải file đính kèm
28/8/2017: Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra

28/8/2017: Thanh tra tỉnh thông báo Kết luận thanh tra

 •   28/08/2017 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 9
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 63/QĐ-TTr ngày 22/5/2017 của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh về việc thanh tra thủ tục hành chính về đất đai. Từ ngày 30/5/2017 đến 11/7/2017, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra tại Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức có liên quan. Nội dung thanh tra: Thủ tục hành chính về đất đai (Điều 195 Luật Đất đai năm 2013); Thời kỳ thanh tra: Từ ngày 01/07/2014 đến ngày 31/12/2014, năm 2015 và năm 2016. Tải file đính kèm
Thông báo số 01/TB-TTr ngày 12/01/2017

Thông báo số 01/TB-TTr ngày 12/01/2017

 •   12/01/2017 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 10
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Kết luận thanh tra đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới tại huyện Tân Biên. Trích dẫn: Ngày 03/ 8/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kết luận thanh tra số 07 /KL-TTr về việc Kết luận thanh tra đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Biên Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Tây Ninh thông báo công khai kết luận thanh tra như sau: NỘI DUNG THANH TRA Thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Biên do Trung tâm quản lý đầu tư xây dựng huyện Tân Biên làm chủ đầu tư.
Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh

Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh

 •   28/11/2016 04:00:00 AM
 •   Đã xem: 17
 •   Phản hồi: 0
Thông báo Kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh Ngày 11/ 11/2016, Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã ban hành Kết luận thanh tra số 06 /KL-TTr về việc Kết luận thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng tại Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh. Căn cứ Điều 39, Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 quy định về công khai kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh Tây Ninh thông báo công khai kết luận thanh tra như sau:
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây