Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP

Thứ năm - 15/09/2022 08:15 79 0
Ngày 23/8/2022, Chính phủ ban hành Nghị định số 55/2022/NĐ-CP  quy định Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
Triển khai thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo Nghị định số 55/2022/NĐ-CP

 

Nghị định này quy định về xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Theo Nghị định, Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (gọi tắt là Cơ sở dữ liệu) là tập hợp thông tin về việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân và thông tin, dữ liệu về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý kiến nghị, phản ánh của cơ quan có thẩm quyền được chuẩn hóa, số hóa, lưu trữ, quản lý bằng cơ sở hạ tầng thông tin theo quy định của Nghị định này và pháp luật khác có liên quan.

Thanh tra Chính phủ là đầu mối quản lý tập trung Cơ sở dữ liệu và được tổ chức cập nhật, khai thác tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.

Nguyên tắc xây dựng, cập nhật, quản lý, khai thác và sử dụng phải tuân thủ các quy định của pháp luật, đảm bảo tính kịp thời, đầy đủ, chính xác và đúng thẩm quyền, đầy đủ thông tin được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu theo quy định. Việc khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu đúng quy định và những hành vi nghiêm cấm truy cập trái phép vào Cơ sở dữ liệu.

Việc thực hiện Cơ sở dữ liệu sẽ thuận tiện cho các cơ quan quản lý nhà nước có đầy đủ thông tin để tổng hợp, giải quyết các vấn đề phát sinh cho người dân được nhanh chóng, kịp thời, v.v, do đó Thanh tra tỉnh thông tin tuyên truyền đến các cơ quan, đơn vị biết, phối hợp trong thực hiện.

Toàn văn Nghị định số 55/2022/NĐ-CP tại địa chỉ:

https://thanhtratinh.tayninh.gov.vn/vi/laws/detail/Nghi-dinh-so-55-2022-ND-CP-cua-Chinh-phu-Quy-dinh-Co-so-du-lieu-quoc-gia-ve-cong-tac-tiep-cong-dan-xu-ly-don-giai-quyet-khieu-nai-to-cao-kien-nghi-phan-anh-47/

 

 

Tác giả: quan tri, Lê Văn Lịnh

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây