Thông báo số 13/TB-TTr ngày 13/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020

Thứ tư - 15/04/2020 19:00 2 0
Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020

         Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 09/3/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020.

         Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2020, những nhiệm vụ phải khắc phục và tập trung thực hiện trong tháng 4/2020

         Trong tháng 3 là tháng cuối quý 1/2020, theo báo cáo của các phòng và đánh giá lãnh của Ban lãnh đạo, các nhiệm vụ theo kế hoạch và phát sinh thường xuyên các phòng thực hiện kịp thời cơ bản đạt yêu cầu, bên cạnh đó còn các việc chưa đảm bảo yêu cầu đề ra: Đoàn thanh tra triển khai chậm, nguyên nhân có chủ quan và khách quan. Đặc biệt đáng quan tâm là trong báo cáo các phòng nêu còn nhiều điểm chưa phản ánh tiến độ, kết quả đạt được, các cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang có cuộc rất chậm, điển hình:

         Phòng Nghiệp vụ 1: Cách báo cáo trong giao ban cũng như cáo cáo giấy có nội dung chung chung người xem, nghe rất khó đánh giá tiến độ, nhất là các nội dung trọng tâm còn chậm như: Đoàn thanh tra Cầu và đường Bến Đình đã họp và yêu cầu cuối tuần trước trình, nay đã trễ và làm đến đâu không thấy báo rõ; Đoàn thanh tra diện rộng có đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được không, không thấy nêu rõ. Đoàn Ban quản lý dự án tỉnh triển khai thực hiện đến thời điểm này như thế nào? Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện chuyên đề kiểm tra nghiệp vụ đối với kết luận thanh tra, viết phải nổi lên đã chuyển biến và còn hạn chế gì cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kết luận thanh tra.

         Tập trung cuộc thanh tra diện rộng, để báo cáo kịp thời cho Thanh tra Chính phủ và chuẩn bị dự thảo kết luận thanh tra chặt chẽ theo kế hoạch đề ra. Trong phương hướng tháng tới từng việc trọng tâm phải có thời gian cụ thể để đảm bảo quy định về thanh tra và phấn đấu đáp ứng trong thời gian đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2020 phải được đặt ra trong phương hướng tháng 4/2020.

         Phòng Nghiệp vụ 2:

         Chất lượng tham mưu, tiến độ có việc còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do vị trí tham mưu còn hạn chế, đoàn thanh tra Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng nếu không cố gắng sẽ không đảm bảo tiến độ. Đoàn kiểm tra Trung tâm thương mại Long Hoa phải báo cáo tiến độ theo quy định, nếu có vấn đề gì khó khăn vướng thì báo cáo ngay để xử lý kịp thời. Cách báo cáo trong họp giao ban cần báo những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, báo cáo giấy của phòng đề nghị phải chỉnh lý ngay từ tháng sau, tránh báo cáo quá nhiều mục nhưng thông tin không rõ, ví dụ: Kiểm tra 3 văn bản loại nào, có đảm bảo theo quy định của pháp luật không, đảm bảo mẫu hướng dẫn không, nội dung có phát hiện có dấu hiệu sai sót so quy định không? Báo cáo về công tác thanh tra thực hiện đến đâu sao không có thông tin trọng tâm trong báo cáo mà báo cáo riêng, cần báo tập trung 3 vấn đề: Thanh tra chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã đối chiếu xong chưa, nổi lên vấn đề gì; quản lý đất rừng làm đến nay bao nhiêu phần trăm công việc; tài chính tiến độ đến đâu. Trong đánh giá cần sát hơn. Cung cấp thông tin qua phòng Nghiệp vụ 1 về kiểm tra kết luận thanh tra để đánh giá chung trong giao ban quý 1/2020 với các cơ quan thanh tra không biết triển khai thế nào sao trong phương hướng tháng 4 không thấy nêu.

         Phòng Nghiệp vụ 3:

         Nội dung báo cáo của phòng có nội dung đã được chỉ ra nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục, cần quan tâm nhiều hơn, cụ thể: Trong tuần, tháng đã đôn đốc bao nhiêu kết luận và kết quả đã thực hiện đến đâu, phải chặt chẽ, rõ ý. Đôn đốc kết luận thanh tra đã nói rất nhiều lần, đề nghị đ/c Hạnh nắm tinh thần đã nêu, thông tin đưa vào báo cáo phải gọn lại, trong tháng đã đôn đốc bao nhiêu, lý do chậm (chủ quan, khách quan). Nhận xét đánh giá đề nghị tiếp cận: Tồn tại là gì, Kết luận số 02 không thể đánh giá như trong báo cáo, phải thẳng thắn tự đánh giá do tiến độ chất lượng tham mưu chậm, không đạt yêu cầu. Đánh giá việc tham mưu kết luận chậm trước mắt phải tự đánh giá về cường độ, mức độ tham mưu còn việc kết quả chưa đạt yêu cầu do chủ quan, khách quan gì, khi đánh giá phải xem lại mình trước. Phần phương hướng theo dõi đôn đốc 14 kết luận thanh tra, phải xác định trọng tâm các kết luận đã lâu còn nội dung khó khăn chưa thực hiện, số tiền, lên kế hoạch tuần này, tháng này tập trung tham mưu báo cáo lãnh đạo kịp thời. Đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo không báo chung chung, xác định 19 quyết định này có cách làm cụ thể quyết định nào. Các nội dung còn lại như phòng, chống tham nhũng có các việc lớn: Đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2019, góp ý Nghị định minh bạch tài sản, phối hợp các cơ quan tư pháp cần quan tâm xem thực hiện như thế nào? Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đề án của Chính phủ đến đâu, lãnh đạo phòng chú ý các việc trên.

         Văn phòng:

         Hiện còn khuyết vị trí văn thư chờ thi tuyển, nhiệm vụ kế toán khi có nhân sự mới phải phân công tiếp cận thay thế Bé 2 (nghỉ hộ sản). Trong phân công tiếp tục xem xét điều chỉnh phù hợp, quán triệt thực hiện khắc phục hiệu quả. Rà soát lại đến thời điểm này các nội dung có tính chất chuyên đề phải thực hiện đảm bảo. Liên quan nội dung bị trừ điểm trong thi đua khối (Thanh tra tỉnh không ban hành Kế hoạch thực hiện ATGT), chỉ đạo đ/c Hây thực hiện, không chờ, không máy móc.

          Trong tham mưu khắc phục nội dung bị mất điểm có nội dung tham mưu không cụ thể, trong tham mưu phân công thực hiện bảng điểm trong thi đua Cụm X có nội dung tất cả công chức thực hiện, không rõ công chức nào tập trung nhiệm vụ gì? Các nội dung trọng tâm của phòng trong báo cáo tháng đã có đặt ra, đề nghị theo dõi thực hiện đảm bảo. Tham mưu báo cáo quý 1/2020 theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP khi có dự thảo trình UBND tỉnh rồi thì chuyển các cơ quan thanh tra và chuẩn bị giao ban quý với các cơ quan thanh tra sau khi tổ chức Đại hội đảng viên (23/3/2020). Chuẩn bị tham mưu tổ chức Hội nghị điểm hình tiên tiến, tập trung chuẩn bị báo cáo, tổ chức, hậu cần.

Trong tháng tới, quý tới cách báo cáo các phòng phải điều chỉnh từ báo cáo trong giao ban tuần, làm cơ sở phục vụ cho báo cáo tháng chặt chẽ, thể hiện trọng tâm, phương hướng cụ thể, không đánh giá chung chung, báo cáo các phòng tháng cuối quý thì lồng báo cáo tháng và quý vào chung 1 báo cáo để tập trung đánh giá toàn diện hơn, các nội dung trọng tâm trong quý II/2020  phải được định hướng trong báo cáo tháng 4.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch đề ra và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện Kết luận này./.


M.An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây