Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 02/2020

Thứ bảy - 15/02/2020 01:00 1 0
​Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 10/02/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 02/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2020

Trong tháng 2 là tháng chuẩn bị Tết và sau Tết, các nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm, một số việc thực hiện đãm bảo; đến nay chưa có thông tin gì liên quan đến công chức, người lao động trong cơ quan vi phạm ảnh hưởng đến ngành. Về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có một vài vị trí các phòng (Văn phòng, Nghiệp vụ 2, Nghiệp vụ 3) chưa nghiêm túc trong chấp hành giờ làm việc và trang phục ngành. Về công việc có một số nội dung chậm trễ, sai, sót:

Phòng Nghiệp vụ 1 trong báo cáo bỏ sót nội dung chuẩn bị đánh giá 1 năm thực hiện chuyên đề kiểm tra kết luận thanh tra; ban hành kết luận thanh tra Dự án Cầu và đường Bến Đình đã chậm còn sai sót khi phát hành văn bản gửi lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra.

Phòng Nghiệp vụ 2: Chưa tham mưu cách làm để tác động giảm việc giải quyết đơn quá hạn.

Phòng Nghiệp vụ 3: Liên quan nội dung văn bản do phòng tham mưu về thực hiện kết luận số 02/KL-TTr, theo phản ánh của UBND Huyện DMC có nội dung chưa chính.

 Văn phòng: Kiểm soát đầu việc chưa chặt, còn để trễ, trình chậm, sót việc tập trung các nhiệm vụ thi đua, xử lý tài liệu tích đống còn chậm.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 3/2020

          Từ nay, trong từng tháng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phải xác định làm gì để khắc phục những hạn chế qua kiểm điểm cuối năm 2019 ở từng lĩnh vực.

1. Thanh tra hành chính: Tập trung nâng cao chất lượng của cuộc thanh tra gắn với việc ban hành kết luận thanh tra, để thực hiện nhiệm vụ này cần phải xác định nội dung lớn phải làm gì, ví dụ như làm sao để dự thảo kết luận thanh tra không phải bổ sung nhiều lần. Phải xem lại xác định trách nhiệm và rút kinh nghiệm (vị trí chuyên viên, lãnh đạo phòng) trong việc phối hợp văn thư để sót văn bản gửi lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra. Thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh đề nghị đồng chí Tẳng, Thương xác định lộ trình để phấn đấu, phải làm song song 2 nội dung (chuẩn bị kết luận thanh tra và báo cáo theo đề cương của TTCP, kể cả việc bất cập trong chế độ chính sách), chậm nhất ban hành kết luận thanh tra trong tháng 3/2020 đề thời gian tập trung vào các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt. Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề KLTT để tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm trong cuộc họp giao ban quý I/2020.

2. Về tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục phối hợp cùng các ngành, cấp nắm chặt tình hình khiếu nại đông người, nhận diện đúng bản chất và phối hợp tham mưu cách xử lý không để xảy ra điểm nóng; Lãnh đạo phụ trách khối quan tâm chặt chẽ công tác kiểm tra nghiệp vụ. Tham mưu biện pháp cụ thể để tác động đến việc giải quyết KNTC còn quá hạn; tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh chuyên đề "xác định đối tượng giải quyết khiếu nại lần 2, đối tượng khởi kiện hành chính khi có quyết định giải quyết khiếu nại" để có cơ sở báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến, kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội trước các kỳ họp năm 2020.

          3. Công tác phòng, chống tham nhũng phải làm sao để tham mưu thực hiện các nhóm đánh giá bộ chỉ số đạt hiệu quả cao; nghiên cứu góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; liên hệ Văn phòng…UBND tỉnh vì sao nội dung trình chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy tham nhũng chưa ban hành. Tiếp tục có kế hoạch đôn đốc thực hiện các KLTT tồn đọng lâu nhưng chưa thi hành dứt điểm, báo cáo kết quả cụ thể từng KL; báo cáo lại KLTT 2808. Liên quan nội dung văn bản do phòng tham mưu về thực hiện kết luận số 02/KL-TTr, rà soát, đối chiếu xác định báo cáo của UBND Huyện DMC so với thực tế tài liệu Phòng 3 nhận được, trình lãnh đạo cho ý kiến để có văn bản phản hồi kịp thời không để nhiễu thông tin gây hiểu lầm nhau.

4. Văn phòng: Phối hợp cùng phòng Nghiệp vụ 1 làm rõ trách nhiệm và nghiêm túc chấn chỉnh trong phát hành văn bản bị sót. Phải rà soát loại tất cả các đầu việc có xây dựng kế hoạch đầu năm và tham mưu thực hiện đảm bảo. Tham mưu khắc phục các nội dung bị trừ điểm trong các chuyên đề để không bị mất điểm trong năm 2020. Chuẩn bị dần từng nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến. Hoàn chỉnh Quy chế và bảng điểm thi đua Cụm X trong tháng 02/2020. Tham mưu xử lý tiếp tài liệu tích đống (giai đoạn 2). Tham mưu văn bản tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, phục vụ việc đánh giá công chức cuối năm sát thực tế hơn.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải thay đổi biện pháp, cách làm đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


File kèm theo: Thông báo kết luận giao ban tháng 02. 2020_Signed.pdf


M.An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây