Công văn số 96/TTr-VP ngày 10/4/2018 của Thanh tra tỉnh về việc cung cấp thông tin

Thứ ba - 10/04/2018 10:00 11 0

Công văn số 96/TTr-VP ngày 10/4/2018 của Thanh tra tỉnh về việc cung cấp thông tin

Về việc cung cấp thông tin người dùng tham gia vào Hệ thống phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo

                             Kính gửi:

                                            - Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh;

                                            - Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.                

 

                            

          Thực hiện theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

          Thanh tra tỉnh đề nghị các đơn vị lập danh sách thông tin về người dùng tham gia vào hoạt động khai thác và sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo như sau:

          1. Thành phần người dùng gồm:

          - Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

          - Giám đốc, các Phó Giám đốc sở, ban, ngành tỉnh;

          - Chánh, các Phó Chánh Văn phòng, Trưởng ban, các Phó Trưởng ban tiếp công dân tỉnh;

          - Chủ tịch UBND cấp huyện, các Phó Chủ tịch UBND cấp huyện;

          - Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra sở, ban, ngành;

          - Chánh Thanh tra, các Phó Chánh Thanh tra huyện, thành phố;

          - Cán bộ, công chức tham gia tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo;

          - Cán bộ, công chức thanh tra sở, ban, ngành, huyện, thành phố;

          - Cán bộ, công chức CNTT của đơn vị.

          2. Biểu mẫu để tổng hợp:

 

STT

 

Họ và tên

 

Chức vụ

 

Phòng Ban

 

Email

 

Đ.thoại

 

Tiếp dân

 

Xử lý đơn thư

 

Giải quyết đơn thư

Tổng hợp báo cáo
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)
          

 

          Ghi chú: Từ cột 7 đến cột 10. Nếu người dùng thực hiện những công việc gì thì đánh dấu x vào đó.

          Lập danh sách gửi về Thanh tra tỉnh trước ngày 13/4/2017 (gửi kèm file mềm vào địa chỉ mail: linhlevan@tayninh.gov.vn).

           Thông tin liên hệ: Lê văn Lịnh, điện thoại: 0984 711 708.

          Thanh tra tỉnh đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND huyện, thành phố chỉ đạo cung cấp thông tin để Thanh tra tỉnh tổng hợp tạo tài khoản người dùng và mở các lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng./.

          Tải file đính kèm:   CV_96_TTr.PDF

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây