Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 21/01/2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh năm 2022

Thứ sáu - 21/01/2022 12:00 3 0

Kế hoạch số 08/KH-TTr ngày 21/01/2022 Áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 tại Thanh tra tỉnh năm 2022

Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2015 như sau:

        1. Mục đích

        - Tiếp tục xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo TCVN ISO 900:2015.

        - Nhằm từng bước cải tiến nền hành chính, hệ thống hóa quá trình xử lý công việc hợp lý, khoa học. Đồng thời, tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan kiểm soát được quá trình giải quyết công việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác quản lý.

        2. Yêu cầu

        - Triển khai thực hiện đầy đủ nội dung về việc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 900:2015 cho công chức và người lao động trong cơ quan.

        - Phân công cụ thể trách nhiệm và thời gian thực hiện các quy trình.

        - Nâng cao chất lượng giải quyết công việc, theo dõi việc áp dụng và duy trì HTQLCL.


        File kèm theo: KeHoach08ApDung_ISO_21012022.pdf

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây