Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 14/4/2022 về việc triển khai Đề án 06

Thứ sáu - 15/04/2022 07:00 5 0

Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 14/4/2022 về việc triển khai Đề án 06

Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 14/4/2022 về việc triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
​          Thực hiện Công văn số 227/BCĐĐA06 ngày 08/4/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 về việc triển khai, thực hiện Đề án 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022; Kế hoạch số 915/KH-BCĐ ngày 17/3/2022 của Ban Chỉ đạo Đề án 06 về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Gọi tắt là Đề án 06). Thanh tra tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
​          I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
​          1. Mục đích
​          Ứng dụng những lợi thế của cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để thuận tiện trong giải quyết các TTHC, góp phần phục vụ chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
​          Ứng dụng hệ thống định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
​          2. Yêu cầu
​          Xác định nội dung, đề cao vai trò, trách nhiệm công việc cụ thể của từng phòng nghiệp vụ trong việc triển khai thực hiện theo hướng dẫn của Đề án 06.
​          Việc tổ chức, triển khai Kế hoạch thực hiện Đề án 06 đảm bảo nghiêm túc, trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ thời gian.
​          Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin dữ liệu về dân cư với Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo và phòng, chống tham nhũng; cơ sở dữ liệu quốc gia về quản lý tài sản, thu nhập.
​          Xem chi tiết nội dung file: 

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây