Thông báo số 18/TB-TTr ngày 22/05/2019 về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Thứ năm - 06/06/2019 19:00 2 0

Thông báo số 18/TB-TTr ngày 22/05/2019 về cơ cấu tổ chức, nhân sự

Thông báo về cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn sau khi thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

          Căn cứ Quyết định số 2414/QĐ-UBND về ban hành Đề án sắp xếp các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND huyện theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và các đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) giai đoạn 2018-2021.

         Thực hiện Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành kèm theo Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh;

         Ngày 15/5/2019 Chánh Thanh tra tỉnh đã ban hành Quyết định số 57/QĐ-TTr quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các phòng chuyên môn thuộc Thanh tra tỉnh, nay Thanh tra tỉnh thông báo về cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn cụ thể sau:

         1. Sáp nhập Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nội chính - Văn xã vào Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Kinh tế thành Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Kinh tế - Xã hội (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 1)

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

         (1) Ông Đỗ Minh Thương, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1.

         (2) Ông Nguyễn Tuấn An, Thanh tra viên;

         (3) Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh, Thanh tra viên;

         (4) Bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Thanh tra viên;

         (5) Ông Hoàng Phương Nam, Chuyên viên;

         (6) Bà Nguyễn Thị Kim Phượng, Chuyên viên (tập sự).

         - Số điện thoại phòng: 0276.3811298

         2. Đổi tên và thêm lĩnh vực Nội chính vào Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Đất đai thành Phòng Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực Nội chính - Tài nguyên (gọi tắt là Phòng Nghiệp vụ 2)

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

         (1) Ông Từ Quang Vinh, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 2, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2.

         (2) Ông Nguyễn Tứ Đức Học, Phó trưởng phòng;

         (3) Ông Huỳnh Thành Nhân, Thanh tra viên;

         (4) Ông Hoàng Xuân Quang, Chuyên viên;

         (5) Bà Phạm Thùy Linh, Chuyên viên (tập sự).

         - Số điện thoại phòng: 0276.3811297

         3. Sáp nhập Phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng và Phòng Giám sát, kiểm tra và Xử lý sau thanh tra thành Phòng Thanh tra Phòng, chống tham nhũng, Giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra (gọi tắt là Phòng nghiệp vụ 3) .

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

         (1) Ông La Văn Sơn, Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3, phụ trách Phòng Nghiệp vụ 3.

         (2) Ông Nguyễn Văn Lộc, Thanh tra viên;

         (3) Bà Đào Thúy Vân, Thanh tra viên;

         (4) Ông Nguyễn Đăng Duy, Chuyên viên.

         - Số điện thoại phòng: 0276.3811006

         4. Văn phòng

         - Nhân sự thuộc phòng gồm các ông, bà có tên sau:

          Bà Lê Phan Mỹ An, Chánh Văn phòng;

          Ông Hồ Cương Hây, Thanh tra viên chính;

          Bà Huỳnh Thị Kim Tiến, Thanh tra viên;

          Bà Phan Thị Hồng Đăng, Thanh tra viên;

          Ông Lê Văn Lịnh, Chuyên viên;

          Bà Ngô Thị Bé Hai, Kế toán;

          Bà Trịnh Thị Minh Tâm, Chuyên viên (tập sự).

         Số điện thoại phòng: 0276.3822158

         Thanh tra tỉnh thông báo về cơ cấu tổ chức, nhân sự các phòng chuyên môn sau khi thực hiện sắp xếp các phòng đến các cơ quan, đơn vị biết để tiện liên hệ trong công tác./.

         

         Tải file kèm theo: ThongBao_19_22052019.pdf

M.An

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây