Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

Thứ sáu - 26/03/2021 12:00 2 0
Ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 2021

Căn cứ Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/ 9/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí;

Căn cứ Thông tư số 188/2014TT-BTC ngày 10/12/2014 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 84/2014/NĐ-CP ngày 08/ 9/ 2014 của Chính phủ;

Căn cứ Công văn số 3143/UBND-KTTC ngày 19/12/2018 của UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 2276/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 446/QĐ-UBND ngày 01/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2021;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng trực thuộc Thanh tra tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

File văn bản: 

QD 20_16032021 thuc hanh chong lang phi2021_Signed.pdf

 

B.Hai

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây