Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh

Thứ tư - 01/08/2018 21:00 84 0

Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh

Về việc phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 - Thanh tra tỉnh

          Căn cứ Quyết định số 36/2015/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2015 của UBND tỉnh Tây Ninh quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh;

          Căn cứ Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước;

          Theo đề nghị của Ban chỉ đạo ISO 9001- 2008 Thanh tra tỉnh,

          QUYẾT ĐỊNH:         

          Điều 1. Phê duyệt Hệ thống tài liệu quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 (có phụ lục kèm theo).

          Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ký.

          Điều 3. Ban chỉ đạo ISO Thanh tra tỉnh, Chánh Văn phòng và Trưởng  các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Quyết định này./.

          

          Văn bản kèm theo: QD_PheDuyetHeThongTaiLieu_2018_01082018_Signed.pdf   01082018_QT-TTHC_BanKySong.PDF

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây