CƠ CẤU TỔ CHỨC

I/ Ban lãnh đạo

II/ Các phòng trực thuộc

CÁC PHÒNG BAN TRỰC THUỘC

 

Bà Nguyễn Thị Hiếu Hạnh  

Chánh Văn phòng

- ĐT: 0276 3822158 - Email: hanhnth@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

Ông Nguyễn Tứ Đức Học  

Phó Chánh Văn phòng

- ĐT: 0276 3822158 - Email: hocntd@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Bà Bùi Thị Thúy Kiều

Phó Chánh Văn phòng

- ĐT: 0276 3822158 - Email: kieubtt@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

 

Ông Từ Quang Vinh  

Phó Trưởng phòng - Phụ trách phòng Nghiệp vụ 1

- ĐT: 0276 3811298 - Email: vinhtq@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

Ông Nguyễn Tuấn An  

Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 1

- ĐT: 0276 3811298 - Email: anngt@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

Ông Đỗ Minh Thương  

Trưởng Phòng Nghiệp vụ 2

- ĐT: 0276 3811297 - Email: thuongdm@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

Bà Nguyễn Thị KimTrang  

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 2

- ĐT: 0276 3811297 - Email: trangntk@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Bà Lê Phan Mỹ An

Trưởng phòng Nghiệp vụ 3

- ĐTCQ: 0276 3811006 - Email: anlpm@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

Ông Nguyễn Đăng Duy  

Phó trưởng Phòng Nghiệp vụ 3

- ĐTCQ: 0276 3811006 - Email: duynd@tayninh.gov.vn
Chức năng, nhiệm vụ được phân công

 

 

Thông tin liên quan đến Chánh Thanh Tra và các phòng trực thuộc

I/ Ban Lãnh đạo

1. Ông Trần Văn Minh Trí - Chánh Thanh Tra

2. Ông Trần Xuân Long - Phó Chánh Thanh Tra

3. Ông  Lê Văn Tẳng - Phó Chánh Thanh Tra

4. Ông Đặng Văn Nghĩa - Phó Chánh Thanh Tra

II/ Các phòng trực thuộc

1. Văn phòng

2. Phòng Nghiệp vụ 1

3. Phòng Nghiệp vụ 2

4. Phòng Nghiệp vụ ​3

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây