Tình hình thực hiện NSĐP

Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   12/01/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

 •   12/01/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

 •   05/01/2023 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

 •   05/01/2023 07:18:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 (đợt 2)

Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 (đợt 2)

 •   12/12/2022 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2491/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
TapHuan CDS 03

Thanh tra tỉnh tham dự khóa “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”

 •   25/10/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Xác định nhiệm vụ Chuyển đổi số nhằm đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh đạo của các cấp. Sáng ngày 19/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh từ ngày 19 đến hết ngày 21/10/2022.
Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022

Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022

 •   05/10/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận  hoạt động thu chi tài chính của CC và NLĐ. Nay Thanh tra tỉnh công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022.  Cụ thể như sau:
Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022

 •   04/07/2022 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022

 •   01/07/2022 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 52/QĐ-TTr Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định 52/QĐ-TTr Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

 •   30/05/2022 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Công khai dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022

Công khai dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022

 •   04/04/2022 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH QUÝ IV/2021

 •   06/01/2022 02:00:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Quyết định 09/QĐ-TTr ngày 22/01/2021 về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021

Quyết định 09/QĐ-TTr ngày 22/01/2021 về việc công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021

 •   23/01/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 61
 •   Phản hồi: 0
công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021
Công khai ngân sách quý III/2019

Công khai ngân sách quý III/2019

 •   08/10/2019 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 67
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính ​
Quyết định số 127/QĐ-TTr Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh

Quyết định số 127/QĐ-TTr Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh

 •   19/09/2019 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 62
 •   Phản hồi: 0
Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh
Công khai ngân sách quý II/2019

Công khai ngân sách quý II/2019

 •   05/07/2019 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Đánh giá công khai thực hiện dự toán Thi - Chi ngân sách quý II/2019 của Thanh tra tỉnh tại biểu mẫu số 3: Ban hành kèm theo Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài Chính
Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 6/2/2018

Quyết định số 13/QĐ-TTr ngày 6/2/2018

 •   20/04/2018 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Quyết định giao dự toán của Thanh tra tỉnh năm 2018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây