Tổng hợp tình hình công khai

Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

Bổ sung dự toán chi ngân sách cho các Sở, ban, ngành tỉnh và bổ sung có mục tiêu ngân sách các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện Kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023

 •   12/01/2023 08:47:00 AM
 •   Đã xem: 7
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2023

 •   12/01/2023 08:42:00 AM
 •   Đã xem: 6
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2022

 •   05/01/2023 07:23:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2022

 •   05/01/2023 07:18:00 AM
 •   Đã xem: 41
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 (đợt 2)

Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 (đợt 2)

 •   12/12/2022 04:06:00 PM
 •   Đã xem: 57
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 2491/QĐ-UBND ngày 08/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách cấp tỉnh năm 2022 đã giao cho các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022

Công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022

 •   05/10/2022 02:55:00 PM
 •   Đã xem: 101
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận  hoạt động thu chi tài chính của CC và NLĐ. Nay Thanh tra tỉnh công khai tình hình tài chính cơ quan quý 3 năm 2022.  Cụ thể như sau:
Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra tỉnh

Công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra tỉnh

 •   09/09/2022 08:12:00 AM
 •   Đã xem: 69
 •   Phản hồi: 0
Quyết định về việc công khai điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra tỉnh
Báo cáo tài chính đảng quý I, II, III năm 2022

Báo cáo tài chính đảng quý I, II, III năm 2022

 •   09/09/2022 07:54:00 AM
 •   Đã xem: 106
 •   Phản hồi: 0
Nhằm đảm bảo thực hiện đúng theo quy định và đảm bảo quyền được tiếp cận hoạt động thu chi tài chính của đảng viên. Nay Chi bộ Thanh tra tỉnh công khai tình hình tài chính đảng quý 1,2,3 năm 2022. 
Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022

Công khai dự toán thu chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2022

 •   04/07/2022 10:53:00 AM
 •   Đã xem: 92
 •   Phản hồi: 0
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý II năm 2022

 •   01/07/2022 10:48:00 AM
 •   Đã xem: 132
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 52/QĐ-TTr Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Quyết định 52/QĐ-TTr Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

 •   30/05/2022 11:08:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Công khai dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022

Công khai dự toán thu-chi ngân sách quý 1 năm 2022

 •   04/04/2022 10:55:00 AM
 •   Đã xem: 98
 •   Phản hồi: 0
Quyết định 12/QĐ-TTr ngày 18/01/2022 về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2022

Quyết định 12/QĐ-TTr ngày 18/01/2022 về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2022

 •   19/01/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 113
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

Công khai dự toán thu, chi ngân sách năm 2022

 •   19/01/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 83
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Báo cáo kiểm kê tài sản cơ quan năm 2021

Báo cáo kiểm kê tài sản cơ quan năm 2021

 •   18/01/2022 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 122
 •   Phản hồi: 0
Công khai kế quả kiểm kê tài sản
Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán thu chi ngân sách năm 2021 (Kinh phí bầu cử)

Quyết định công khai điều chỉnh giảm dự toán thu chi ngân sách năm 2021 (Kinh phí bầu cử)

 •   07/01/2022 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 70
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021

 •   06/01/2022 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 72
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Quyết định 111/QĐ-TTr ngày 10/11/2021 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2021

Quyết định 111/QĐ-TTr ngày 10/11/2021 Về việc công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2021

 •   11/11/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
công khai bổ sung dự toán ngân sách nhà nước của Thanh tra tỉnh năm 2021
Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2021

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý III năm 2021

 •   04/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây