Chuyển đổi số

KhaoSat DuLieu 01

Thanh tra tỉnh khảo sát dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, dữ liệu mở, tích hợp lên hệ thống phần mềm quản lý chỉ đạo IOC của tỉnh

 •   25/04/2023 02:33:00 PM
 •   Đã xem: 28
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 21/4/2023, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra cuộc họp  theo Giấy mời số 66/GM-TTr, ngày 18/4/2023 của Thanh tra tỉnh về việc mời tham dự khảo sát dữ liệu tại Thanh tra tỉnh.
HoiNghi 12012023 02

Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023

 •   15/01/2023 08:07:00 AM
 •   Đã xem: 425
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 12/01/2023, Tỉnh ủy Tây Ninh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến học tập, triển khai tổ chức thực hiện Chuyên đề năm 2023 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới sáng tạo, khơi dậy khát vọng vươn lên để Tây Ninh phát triển nhanh và bền vững” Hội nghị được trực tuyến từ điểm cầu chính Tỉnh ủy đến 150 điểm cầu toàn tỉnh.
TapHuan 11012023 02

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn số hóa trên phần mềm Một cửa điện tử, khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Dân cư

 •   13/01/2023 10:36:00 AM
 •   Đã xem: 34
 •   Phản hồi: 0
​​​​​​​Lúc 8h00, thứ Tư ngày 11/01/2023, tại điểm cầu Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Công văn số 23/STTTT-TTGSĐH ngày 06/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn số hóa, trả kết quả điện tử và khai thác dữ liệu từ CSDL Quốc gia về Dân cư. 
TapHuan CDS 03

Thanh tra tỉnh tham dự khóa “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số”

 •   25/10/2022 10:29:00 AM
 •   Đã xem: 59
 •   Phản hồi: 0
Xác định nhiệm vụ Chuyển đổi số nhằm đổi mới tư duy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tính năng động, tiên phong của lãnh đạo của các cấp. Sáng ngày 19/10, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa “Đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về chuyển đổi số, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trực tiếp tham mưu về chuyển đổi số” trên địa bàn tỉnh từ ngày 19 đến hết ngày 21/10/2022.
TapHuan CCHC 2022

Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022

 •   17/10/2022 02:52:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Kế hoạch số 52/KH-TTr ngày 26/09/2022 về việc tập huấn cải cách hành chính năm 2022. Lúc 14h ngày 14/10/2022, tại hội trường Thanh tra tỉnh đã tổ chức buổi tập huấn cải cách hành chính năm 2022 cho công chức, người lao động trong cơ quan.
Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022

 •   26/09/2022 10:46:00 AM
 •   Đã xem: 74
 •   Phản hồi: 0
Ngày 19/9/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3142/KH-UBND về tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia từ 01/10/2022 đến 10/10/2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh với mục đích giúp nâng cao nhận thức của toàn dân về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng của mỗi người và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung của Đất nước, của Tỉnh.
Tập huấn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

Tập huấn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh”

 •   11/08/2022 08:43:00 AM
 •   Đã xem: 102
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 09/8/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng phần mềm “Cơ sở dữ liệu quản lý các cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh Tây Ninh” cho Thanh tra các huyện, thị xã, thành phố và một số Thanh tra sở trên địa bàn tỉnh.
TapHuan 28072022

Thanh tra tỉnh tham dự Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022

 •   01/08/2022 10:14:00 AM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Theo thông báo tại giấy mời số 5342/GM-VP, ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính và công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
TapHuan MotCua062022

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn một số tính năng mới của phần mềm Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công và Cổng Thông tin điện tử

 •   24/06/2022 07:21:00 AM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Lúc 8h00, thứ Ba ngày 21/6/2022, tại Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Công văn số 883/STTTT-TTGSĐH ngày 15/6/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn sử dụng các tính năng mới trên hệ thống Một cửa điện tử, Cổng Dịch vụ công và Cổng Thông tin điện tử.
Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/6/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Quyết định số 58/QĐ-TTr ngày 21/6/2022 về Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh

 •   21/06/2022 07:16:00 AM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Ngày 21/6/2022 Thanh tra tỉnh Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tổ chức và hoạt động của Bộ phận Một cửa Thanh tra tỉnh Tây Ninh.
LogoNganhThanhTra 2022

TUYÊN TRUYỀN: QUY TRÌNH ĐIỆN TỬ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC QUẢN LÝ CỦA THANH TRA TỈNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

 •   16/05/2022 09:13:00 AM
 •   Đã xem: 180
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2021 của UBND tỉnh về việc công bố, công khai Danh mục và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh năm 2021. Qua thời gian rà soát, nghiên cứu Thanh tra tỉnh đã xây dựng, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 921/QĐ-TTr ngày 21/4/2022 về việc công bố quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý của Thanh tra tỉnh thực hiện trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Thanh tra tỉnh năm 2022

Chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại Thanh tra tỉnh năm 2022

 •   27/04/2022 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 563/STTTT-CNTTBCVT ngày 18/4/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai Kế hoạch chuyển đổi số và đảm bảo ATTT mạng tỉnh Tây Ninh năm 2022
Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 14/4/2022 về việc triển khai Đề án 06

Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 14/4/2022 về việc triển khai Đề án 06

 •   15/04/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 78
 •   Phản hồi: 0
Kế hoạch số 32/KH-TTr ngày 14/4/2022 về việc triển khai Đề án 06 phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030
Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn triển khai hướng dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn triển khai hướng dẫn số hoá hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính

 •   24/03/2022 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 126
 •   Phản hồi: 0
Lúc 14h00, thứ sáu ngày 18/03/2022, tại Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Công văn số 351/STTTT-TTGSĐH ngày 16/3/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc tập huấn sử dụng chức năng số hóa và trả kết quả giải quyết TTHC bằng hình thức điện tử.
Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

Thanh tra tỉnh Tây Ninh ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin

 •   12/01/2022 05:00:00 PM
 •   Đã xem: 111
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 29/2021/QĐ-UBND ngày 15/12/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Tây Ninh;
Thanh tra Tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 cho công chức

Thanh tra Tỉnh tổ chức buổi tuyên truyền, tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 cho công chức

 •   08/11/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 64
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 04 tháng 11 năm 2021, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021 cho công chức Thanh tra tỉnh.
Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021

Thanh tra tỉnh tham dự tập huấn phần mềm đánh giá công tác cải cách hành chính năm 2021

 •   25/10/2021 04:00:00 PM
 •   Đã xem: 63
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 22 tháng 10 năm 2021, tại Hội trường Thanh tra tỉnh đã diễn ra buổi tập huấn Online theo Giấy mời số 7087/GM-VP ngày 19/10/2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
Công văn số 506/TTr-VP ngày 16/7/2021 về việc triển khai giải pháp công nghệ quản lý người ra vào Thanh tra tỉnh

Công văn số 506/TTr-VP ngày 16/7/2021 về việc triển khai giải pháp công nghệ quản lý người ra vào Thanh tra tỉnh

 •   16/07/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 86
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1166/STTTT-TTGSĐH ngày 15/7/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc triển khai giải pháp công nghệ quản lý người ra vào các tổ chức, cơ quan, công ty, cơ sở kinh doanh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.
Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Thanh tra tỉnh

Kế hoạch thực hiện Nghị quyết về chuyển đổi số đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 tại Thanh tra tỉnh

 •   21/04/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 713/QĐ-UBND, ngày 29/3/2021 của UBND tỉnh về ban hành Chương trình chuyển đổi số tỉnh Tây Ninh đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:
Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm2
 • Khách viếng thăm8
 • Hôm nay203
 • Tháng hiện tại5,565
 • Tổng lượt truy cập1,013,376
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây