Kết quả thanh tra

Giấy mời và tài liệu giao ban các tổ chức Thanh tra 6 tháng 2023

Giấy mời và tài liệu giao ban các tổ chức Thanh tra 6 tháng 2023

 •   24/05/2023 10:39:00 AM
 •   Đã xem: 31
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2023 của ngành Thanh tra; Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2023 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2023.
CongKhai19012023 01

Thanh tra tỉnh công bố kết luận thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh

 •   03/02/2023 07:28:00 AM
 •   Đã xem: 289
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 19/01/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công bố kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 17/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh trong việc thực hiện các luật: Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng (từ năm 2018 - 2021).
CongKhai 18012023

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA VỀ VIỆC THANH TRA VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT VÀ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA UBND HUYỆN CHÂU THÀNH VỀ CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ, XÂY DỰNG; QUẢN LÝ, SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI

 •   19/01/2023 10:52:00 AM
 •   Đã xem: 127
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 18/01/2023, Thanh tra tỉnh tiến hành công khai kết luận thanh tra bằng hình thức công bố tại cuộc họp đối với Kết luận thanh tra số 02/KL-TTr ngày 15/01/2023 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn của UBND huyện Châu Thành về các dự án đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai.
HoiNghi 06012023 02

Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra

 •   09/01/2023 08:14:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 06/01/2023, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: Lê Minh Khái – Phó Thủ tướng Chính phủ; Đoàn Hồng Phong - Tổng Thanh tra Chính phủ và các Phó Tổng Thanh tra Chính phủ cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan Trung ương, thanh tra các bộ, ngành và điểm cầu trực tuyến tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh có đồng chí Trần Văn Minh Trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – Chủ trì; cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; lãnh đạo, trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
HoiNghi 23122022 01

Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh

 •   27/12/2022 09:56:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 23/12/2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra Tây Ninh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Trần Văn Minh trí, Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh – Chủ trì Hội nghị, các đồng chí Phó Chánh Thanh tra tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Ban tiếp công dân tỉnh, thanh tra sở, 9 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh;  trưởng, phó các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh.
CongBo GiaoDuc 16122022

Công khai Kết luận thanh tra về việc thanh tra Dự án kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020

 •   19/12/2022 08:15:00 AM
 •   Đã xem: 66
 •   Phản hồi: 0
Ngày 16/12/2022, tại Trụ sở làm việc của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Văn Tẳng đã chủ trì buổi công khai Kết luận thanh tra số 31/KL-TTr ngày 09/12/2022 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra Dự án kiên cố hóa trường, lớp học mầm non, tiểu học cho vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa giai đoạn 2017-2020 bằng hình thức công bố tại cuộc họp. Dự buổi công khai kết luận có Đại diện Thanh tra tỉnh, Đoàn thanh tra, Tổ Giám sát hoạt động của Đoàn thanh tra, Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.
Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2808/UBND-KL tại UBND huyện Tân Châu

Công bố Quyết định kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2808/UBND-KL tại UBND huyện Tân Châu

 •   16/11/2022 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 82
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Quyết định số 2251/QĐ-UBND ngày 07/11/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra số 2808/UBND-KL của Chủ tịch UBND tỉnh đối với UBND huyện Tân Châu.
GiaoBanQuyIII 2022

Hội nghị giao ban Quý III/2022 và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV/2022

 •   06/10/2022 02:49:00 PM
 •   Đã xem: 117
 •   Phản hồi: 0
   Sáng ngày 03 tháng 10 năm 2022, Thanh tra tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị giao ban Quý III/2022 với thanh tra các sở, huyện, thị xã, thành phố để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
HN TrucTuyen 07072022 1

Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra

 •   11/07/2022 07:49:00 AM
 •   Đã xem: 168
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 07/7/2020, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của ngành Thanh tra.
HoiNghi01072022 1

Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2022

 •   04/07/2022 08:48:00 PM
 •   Đã xem: 129
 •   Phản hồi: 0
Sáng ngày 01 tháng 7 năm 2022, Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 06 tháng đầu năm 2022 để đánh giá thuận lợi, khó khăn trong việc triển khai thực hiện kế hoạch công tác thanh tra năm 2022.
Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện kết luận thanh tra

 •   04/07/2022 09:21:00 AM
 •   Đã xem: 272
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 370/TTr-NV3 ngày 01/7/2022 về kết thúc theo dõi thực hiện Kết luận số 06/KL-TTr về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng
CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI BÀ ĐEN

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH QUỐC GIA NÚI BÀ ĐEN

 •   19/03/2022 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 133
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 15/3/2022, tại Thanh tra tỉnh Tây Ninh, ông Trần Xuân Long - Phó Chánh Thanh tra tỉnh đã có buổi làm việc với đại diện Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 580/KL-UBND ngày 16/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện chính sách, pháp luật và nhiệm vụ, quyền hạn đối với Ban Quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen.
CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

 •   10/12/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 09/12/2021, Thanh tra tỉnh tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 22/KL-TTr ngày 08/12/2021 về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu thầu và tổ chức thực hiện đối với 04 nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường ngành công thương tại Sở Công Thương Tây Ninh.
Công văn số 588/TTr-NV3 ngày 08/9/2021

Công văn số 588/TTr-NV3 ngày 08/9/2021

 •   08/09/2021 07:00:00 PM
 •   Đã xem: 80
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết thúc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh
Công văn số 589/TTr-NV3 ngày 08/9/2021

Công văn số 589/TTr-NV3 ngày 08/9/2021

 •   08/09/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 119
 •   Phản hồi: 0
Thông báo kết thúc đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra của Chánh Thanh tra tỉnh
THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

THANH TRA TỈNH CÔNG KHAI KẾT LUẬN THANH TRA TẠI SỞ CÔNG THƯƠNG TÂY NINH

 •   16/04/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 90
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 08/4/2021, tại Sở Công Thương Tây Ninh, ông Lê Văn Tẳng – Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh đã có buổi làm việc với đại diện Sở Công Thương, Sở Tài chính để thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 04/KL-TTr ngày 05/4/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 03/KL-TTr ngày 29/4/2020 của Giám đốc Sở Tài chính về thanh tra công tác quản lý tài chính, kế toán tại Sở Công Thương tỉnh Tây Ninh.
Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT

Thanh tra tỉnh công khai Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng đối với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT

 •   15/04/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 116
 •   Phản hồi: 0
Chiều ngày 13/4/2021, Thanh tra tỉnh đã tiến hành công khai Kết luận thanh tra số 05/KL-TTr ngày 06/4/2021 và Kết luận thanh tra số 06/KL-TTr ngày 08/4/2021 của Thanh tra tỉnh về việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành Giao thông và Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng ngành NN&PTNT trong việc thực hiện các Luật: Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật PCTN tại trụ sở của đối tượng thanh tra.
Thư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020

Thư mời số 19/GM-TTr ngày 29/9/2020 về Hội nghị giao ban quý III và triển khai thực hiện nhiệm vụ quý IV năm 2020

 •   29/09/2020 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 77
 •   Phản hồi: 0
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
Phát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ

Phát hành phim hướng dẫn nhập liệu phần mềm Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tiếp công dân, Khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ

 •   14/08/2020 10:00:00 AM
 •   Đã xem: 128
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh tại Công văn số 674/UBND-TD ngày 8/4/2019 về việc tăng cường sử dụng phần mềm Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo của Thanh tra Chính phủ.

Các tin khác

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây