Thông báo

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022

THÔNG BÁO LỊCH TIẾP CÔNG DÂN NĂM 2022

 •   17/12/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 105
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ khoản 2 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013;
Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 của Thanh tra tỉnh Tây Ninh

 •   19/11/2021 03:00:00 PM
 •   Đã xem: 1542
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh tuyên truyền cải cách hành chính năm 2021 về các thủ tục hành chính của ngành thanh tra Tây Ninh
Thông báo về việc bán tài sản thanh lý đợt 2/2021

Thông báo về việc bán tài sản thanh lý đợt 2/2021

 •   03/11/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 110
 •   Phản hồi: 0
Thanh tra tỉnh cần bán một số tài sản thanh lý . Thời gian đăng ký từ ngày 3 - 7/11/2021
Công văn về việc tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam 9-11

Công văn về việc tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam 9-11

 •   28/10/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 107
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 723/TTr-NV3 ngày 28/10/2021 về việc tuyên truyền Ngày pháp luật Việt Nam 9-11
Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

Phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin

 •   01/10/2021 12:00:00 AM
 •   Đã xem: 179
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo Công văn số 1577/STTTT-TTBCXB ngày 28/9/2021 về việc phối hợp tuyên truyền nâng cao nhận thức về an toàn thông tin.
Thông báo số 50/TB-TTr ngày 5/8/2021 về việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động

Thông báo số 50/TB-TTr ngày 5/8/2021 về việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động

 •   05/08/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Về việc phân bổ chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP năm 2021
Công văn số 526/TTr-NV3 ngày 30/7/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19

Công văn số 526/TTr-NV3 ngày 30/7/2021 về việc tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19

 •   30/07/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 94
 •   Phản hồi: 0
Tiếp tục tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống dịch Covid-19
Thông báo về việc công khai kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 19/7/2021

Thông báo về việc công khai kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 19/7/2021

 •   29/07/2021 11:00:00 PM
 •   Đã xem: 137
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010, Thanh tra tỉnh Tây Ninh thực hiện công khai Kết luận thanh tra số 16/KL-TTr ngày 19/7/2021 về thanh tra việc thực hiện chính sách pháp luật và nhiệm vụ quyền hạn đối với Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Tây Ninh - Chi nhánh Trảng Bàng (kỳ thanh tra từ khi thành lập 2015 – 2020).
Giới thiệu chức vụ và số điện thoại của Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3

Giới thiệu chức vụ và số điện thoại của Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3

 •   22/06/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 157
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 65/QĐ-TTr ngày 17/6/2021 của Chánh Thanh tra tỉnh về việc bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Kim Trang giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 3 từ ngày 18/6/2021.
Công văn số 405/TTr-NV3 ngày 16/6/2021 về việc phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước

Công văn số 405/TTr-NV3 ngày 16/6/2021 về việc phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước

 •   16/06/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 99
 •   Phản hồi: 0
Về việc phối hợp tuyên truyền công tác bồi thường nhà nước
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng NCOVI)

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng NCOVI)

 •   08/06/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 104
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng NCOVI)
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)

Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)

 •   08/06/2021 06:00:00 AM
 •   Đã xem: 156
 •   Phản hồi: 0
Hướng dẫn khai báo y tế điện tử và xác thực điểm đến và đi tại nơi đăng ký kiểm dịch (Bằng ứng dụng Bluezone)
Công văn 80/TTr-VP ngày 7/6/2021 về việc thực hiện khai báo y tế, xác thực điểm đến và đi tại Thanh tra tỉnh bằng QR Code

Công văn 80/TTr-VP ngày 7/6/2021 về việc thực hiện khai báo y tế, xác thực điểm đến và đi tại Thanh tra tỉnh bằng QR Code

 •   07/06/2021 07:00:00 AM
 •   Đã xem: 109
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Công văn số 1658/UBND-KGVX ngày 28/5/2021 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc tăng cường triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
Kế hoạch số 48/KH-TTr ngày 27/4/2021 về tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2021)

Kế hoạch số 48/KH-TTr ngày 27/4/2021 về tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2021)

 •   27/04/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 73
 •   Phản hồi: 0
Tuyên truyền kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, 46 năm Ngày giải phóng Tây Ninh (30/4/1975 – 30/4/2021)
Kế hoạch số 47/KH-TTr ngày 24/4/2021 về thực hiện Đề án

Kế hoạch số 47/KH-TTr ngày 24/4/2021 về thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021"

 •   24/04/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 76
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021" năm 2021 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh tại cơ quan Thanh tra tỉnh
Công văn 191/TTr-NV3 ngày 30/3/2021 về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021

Công văn 191/TTr-NV3 ngày 30/3/2021 về tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021

 •   30/03/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 114
 •   Phản hồi: 0
Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2021
Thông báo số 02/TB-TTr, ngày 4/01/2021 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

Thông báo số 02/TB-TTr, ngày 4/01/2021 về việc giới thiệu chức danh và chữ ký của Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh

 •   05/01/2021 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 65
 •   Phản hồi: 0
Căn cứ Quyết định số 3334/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc bổ nhiệm ông Trương Văn Dễ, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, giữ chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh.
Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số

Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số

 •   06/10/2020 03:00:00 AM
 •   Đã xem: 85
 •   Phản hồi: 0
Công văn số 3738/BTTTT-NXB ngày 29/9/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đề nghị phối hợp tuyên truyền về Chuyển đổi số
Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

 •   26/08/2020 06:00:00 PM
 •   Đã xem: 71
 •   Phản hồi: 0
Thực hiện theo kế hoạch số 1968/KH-UBND ngày 21/8/2020 về việc tuyên truyền Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Các tin khác

Thống kê truy cập
 • Đang truy cập10
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm9
 • Hôm nay353
 • Tháng hiện tại23,415
 • Tổng lượt truy cập1,115,855
tthc
công báo tỉnh
hộp thư điện tử
cong khai minh bach
gop y du thao
đường dây nóng
hỏi đáp doanh nghiệp
hỏi đáp nhà nước
hỏi đáp công dân- chính phủ
cải cách thủ tục hành chính
Tiếp dân xử lý đơn thư
TruongSa
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây