Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
37
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
101/2021/TT-TTCP11/03/2021Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chc trong ngành Thanh tra và cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dânThanh tra tỉnh
 
2130/2020/NĐ-CP30/10/2020

Nghị định số 130/2020/NĐ-CP của Chính phủ : Về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị

Chính phủ
 
320/2020/QĐ-TTg22/07/2020

Quyết định số 20/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ : Về mã định danh điện tử của các cơ quan, tổ chức phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương

Chính phủ
 
4774/QĐ-TTg05/06/2020

Ngày 05/6/2020, Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 774/QĐ-TTg ban hành Danh mục bí mật nhà nước thuộc lĩnh vực thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2020

Chính phủ
 
5868-TTg-NC05/06/2020Đính chính nội dung Quyết định 774/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủChính phủ
 
619/2020/NĐ-CP12/02/2020

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ
 
746/2019/NĐ-CP27/05/2019

Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Chính phủ
 
845/2019/NĐ-CP21/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Chính phủ
 
943/2019/NĐ-CP17/05/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Chính phủ
 
1042/2019/NĐ-CP16/05/2019Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sảnChính phủ
 
1132-NQ/BCSĐ11/03/2019Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019Chính phủ
 
1233-NQ/BCSĐ11/03/2019Nghị quyết 33-NQ/BCSĐ của ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ngày 11/03/2019 về lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2019Thanh tra Chính phủ
 
1325/2018/QH14 25/06/2018Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.Chính phủ
 
14Số: 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC12/06/2018Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sảnChính phủ
 
1560/2018/NĐ20/04/2018

Nghị định số 60/2018/NĐ của Chính phủ : Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Chính phủ
 
1650/2018/NĐ-CP09/04/2018

Nghị định số 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chính phủ
 
17833/QĐ-UBND27/03/2018Công bố, công khai kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh  tra tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa