Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 43/2019/NĐ-CP của Chính phủ 
Số Ký hiệu:
43/2019/NĐ-CP 
Ban hành:
17/05/2019 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
17/05/2019 
Trích yếu:

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: