Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 33-NQ/BCSĐ 
Số Ký hiệu:
33-NQ/BCSĐ 
Ban hành:
11/03/2019 
Người ký:
Lê Minh Khái 
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
11/03/2019 
Trích yếu:
Nghị quyết 33-NQ/BCSĐ của ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ngày 11/03/2019 về lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: