Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ 
Số Ký hiệu:
32-NQ/BCSĐ 
Ban hành:
11/03/2019 
Người ký:
Lê Minh Khái 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị quyết 
Hiệu lực:
11/03/2019 
Trích yếu:
Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019 
Nội dung Tập tin Đính kèm: