Văn bản Quy phạm Pháp luật
Luật Tố cáo năm 2018  
Số Ký hiệu:
25/2018/QH14  
Ban hành:
25/06/2018 
Người ký:
Nguyễn Thị Kim Ngân 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Luật 
Hiệu lực:
01/01/2019 
Trích yếu:
Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: