Văn bản Quy phạm Pháp luật
Bộ TTHC của Thanh Tra Tây Ninh 
Số Ký hiệu:
833/QĐ-UBND 
Ban hành:
27/03/2018 
Người ký:
Nguyễn Thanh Ngọc 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
27/03/2018 
Trích yếu:
Công bố, công khai kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh  tra tỉnh Tây Ninh 
Nội dung Tập tin Đính kèm: