Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 
Số Ký hiệu:
Số: 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC 
Ban hành:
12/06/2018 
Người ký:
Nguyễn Trí Tuệ - Trần Công Phàn - Trần Tiến Dũng 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Thông tư 
Hiệu lực:
01/08/2018 
Trích yếu:
Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sản 
Nội dung Tập tin Đính kèm: