Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 50/2018/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
50/2018/NĐ-CP 
Ban hành:
09/04/2018 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
29/05/2018 
Trích yếu:

Nghị định số 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: