Văn bản Quy phạm Pháp luật
Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg 
Số Ký hiệu:
38/KH-TCTTTg 
Ban hành:
06/02/2018 
Người ký:
Mai Tiến Dũng 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
06/02/2018 
Trích yếu:

Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg của Văn phòng Chính phủ : Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: