Văn bản Quy phạm Pháp luật
QĐ 48/QĐ-TTCP  
Số Ký hiệu:
48/QĐ-TTCP  
Ban hành:
06/02/2018 
Người ký:
Lê Minh Khái  
Cơ quan ban hành:
Thanh tra Chính phủ 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
06/02/2018 
Trích yếu:
Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017 
Nội dung Tập tin Đính kèm: