Văn bản Quy phạm Pháp luật
Quyết định 01 năm 2018 
Số Ký hiệu:
01/2018/QĐ-UBND 
Ban hành:
08/01/2018 
Người ký:
Dương Văn Thắng 
Cơ quan ban hành:
UBND Tỉnh Tây Ninh 
Loại văn bản:
Công văn 
Hiệu lực:
20/01/2018 
Nội dung Tập tin Đính kèm: