Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP 
Số Ký hiệu:
91/2017/NĐ-CP 
Ban hành:
31/07/2017 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
01/10/2017 
Trích yếu:
Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 
Nội dung Tập tin Đính kèm: