Văn bản Quy phạm Pháp luật
Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ 
Số Ký hiệu:
78/2017/NĐ-CP 
Ban hành:
03/07/2017 
Người ký:
Nguyễn Xuân Phúc 
Cơ quan ban hành:
Chính phủ 
Loại văn bản:
Nghị định 
Hiệu lực:
20/08/2017 
Trích yếu:

Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên

 
Nội dung Tập tin Đính kèm: