Văn Bản Dự Thảo
Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Loại văn bản:
Quyết định
Lĩnh vực:
Tiếp công dân
Trích yếu:
Đề nghị góp ý dự thảo tờ trình, quyết định của UBND tỉnh về Quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Nội dung:
          Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 14/2018/NQ-HĐND ngày 13/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, Thanh tra tỉnh đã dự thảo Tờ trình, Quyết định của UBND tỉnh quy định mức chi bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
          Để hoàn thiện nội dung dự thảo Quyết định trình UBND tỉnh ban hành, Thanh tra tỉnh kính đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tham gia ý kiến bằng văn bản đối với các văn bản nói trên.
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
06/08/2018 16/08/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý