Văn Bản Dự Thảo
Lấy ý kiến Nghị Quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Loại văn bản:
Nghị quyết
Lĩnh vực:
Khiếu nai - Tố cáo
Trích yếu:
Lấy ý kiến Nghị Quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Nội dung:
Lấy ý kiến Nghị Quyết Quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh
Ngày lấy ý kiến Ngày kết thúc Đồng ý Không đồng ý
01/03/2018 31/03/2018 0 0
Văn bản đã hết hạn lấy ý kiến
danh sách các góp ý