Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công khai dự toán ngân sách năm 2021Công khai dự toán ngân sách năm 2021Phân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân
2Báo cáo Kết quả phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2020Lê Quang Chánh
3Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách của Sở Công Thương để thực hiện Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách của Sở Công Thương để thực hiện Kế hoạch phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021Lê Anh Tuấn
4Quyết định công bố công khai bổ sung tiền Tết 2021Quyết định công bố công khai bổ sung tiền Tết 2021Nguyễn Hoàng Nam
5Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021Quyết định về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2021Nguyễn Hoàng Nam
6Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021Quyết định về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2021Nguyễn Hoàng Nam
7VPDK công khai dự toán ngân sách măm 20201VPDK công khai dự toán ngân sách măm 20201Hoàng Văn Chiến
8Công bố công khai giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Công ThươngCông bố công khai giảm dự toán chi ngân sách năm 2020Lê Anh Tuấn
9Kết quả công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Công ThươngThực hiện Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Tây NinhLê Anh Tuấn
10công khai kế hoạch đầu tư năm 2021Trần Quang Sang
11Quyết định về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ năm 2021 khối quản lý hành chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
12Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Công ThươngSở Công Thương công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020Lê Anh Tuấn
13Công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 Sở Công Thương công bố công khai dự toán thu, chi ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2021 Lê Anh Tuấn
14Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
15Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020Công khai tài chính 6 tháng đầu năm 2020Phân loại CKMBNguyễn Hữu Ngân