Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước 6 tháng năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 03 và Biểu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN 6 tháng năm 2020 đính kèm Quyết định này).Giám đốc
2Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước Quý II năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 03 đính kèm Quyết định này).Giám đốc
3Quyết định về việc công bố công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônCông bố công khai số liệu quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 04, Biểu 03 thuyết minh số liệu quyết toán năm 2019 đính kèm Quyết định này). Giám đốc
4Quyết định về việc công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônSở Nông nghiệp và PTNT ban hành Quyết định số 325/QĐ-SNN ngày 28/10/2020 về việc Công khai tình hình thực hiện dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (theo Biểu số 03 và Biểu thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu – chi NSNN năm 2019 đính kèm Quyết định này). Giám đốc
5Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý III năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
6Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2020 của Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchLê Quang Chánh
7Quyết định về việc công bố công khai điều chỉnh giảm dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchNguyễn Thành Tiễn
8CKS QĐ Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019 Công bố công khai quyết toán thu, chi quỹ phòng, chống thiên tai tỉnh Tây Ninh năm 2019 PGĐ (Quỹ phòng chống thiên tai) Lê Anh Tâm
9Tình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTình hình thực hiện công khai dự toán thu chi ngân sách 9 tháng năm 2020 của SởTrần Quang Sang
10Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Trung tâm Phát triển quỷ đất công khai dự toán thu chi 9 tháng năm 2020Đặng Thị Ngọc Hà
11VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020VPĐKĐĐ tỉnh công khai thực hiện dự toán thu chi ngân sách 9 tháng nămm 2020Hoàng Văn Chiến
12Quyết định về việc công khai số liệu quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020Nguyễn Thành Tiễn
13Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Công khai kế hoạch đầu tư năm 2020Nguyễn Thị Hiếu
14Quyết định Về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônNgày 15/9/2020 Sở ban hành Quyết định số 280/QĐ-SNN về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020Giám đốc
15Kết luận Thanh tra: Thanh tra công tác quản lý, sử dụng tài sản công tại đơn vị Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Tây Ninh, từ ngày 01/01/2019 đến ngày 31/5/2020Nguyễn Thành Tiễn