Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý I năm 2019 trên địa bàn huyệnNguyễn Văn Lam
2Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 9 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyệnNguyễn Văn Lam
3Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyệnCông bố công khai thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2019 trên địa bàn huyệnNguyễn Văn Lam
4Báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản năm 2018-Toàn SởBC-Tinhhinh-QL-SD-TaiSan-2018-Toàn Sở
5Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - 9 tháng năm 2019Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách tổng hợp toàn Sở - 9 tháng năm 2019
6Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất ông Dương Văn Vệ để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
7Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất ông Nguyễn Văn Xuất để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
8Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất ông Nguyễn Văn Tòng để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
9Thông báo thu hồi đấtThông báo thu hồi đất bà Nguyễn Thị Tư để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
10Thông báo thu hồi đất Thông báo thu hồi đất ông Nguyễn Thành Phương để thực hiện dự án: Cụm công nghiệp Tây Nam thuộc khu thương mại Công nghiệp số 2 cửa khẩu Mộc Bài -Tây NinhTrần Thanh Mềm
11Kết luận thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số vạch đối với 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Tân Châu, Châu Thành và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây NinhTừ ngày 10/10/2019 đến ngày 11/10/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 161/QĐ-KHCN ngày 09 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 03 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Tân Châu, Châu Thành và huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh tra.Giám đốc Sở
12Kết luận thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, nhãn hàng hóa và mã số vạch đối với 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây NinhNgày 07/10/2019, Đoàn thanh tra đã tiến hành thanh tra theo Quyết định số 156/QĐ-KHCN ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tây Ninh về việc thanh tra chuyên đề về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng nhãn hàng hóa và mã số mã vạch đối với 04 cơ sở kinh doanh thiết bị điện, điện tử trên địa bàn huyện Gò Dầu và huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Các cơ sở đã phối hợp và chấp hành theo các quy định của pháp luật trong quá trình làm việc với Đoàn thanh traGiám đốc
13VPĐK tỉnh công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Công khai dự toán thu chi ngân sách tháng 9 năm 2019Hoàng Văn Chiến
14Quyết định và kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh
15Kết luận thanh tra chuyên ngành về sở hữu trí tuệ Ngày 26/6/2019, Sở KH&CN Tây Ninh tiếp nhận hồ sơ yêu cầu xử lý vi phạm về sở hữu trí tuệ của Công ty TNHH Một thành viên Văn Thịnh Phát, địa chỉ: B13/13, khu phố 2, thị trấn Hòa Thành, huyện Hòa Thành, tỉnh Tây NinhGiám đốc