Danh sách chuyên mục công khai minh bạch
STTTiêu đềTóm tắtPhân loạiNgười ký
1Kết luận về việc thanh tra sử dụng, quản lý tài công tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh
2Báo cáo kết quả thanh về việc thanh tra sử dụng, quản lý tài công tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh
3Quyết định về việc thanh tra sử dụng, quản lý tài công tại đơn vị Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục thể thao tỉnh Tây Ninh từ ngày 01/01/2019 đến ngày 30/9/2019Nguyễn Hồng Thanh
4Kết luận về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị tại Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch tỉnh Tây NinhNguyễn Hồng Thanh
5Báo cáo kết quả về việc thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong công tác phòng, chống tham nhũngNguyễn Hồng Thanh
6Quyết định về việc thanh tra trách nhiệm Thủ trưởng trong công tác phòng chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động của đơn vị tại TTTTXTDLNguyễn Hồng Thanh
7Quyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuyết định về việc công khai giao bổ sung dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phó Giám đốc Mấy
8Quyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônQuyết định Về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thônPhó Giám đốc Mấy
9Công bố công khai bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2020 của Sở Công ThươngLê Anh Tuấn
10Đánh giá thực hiện dự toán thu - chi ngân sách quý IV năm 2019 của Sở Công ThươngLê Anh Tuấn
11Công bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020 Công bố công khai dự toán Ngân sách của huyện Bến Cầu năm 2020 Trần Thanh Mềm
12Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Công khai kế hoạch đầu tư năm 2019Nguyễn Thị Hiếu
13Sở Công Thương công bố công khai dự toán thu – chi ngân sách được giao cho các đơn vị trực thuộc năm 2020Công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của Sở Công Thương.Nguyễn Thành Đời
14Thông báoCông bố, công khai Nghị định số 79/2019/NĐ-CP ngày 26/10/2019 của Chính PhủTrần Thanh Mềm
15Công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2019 của Trung tâm Quan TrắcCông khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 11 tháng năm 2019 của Trung tâm Quan TrắcTrần Khắc Phục