Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật

Tìm kiếm văn bản Quy phạm Pháp luật
Cơ quan ban hành
Năm ban hành
Loại văn bản
Lĩnh vực
Số lượng tìm thấy
32
STTSố ký hiệuBan hànhTrích yếuCơ quan ban hànhTải về
119/2020/NĐ-CP12/02/2020

Nghị định số 19/2020/NĐ-CP: Kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Chính phủ
 
246/2019/NĐ-CP27/05/2019

Nghị định số 46/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao

Chính phủ
 
345/2019/NĐ-CP21/05/2019

Nghị định số 45/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch

Chính phủ
 
443/2019/NĐ-CP17/05/2019

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2014/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng

Chính phủ
 
542/2019/NĐ-CP16/05/2019Nghị định số 42/2019/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sảnChính phủ
 
632-NQ/BCSĐ11/03/2019Nghị quyết 32-NQ/BCSĐ ngày 11 tháng 3 năm 2019 của Ban cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ về tăng cường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành Thanh tra năm 2019Chính phủ
 
733-NQ/BCSĐ11/03/2019Nghị quyết 33-NQ/BCSĐ của ban cán sự đảng Thanh tra Chính phủ ngày 11/03/2019 về lãnh đạo công tác kiểm tra năm 2019Thanh tra Chính phủ
 
825/2018/QH14 25/06/2018Luật này quy định về tố cáo và giải quyết tố cáo đối với hành vi vi phạm pháp luật trong việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ và hành vi vi phạm pháp luật khác về quản lý nhà nước trong các lĩnh vực; bảo vệ người tố cáo; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong việc quản lý công tác giải quyết tố cáo.Chính phủ
 
9Số: 07/2018/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC12/06/2018Thông tư liên tịch Quy định việc phối hợp trong thi hành quyết định của Tòa án giải quyết phá sảnChính phủ
 
1060/2018/NĐ20/04/2018

Nghị định số 60/2018/NĐ của Chính phủ : Quy định chi tiết nội dung chế độ báo cáo thống kê cấp quốc gia

Chính phủ
 
1150/2018/NĐ-CP09/04/2018

Nghị định số 50/2018/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ

Chính phủ
 
12833/QĐ-UBND27/03/2018Công bố, công khai kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành Thanh  tra tỉnh Tây NinhUBND Tỉnh Tây Ninh
 
1348/QĐ-TTCP 06/02/2018Quyết định về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2017Thanh tra Chính phủ
 
1438/KH-TCTTTg06/02/2018

Kế hoạch số 38/KH-TCTTTg của Văn phòng Chính phủ : Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ năm 2018

Chính phủ
 
1501/2018/QĐ-UBND08/01/2018

Quy định mức trích (tỷ lệ %) từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Tây

UBND Tỉnh Tây Ninh
 
1691/2017/NĐ-CP31/07/2017Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.Chính phủ
 
1778/2017/NĐ-CP03/07/2017

Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 120/2007/NĐ-CP ngày 23 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thanh niên

Chính phủ
 

Tìm kiếm thủ tục hành chính

Nhập tên thủ tục hành chính hoặc từ khóa liên quan đến văn bản pháp luật vào cửa sổ tìm kiếm dưới đây
Từ khóa