Lịch làm việc tuần
Năm:
Tuần:
In lịch tuần

THÔNG BÁO

Lịch làm việc tuần

Từ ngày đến ngày

 
Thời gian
Nội dung công việcĐịa điểmGiấy mời

Thứ hai

27/08/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

03/09/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

10/09/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

17/09/2018
 

​Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

24/09/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

01/10/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

08/10/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới


Thanh tra tỉnh

Thứ hai

15/10/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới


Thanh tra tỉnh

Thứ hai

22/10/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh

Thứ hai

29/10/2018
 

Buổi sáng, họp giao ban đầu tuần với lãnh đạo các phòng nghiệp vụ. Tổng kết các công việc của tuần qua. Triển khai nhiệm vụ của tuần mới

Thanh tra tỉnh
- Ngoài thời gian nêu trên, các đồng chí lãnh đạo Thanh tra tỉnh xử lý công việc tại cơ quan.
- Nếu có công việc phát sinh sẽ cập nhật kịp thời để các cơ quan có liên quan theo dõi phối hợp thực hiện.

VĂN PHÒNG THANH TRA TỈNH