Thông tin chỉ đạo điều hành - Thông tin khen thưởng, xử phạt
 
​Trả lời hỏi đáp trực tuyến việc gửi Đơn khiếu nại bằng dịch vụ EMS (dịch vụ qua đường bưu
 
Ngày 23/6/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 318/TTr-VP về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức đối với Thanh tra tỉnh trong việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trên địa bàn tỉnh.
 
Sáng ngày 09/7/2020, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh đã đến làm việc và trao tặng Giấy khen về thành tích phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Thanh tra tỉnh.
 
Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020
 
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
 
​Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 10/02/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 02/2020.
 
Thông báo số 3/TB-TTr ngày 16/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 1/2020
 
Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh
 
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019
 
Sáng ngày 22/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Trả lời câu hỏi của người dân trên cổng hoidap.tayninh.gov.vnÝ kiến xử lý, phản hồi; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Thông tin khen thưởng, xử phạt; Lịch làm việc của lãnh đạoTinTrả lời câu hỏi của người dân trên cổng hoidap.tayninh.gov.vn/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Trả lời hỏi đáp trực tuyến việc gửi Đơn khiếu nại bằng  dịch vụ EMS (dịch vụ qua đường bưu
3/4/2021 11:00 AMYesĐã ban hành

Câu hỏi 1: gửi Đơn khiếu nại bằng dịch vụ EMS đến các cơ quan như: Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thị xã, UBND phường, để nhờ các cơ quan giải quyết, thì từ ngày nhận đơn, các cơ quan thụ lý hay không thụ lý (do không đủ thẩm quyền) ? có gửi văn bản cho tôi biết hay không ? thời gian là bao nhiêu ngày ?

Trả lời:

Sau khi nhận được Đơn khiếu nại, các cơ quan trên sẽ tiến hành giải quyết trình tự theo quy trình xử lý Đơn khiếu nại và phân công Công chức xem xét, xử lý Đơn khiếu nại, có thuộc thẩm quyền giải quyết hay không thì có 02 trường hợp như như sau:

a/ Trường hợp Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết: căn cứ khoản 1 Điều 8 Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình xử lý Đơn khiếu nại, Đơn tố cáo, Đơn kiến nghị, phản ánh, như sau: "Đơn khiếu nại không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng cơ quan, tổ chức, đơn vị thì người xử lý đơn hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết".

- Như vậy sau khi xem xét nội dung Đơn khiếu nại, nếu không thuộc thẩm quyền giải quyết của thủ trưởng các cơ quan trên thì các cơ quan trên sẽ ban hành Văn bản hướng dẫn (gửi Văn bản hướng dẫn qua đường bưu điện) cho người khiếu nại, để hướng dẫn người khiếu nại gửi đơn đến cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền giải quyết theo quy định pháp luật.

- Thời gian trả lời cho người khiếu nại là 10 ngày làm việc, kể từ ngày tiếp nhận nội dung khiếu nại (theo khoản 1 Điều 28 Luật Tiếp công dân năm 2013).

b/ Trường hợp Đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết: các cơ quan trên sẽ tiến hành thực hiện các bước theo Thông tư số 07/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 và Luật Khiếu nại năm 2011 để xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật, cụ thể trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được được Đơn khiếu nại thì người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại phải thụ lý giải quyết và phải thông báo bằng văn bản cho người khiếu nại (trường hợp đủ điều kiện thụ lý); trường hợp không thụ lý giải quyết thì phải nêu rõ lý do trong văn bản thông báo cho người khiếu nại (theo Điều 27, 36 Luật Khiếu nại năm 2011; khoản 1 Điều 16 Nghị định số 124/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại).

Câu hỏi 2:  Còn nếu cơ quan có thẩm quyền thụ lý Đơn khiếu nại của tôi thì trong vòng bao nhiêu ngày sẽ giải quyết ? nếu trường hợp tôi không nhận văn bản nào hay đơn của tôi không được giải quyết thì tôi sẽ làm cách nào ?

Trả lời:

- Trường hợp Đơn khiếu nại đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết thì thời hạn giải quyết khiếu nại được quy định tại Điều 28, Điều 37 Luật Khiếu nại năm 2011, cụ thể như sau:

"Điều 28. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu không quá 30 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Điều 37. Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai

Thời hạn giải quyết khiếu nại lần hai không quá 45 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn nhưng không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý.

Ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hạn giải quyết khiếu nại không quá 60 ngày, kể từ ngày thụ lý; đối với vụ việc phức tạp thì thời hạn giải quyết khiếu nại có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 70 ngày, kể từ ngày thụ lý".

- Trường hợp nếu không nhận được văn bản nào hay đơn không được giải quyết thì đề nghị liên hệ trực tiếp đến cơ quan, tổ chức mà mình đã gửi Đơn khiếu nại để nhận kết quả trả lời (khi đi nhớ mang biên nhận thư của bưu điện). 


File kèm theo: TraLoiCauHoiTrucTuyen_04032021.pdf


Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 12/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hànhTinLê Phan Mỹ AnKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 12/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Ngày 09/12/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 12/2020, đồng chí Trần Xuân Long, chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
12/14/2020 10:00 AMYesĐã ban hành

1. Thực hiện nhiệm vụ tháng 12/2020

Các phòng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, về công tác thanh tra: các đoàn thanh tra đã kết thúc, có báo cáo và tham mưu dự thảo kết luận theo qui định; công tác theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, quyết định sau thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực được quan tâm, công tác tuyên truyền pháp luật, phòng chống tham nhũng đạt được yêu cầu; công tác đánh giá, xếp loại công chức cuối năm thực hiện nghiêm túc, tham mưu tổng hợp và các nhiệm vụ tài chính, hành chính quản trị đáp ứng hoạt động cơ quan.

2. Hạn chế

Nhìn chung các tồn tại, hạn chế trong năm qua kiểm điểm đánh giá công chức, đảng viên đã được quan tâm triển khai, quán triệt, chấn chỉnh, khắc phục, tuy nhiên một số nội dung tồn tại trong tháng 12 vẫn còn chưa dứt điểm, cụ thể: việc báo cáo, tham mưu có việc còn chậm trể so với yêu cầu của lãnh đạo, việc thẩm định còn chưa chặt chẽ, việc nắm tình hình công dân khiếu kiện tại Hà Nội còn chưa kịp thời, việc chấp hành nội qui, qui chế của cơ quan còn có lúc chưa bảo đảm…

3. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 01/2020

Lãnh đạo khối, các phòng nghiệp vụ tiếp tục quán triệt nghiêm túc việc chấn chỉnh, khắc phục tồn tại hạn chế trong năm cũng như trong tháng 12, không có tư tưởng cuối năm là hết việc, nghỉ ngơi …tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

Về công tác thanh tra: tiếp tục đôn đốc cơ quan liên quan gửi ý kiến dự thảo kết luận thanh tra theo thời gian quy định (2 Đoàn thanh tra BQLDA Khu kinh tế và thanh tra trách nhiệm) để ký ban hành kết luận thanh tra, theo dõi việc xử lý báo cáo kết quả thanh tra VPĐKĐĐ chi nhánh Bến cầu để tham mưu, xử lý. Ký ban hành quyết định, kế hoạch đoàn thanh tra lại tại Sở Công thương theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Chuẩn bị nội dung trọng tâm tham luận trong Hội nghị tổng kết năm 2020; chủ động chuẩn bị triển khai kế hoạch ngay từ đầu năm (về trình tự, thủ tục các đoàn thanh tra theo Kế hoạch, để bước sang đầu tháng 01 năm 2021 là thực hiện được ngay).

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: phối hợp ngay với các đơn vị có liên quan để nắm chắc thông tin các trường hợp công dân của tỉnh đang khiếu kiện tại Hà Nội để kịp thời tham mưu Lãnh đạo và UBND tỉnh chỉ đạo, xử lý; chuẩn bị nội dung trọng tâm (việc giải quyết khiếu nại quá hạn) để tham luận tại Hội nghị tổng kết năm 2020.

Công tác phòng chống tham nhũng: tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng và đầu năm, khẩn trương tham mưu lãnh đạo trình UBND tỉnh Kế hoạch phòng, chống tham nhũng năm 2021;

Công tác quản trị, văn phòng: hoàn thành hồ sơ đánh giá công chức và báo cáo gửi đúng thời gian quy định. Chuẩn bị tổ chức, phục vụ các hội nghị: tổng kết năm 2020 vào ngày 25/12/2020, hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2021 vào ngày 31/12/2020, tổng kết trực tuyến theo thời gian của TTCP. Phối hợp BCH công đoàn tổ chức khám sức khỏe cho tất cả CC, NLĐ trong năm 2020. Rà soát tham mưu quản lý, sử dụng kinh phí cuối năm, kiểm kê tài sản cuối năm. Tham mưu các nhiệm vụ liên quan thi đua trong cơ quan, khối; chuẩn bị, trình kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác, điều động công chức theo qui định… phối hợp với các phòng rà soát tất cả các nhiệm vụ để tham mưu thực hiện đầy đủ, không để sót, lọt.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này./.


File kèm theo: 

TB_39_14122020_GiaoBanThang_12.pdf

M.An

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hànhTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 09/11/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 11/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
11/11/2020 10:00 PMYesĐã ban hành

1. Thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2020

Các phòng đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, các đoàn thanh tra đã kết thúc trực tiếp và có báo cáo, dự thảo kết luận; công tác tham mưu tổng hợp đảm bảo nhiệm vụ phát sinh.

2. Những hạn chế

- Báo cáo và dự thảo KLTT BQLKKT tỉnh có nội dung trọng tâm quan trọng chưa đạt yêu cầu, mặc dù nội dung này đã được nhấn mạnh nhiều lần; cuộc thanh tra VPĐKĐĐ Bến Cầu tổng hợp báo cáo, dự thảo KLTT chậm.

- Công tác đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra thực hiện thường xuyên nhưng chưa hiệu quả do cách làm chưa sáng tạo, sâu sát, nhất là những kết luận mà người có trách nhiệm thực hiện còn chay ì hoặc sự chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền chưa quan tâm đầy đủ, quyết liệt.

- Chưa đánh giá được dấu hiệu phức tạp các vụ khiếu nại đông người nhất là tình hình Trung tâm Thương mại Long Hoa. Kiểm tra các văn bản nghiệp vụ về giải quyết khiếu nại, tố cáo không đánh giá mặt được, chưa được.

- Công tác chuẩn bị, sắp xếp Hội nghị Tổng kết thi đua Cụm X có việc chưa chu đáo, bài bản. Các công việc chuẩn bị Lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập ngành: đoạn Clip cần sắp xếp thời gian theo lịch sử, bài ôn lại truyền thống, bài viết đăng báo bổ sung hoàn chỉnh thêm theo gợi ý. Các nội dung báo cáo chuyên đề cuối năm phải theo dõi chặt chẽ, tham mưu kịp thời.

- Các phòng đề xuất kế hoạch thanh tra 2021 có lĩnh vực chưa sâu sát, có những nội dung năm 2020 chưa làm, năm 2021 có làm hay không vì sao thì chưa được đề cập.

- Nhiều phòng báo cáo chưa đánh giá đúng, đủ các hạn chế và nguyên nhân, thường nêu nguyên nhân khách quan còn về chủ quan làm gì để khắc phục yếu tố khách quan thì không đề cập.

- Những hạn chế trên có phần trách nhiệm của Lãnh đạo phụ trách.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 12

Ngoài những nhiệm vụ các phòng đã nêu, cần tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Lãnh đạo phụ trách khối phải tập trung chỉ đạo những nội dung trọng tâm để đạt yêu cầu đề ra.

- Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2021 các phòng tiếp tục rà soát, điều chỉnh như đã trao đổi, chậm nhất ngày 13/11 ký trình UBND tỉnh phê duyệt.

- Chuẩn bị thật tốt nội dung tổng hợp đánh giá hạn chế, thiếu sót của KLTT để hội nghị chuyên đề này có tác dụng tích cực.

- Đánh giá công chức phải quán triệt thực hiện nghiêm túc, liên hệ với năm trước xem đã khắc phục như thế nào.

- Tiếp tục khẩn trương tham mưu tổ chức Hội thao Cụm, kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập ngành Thanh tra Việt Nam trong tháng 11/2020.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.

File đính kèm: KetLuan_11_ngay10112020.pdf

Trả lời câu hỏi trên trang web hoidap.tayninh.gov.vn Ý kiến xử lý, phản hồiTinLê Văn LịnhTrả lời câu hỏi trên trang web hoidap.tayninh.gov.vn /Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 26/10/2020 Thanh tra tỉnh đã trả lời câu hỏi từ trang web hoidap.tayninh.gov.vn
11/4/2020 9:00 PMNoĐã ban hành

​file đính kèm: TraLoiTrenHoiDap.PNG

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 14/9/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2020, Chủ trì cuộc họp kết luận các nội dung sau:
9/23/2020 8:00 AMYesĐã ban hành


1. Thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2020

Giao ban kỳ này là thời điểm kết thúc quý III, chuẩn bị hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch và nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV. Các phòng có khắc phục các hạn chế đã chỉ ra, trong quý đã tập trung tham mưu nhiệm vụ trọng tâm và phát sinh quan trọng cơ bản đảm bảo thời gian, yêu cầu, kết quả nổi bật nhất là thu hồi sau thanh tra.

2. Những hạn chế

- Thanh tra hành chính có nội dung chưa đúng với quyết định thanh tra, báo cáo tiến độ chưa chặt chẽ; báo cáo giám sát Đoàn thanh tra chưa đi vào trọng tâm còn lập lại kết quả thanh tra; có kết luận thanh tra dự báo việc thực hiện có khó khăn nhưng tham mưu chưa đúng quy định, thiếu sâu sát, lũy kế số tiền thu hồi từ các năm trước chuyển sang chưa chặt chẽ.

- Tham mưu xử lý đơn có việc chưa sát hợp, chưa có biện pháp, mối quan hệ chặt với các cơ quan hữu quan để nắm sát tình hình các vụ việc khiếu kiện đông người; đã tham mưu và tác động nhưng tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo quá hạn chưa giảm, đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại hiệu quả thấp.

- Công tác phòng, chống tham nhũng có việc tham mưu chậm[1].

- Công tác hành chính quản trị có nhiều việc nhắc nhiều lần nhưng chậm thực thực hiện; tham mưu, đôn đốc xét thi đua Cụm X chậm, có nội dung nhận thức chưa đúng, trình chưa chặt chẽ, máy móc.

- Trong chỉ đạo, điều hành, đôn đốc của Lãnh đạo khối có việc chưa kịp thời, chưa sâu sát.

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm tháng 10 và quý IV năm 2020

- Lãnh đạo từng khối cần chỉ đạo kịp thời, chặt chẽ, toàn diện.

- Các cuộc thanh tra kết thúc phải đạt yêu cầu, đảm bảo tiến độ, chặt chẽ về nội dung; các Trưởng phòng cần chuẩn bị nội dung trao đổi nghiệp vụ tại cuộc họp giao ban quý III chặt chẽ, sâu sắc, có trọng tâm.

- Đánh giá công chức phải bám sát Nghị định số 90/2020/NĐ-CP, nhất là sản phẩm chứng minh phải được lượng hóa theo từng vị trí, đảm bảo đúng thực chất để làm cơ sở xét thi đua.

- Tổ chức phải lấy ý kiến lãnh đạo phụ trách khối từng trường hợp đủ điều kiện chuyển đổi vị trí năm 2021 đảm bảo nguyên tắc và yêu cầu thực tế.

- Kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Ngành dự kiến tổ chức giữa tháng 11/2020; các việc khó, phức tạp từng bước phải hoàn thành, từng vị trí được phân công cần chủ động sắp xếp thời gian phù hợp.

- Các nhiệm vụ liên quan thi đua Khối tham mưu tổng hợp, Khối thanh tra các huyện, các phong trào thi đua theo chuyên đề cần rà soát tham mưu, đề xuất kịp thời.

- Hội thao Cụm chuẩn bị tổ chức vào thời điểm tuần đầu tháng 11/2020 nếu tình hình dịch bệnh không có diễn biến phức tạp.

- Đề cao kỷ luật phát ngôn, đúng nơi, đúng chổ, đúng lúc, đúng bản chất vấn đề, nhất là Đoàn thanh tra, Trưởng đoàn phải gương mẫu, Tổ giám giát phải có biện pháp nắm thông tin.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


File kèm theo: kết huận họp giao ban tháng 9.2020_Signed.pdf

Tiếp thu góp ý khảo sát sự  hài lòng trong việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015Ý kiến xử lý, phản hồi; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Thông tin khen thưởng, xử phạt; Lịch làm việc của lãnh đạoTinLê Văn LịnhTiếp thu góp ý khảo sát sự  hài lòng trong việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015/PublishingImages/2020-11/26082020_logo_Key_26112020192305.jpg
Ngày 23/6/2020, Thanh tra tỉnh ban hành Công văn số 318/TTr-VP về việc khảo sát sự hài lòng của tổ chức đối với Thanh tra tỉnh trong việc áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh trên địa bàn tỉnh.
8/26/2020 8:00 PMNoĐã ban hành
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 13/7/2020, Thanh tra tỉnh họp giao ban giữa Lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2020, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:
7/22/2020 11:00 PMYesĐã ban hành


I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2020

Trong tháng qua các phòng tập trung hoàn thành nhiệm vụ trọng tâm, trong tham mưu có nhiệm vụ đảm bảo tiến độ, đạt yêu cầu đề ra.

II. Những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 8/2020

- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế:

+ Báo cáo các phòng cần tiếp tục đánh giá sát nhiệm vụ, nhất là những hạn chế, nguyên nhân chủ quan để có biện pháp khắc phục nhằm đáp ứng yêu cầu, thay đổi cách nghĩ, cách làm, có chiều sâu và toàn diện hơn.

+ Tham mưu đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra 2021 các phòng Nghiệp vụ theo dõi lĩnh vực tham mưu đề xuất chưa đạt yêu cầu, không tập trung vào lĩnh vực theo chỉ đạo.

+ Trong hoạt động thanh tra cần tiếp tục quan tâm toàn diện ngay từ bước khảo sát chuẩn bị để xác định trọng tâm cần thực hiện và kết thúc đạt yêu cầu đề ra.

+ Công tác hướng dẫn nghiệp vụ (kết luận thanh tra) chưa đạt yêu cầu đề ra, cần tiếp tục quan tâm để kết luận thanh tra chất lượng hơn.

+ Theo dõi, đôn đốc kết luận thanh tra, xử lý sau thanh tra cách làm còn lúng túng, cần có biện pháp nắm thông tin, đề xuất kịp thời.

+ Công tác tham mưu tổng hợp yêu cầu từ vị trí tham mưu đến quản lý phòng phải có phương pháp tổng hợp khoa học, lũy kế tình hình để tổng hợp, đánh giá sắc gọn, sát tình hình.

- Ngoài các nhiệm vụ theo báo cáo các phòng đã nêu, tập trung các nhiệm vụ sau:

+ Công tác thanh tra: Đoàn thanh tra làm việc phải đảm bảo nguyên tắc, đúng trọng tâm trọng điểm đã đề ra, báo cáo tiến độ theo quy định.

+ Công tác tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo: liên quan tình hình khiếu kiện đông người phải phối hợp chặt chẽ các cơ quan, địa phương liên quan để kịp thời nắm chắc thông tin; giải quyết khiếu nại trễ hạn xác định rõ nguyên nhân khách qua, chủ quan kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo kịp thời; liên quan nhiệm vụ tiếp công dân của người đứng đầu theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh phải phối hợp, kiến nghị cơ quan liên quan cụ thể hóa vào tiêu chí đánh giá cá nhân, tập thể cuối năm.

+ Trong thực hiện kết luận thanh tra: đối với các vấn đề khó phải có cách báo cáo, cách làm hiệu quả hơn.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng: tập trung tham mưu hoàn thành báo cáo, hồ sơ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ trình UBND tỉnh đúng thời gian, đồng thời nghiên cứu nắm kỹ các hạn chế cần khắc phục liên quan công tác này tham mưu văn bản cụ thể. Chuẩn bị triển khai thanh tra trách nhiệm về công tác phòng, chống tham nhũng.

+ Công tác văn phòng: tham mưu văn bản triển khai thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn giới thiệu gương người tốt, việc tốt, cá nhân, tập thể điển hình tiên tiến hàng tháng. Về bảo hành trụ sở, cách làm không đồng bộ, cần xem lại, giao đ/c Tẳng đại diện lãnh đạo trực tiếp liên hệ lãnh đạo Ban QLDA. Khẩn trương chuẩn bị cho Phòng 3 dời về phòng mới. Thực hiện kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020. Liên quan chấm điểm thi đua Cụm, Hội thao Cụm phải xúc tiến chuẩn bị kế hoạch ngay. Hồ sơ thi đua phải đảm bảo, cần rà soát công việc cụ thể ai còn phải làm gì, năm nay yêu cầu kết thúc kế hoạch sớm để tổ chức Tổng kết thi đua Cụm và Hội thao trong tháng 10 nên tất cả các nhiệm vụ liên quan phải hoàn thành trong tháng 9. Tổ chức kỷ niệm 75 năm ngành Thanh tra Việt Nam cần chuẩn bị dần nội dung ôn lại truyền thống, video clip, phòng truyền thống điện tử. Tìm hiểu đề xuất người thay thế vị trí kế toán trong thời gian Bé Hai nghỉ hộ sản. Tham mưu sử dụng tiết kiệm điện,...

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


file đính kèm: Thông báo kết luận giao ban tháng 7 năm 2020_Signed.pdf

Thanh tra tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốcThông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến chỉ đạo điều hànhTinNguyễn Đăng DuyThanh tra tỉnh Tây Ninh tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc/PublishingImages/2020-07/GiayKhen_09072020_Key_20072020230319.jpg

Sáng ngày 09/7/2020, đại diện Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Tây Ninh đã đến làm việc và trao tặng Giấy khen về thành tích phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc cho Thanh tra tỉnh.
7/10/2020 12:00 AMYesĐã ban hành

          Phát biểu tại buổi làm việc, đại diện Công an tỉnh đánh giá cao nỗ lực của lãnh đạo và tập thể công chức Thanh tra tỉnh trong công tác hưởng ứng, thực hiện tốt phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội. 

          Đồng chí Trần Xuân Long – Phó Chánh Thanh tra thay mặt Ban lãnh đạo cơ quan gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo Công an tỉnh và các phòng ban trực thuộc đã quan tâm, phối hợp, hướng dẫn ghi nhận những nỗ lực của Thanh tra tỉnh trong năm 2019; đồng thời sẽ tiếp tục lãnh đạo công chức, người lao động trong cơ quan tiếp tục phát huy những giá trị, thế mạnh đạt được trong những năm tiếp theo, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.

          Hình ảnh liên quan

GiayKhen_09072020.jpg

Chi đoàn

Kết luận 03/KL-TTr ngày 11/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2020Ý kiến chỉ đạo điều hành; Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến xử lý, phản hồiTinLê Phan Mỹ AnKết luận 03/KL-TTr ngày 11/6/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vào lúc 9 giờ ngày 09/6/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng phó các phòng định kỳ tháng 6/2020.

6/12/2020 8:00 AMYesĐã ban hành

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2020

Các nhiệm vụ theo kế hoạch và các công việc thường xuyên cơ bản đảm bảo tiến độ; báo cáo các phòng đã thể hiện các công việc cụ thể đạt được, những hạn chế và xác định những việc trọng tâm trong tháng 7/2020; cách báo cáo có điều chỉnh tương đối sát thực tế hơn.

II. Những hạn chế cần tiếp tục khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2020

Đây là thời điểm đầu quý III,

- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế:

Báo cáo Phòng 3 chưa sắc, gọn, nhận xét đánh giá nêu lại nội dung kết quả đạt được, đánh giá các việc hạn chế chưa toàn diện, sát thực tế; phương hướng về đôn đốc thực hiện KLTT chưa xác định cụ thể số vụ việc, các nội dung cần tập trung; báo cáo các đoàn thanh tra, dự thảo kết luận thanh tra, tham mưu trả lời giải trình, khiếu nại… chưa đạt yêu cầu, không chặt chẽ dẫn đến mất nhiều thời gian xem xét hoàn chỉnh, qua xem xét khiếu nại có nội dung KLTT chưa đảm bảo căn cứ, xác định trách nhiệm chưa đúng; công tác tổng hợp báo cáo chưa sắc gọn, phương pháp tổng hợp chưa khoa học; công tác thi đua khen thưởng chưa thay đổi cách làm, thông tin, báo cáo chậm; hành chính quản trị chưa bao quát toàn diện.

 - Ngoài các nhiệm vụ theo báo cáo các phòng đã nêu, tập trung các nhiệm vụ sau:

+ Công tác thanh tra: công khai kết luận thanh tra đúng thời gian quy định; tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc thanh tra gắn với tham mưu ban hành kết luận thanh tra; nhân sự các đoàn thanh tra chuẩn bị triển khai đề nghị lãnh đạo các phòng, lãnh đạo phụ trách khối tham gia ý kiến để làm tập trung sâu hơn về nội dung thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo kế hoạch; về kiểm tra nghiệp các phòng chọn nội dung sát, gọn, cụ thể để trao đổi trong họp giao ban quý với các cơ quan thanh tra.

+ Công tác xử lý sau thanh tra: tiếp tục rà soát, theo dõi thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả hơn.

+ Tình hình đông người: tiếp tục tăng cường phối hợp với các địa phương, ngành nắm chắc, kịp thời diễn biến các vụ việc khiếu kiện đông người, tham mưu biện báp xử lý kịp thời, sát hợp, không để xảy ra điểm nóng.

+ Công tác phòng, chống tham nhũng: tập trung tổng hợp, tham mưu đánh giá PCTN năm 2019 theo Bộ chỉ số của Thanh tra Chính phủ; tham mưu nhân sự triển khai thanh tra trách nhiệm; rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Bộ, ngành, tỉnh năm 2019.

+ Công tác văn phòng: khắc phục các hạn chế đã chỉ ra trong tham mưu thực hiện công tác thi đua; theo dõi, phản ánh đầy đủ, kịp thời về bảo hành trụ sở để xử lý đồng bộ; hành chính quản trị phải bao quát, toàn diện hơn; tổng hợp đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra năm 2021; tham mưu đào tạo theo kế hoạch năm đã đề ra và chuẩn bị kế hoạch năm 2021; phối hợp tham mưu khen thưởng thường xuyên, đột xuất kịp thời, đúng quy định; rà soát, đánh giá từng vị trí để có phương án bố trí phù hợp hơn theo hướng sâu một việc, biết nhiều việc để đảm bảo tính kế thừa, đồng thời khắc phục sự xơ xứng.

+ Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tốt hơn, kịp thời cảnh báo, nhắc nhở về những biểu hiện, thông tin, dư luận không hay; đấu tranh phản bác những suy nghĩ, nhận thức lệch lạc; trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ tuyệt đối không để xảy ra việc thiếu khách quan, không công khai, minh bạch.

 Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


         File kèm theo: KetLuan_03_11062020.pdf


M.An

Thông báo số 20/TB-TTr ngày 18/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThông báo số 20/TB-TTr ngày 18/5/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2020/PublishingImages/2020-04/LogoThanhTra_22042020_Key_22042020211050.jpg
Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2020
5/22/2020 5:00 PMYesĐã ban hành

Vào lúc 14 giờ ngày 11/5/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng các phòng định kỳ tháng 5/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2020

Tháng này do tình hình dịch bệnh ảnh hưởng nhiều đến tiến độ đoàn thanh tra, các công việc thường xuyên cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

II. Những hạn chế cần chú ý và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 6/2020

- Bên cạnh những kết quả đạt được còn các hạn chế: Tham mưu xử lý giải trình của BHXH, Sở Y tế, giải quyết khiếu nại đối với kết luận thanh tra đường và cầu Bến Đình chưa đạt yêu cầu dẫn đến chậm tiến độ ban hành kết luận thanh tra, giải quyết vụ việc không đúng thời gian quy định; hoạt động của đoàn thanh tra chưa chặt chẽ khoa học; đôn đốc quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực rất ít, vụ việc tồn đọng nhiều; đánh giá trong báo cáo của phòng thiếu cụ thể về hạn chế, hạn chế trong quý giống như trong tháng.

- Nhiệm vụ cần tập trung:

Phải đánh giá đúng, đủ các hạn chế, xác định đúng nguyên nhân, trách nhiệm đối với các hạn chế, có biện pháp khắc phục, không để lập lại các sai sót, đối với những nội dung đòi hỏi có thời gian nhất định thì phải xác định lộ trình phấn đấu, có chuyển biến rõ nét.

Các phòng tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ các nhiệm vụ cụ thể đã đề ra, chủ động tham mưu xử lý các công việc phát sinh đúng thời gian và đạt yêu cầu.

+ Công tác thanh tra: Các cuộc thanh tra chuẩn bị kết thúc lãnh đạo đoàn phải chỉ đạo sâu sát, chặt chẽ hơn để báo cáo, dự thảo kết luận thanh tra đạt yêu cầu.

+ Công tác xử lý sau thanh tra: Cần chủ động trong việc tham mưu đề nghị các ngành, địa phương báo cáo kết quả thực hiện KLTT KT-XH năm 2019 để chuẩn bị cho việc tham mưu báo cáo rà soát chặt chẽ.

+ Giám sát đoàn thanh tra: Cần phải quan tâm sâu sát, chặt chẽ hơn theo đúng quy định.

+ Tình hình đông người: Tăng cường phối hợp với các địa phương, ngành để nắm diễn biến kịp thời các vụ việc có mầm móng khiếu kiện đông người.

 Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải thay đổi biện pháp cách làm đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


     File kèm theo: ThongBao_20_18052020.pdf


M.An

Thông báo số 17/TB-TTr ngày 14/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020Ý kiến chỉ đạo điều hành; Lịch làm việc của lãnh đạoTinThông báo số 17/TB-TTr ngày 14/4/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020/PublishingImages/2020-04/ThongBao_24032020_Key_07042020222039.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020
4/16/2020 9:00 PMYesĐã ban hành

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 10/4/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2020

Trong tháng ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên các cuộc thanh tra phải tạm dừng làm việc trực tiếp với đối tượng thanh tra và những người có liên quan nên ảnh hưởng tiến độ, thời hạn, các công việc phát sinh thường xuyên xử lý kịp thời; việc chấp hành Chỉ thị của cấp thẩm quyền về phòng, chống dịch đảm bảo.

Báo cáo kết quả của các phòng có điều chỉnh chặt chẽ hơn, đoàn thanh tra diện rộng về BHYT,…có nhiều cố gắng, các phòng tham mưu kịp thời việc phát sinh thường xuyên.

II. Những hạn chế cần khắc phục và nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 5/2020

(1) Báo cáo các phòng cần sắc gọn, có điểm nhấn những vấn đề trọng tâm; phải xác định đúng, đủ, rõ nội dung hạn chế có dẫn chứng điển hình, không lẫn lộn kết quả với hạn chế; phương hướng nhiệm vụ tháng sau phải cụ thể, nhất là việc lớn, quan trọng, đối với việc có số lượng nhiều phải đưa ra số cụ thể để thực hiện.

(2) Các cuộc thanh tra tạm dừng làm việc trực tiếp, xác minh, không dừng việc nghiên cứu, tổng hợp đánh giá, nhất là nghiên cứu đối chiếu áp dụng pháp luật.

(3) Thời gian giản cách xã hội không biết đến khi nào, nhưng không để ảnh hưởng đến tiến độ, chất lượng, quản lý phòng và lãnh đạo phụ trách khối phải quan tâm sát sao, không để lợi dụng khi làm việc tại nhà để làm việc riêng. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.

(4) Chi tiền bồi dưỡng xử lý tài liệu tích đống nên nghiên cứu sử dụng kinh phí phù hợp, đảm bảo đồng đều cho anh em tham gia vì tính chất công việc như nhau.

(5) Kế hoạch mua sắm tài sản năm 2020 tiếp tục rà soát, bổ sung, việc mua sắm tài sản phải thực chất, không để lãng phí.

(6) Nghị định số 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư, lưu trữ có hiệu lực từ 05/3/2020, quản lý các phòng triển khai đến tất cả công chức thực hiện cho đúng, nhất là những điểm hay sai sót, những điểm mới. Văn phòng tham mưu triển khai, thực hiện những điểm mới.

(7) Hoàn chỉnh dự thảo báo cáo 05 năm công tác thi đua – khen thưởng chuẩn bị Hội nghị điển hình tiên tiến.

(8) Phòng 3, Văn phòng và các phòng có liên quan rà soát các nội dung qua giám sát của HĐND năm 2019 đặt ra, đến nay đã khắc phục được gì, chuẩn bị dần báo cáo TCD, giải quyết KNTC, PCTN theo Điều 59 Luật HĐGS, trình chậm nhất 20/5/2020.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải thay đổi biện pháp cách làm, đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.

          File kèm theo: ThongBao_17_14042020.pdf

M.An

Thông báo số 13/TB-TTr ngày 13/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Thông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThông báo số 13/TB-TTr ngày 13/3/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020
4/15/2020 11:00 PMYesĐã ban hành

         Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 09/3/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020.

         Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

         Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2020, những nhiệm vụ phải khắc phục và tập trung thực hiện trong tháng 4/2020

         Trong tháng 3 là tháng cuối quý 1/2020, theo báo cáo của các phòng và đánh giá lãnh của Ban lãnh đạo, các nhiệm vụ theo kế hoạch và phát sinh thường xuyên các phòng thực hiện kịp thời cơ bản đạt yêu cầu, bên cạnh đó còn các việc chưa đảm bảo yêu cầu đề ra: Đoàn thanh tra triển khai chậm, nguyên nhân có chủ quan và khách quan. Đặc biệt đáng quan tâm là trong báo cáo các phòng nêu còn nhiều điểm chưa phản ánh tiến độ, kết quả đạt được, các cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang có cuộc rất chậm, điển hình:

         Phòng Nghiệp vụ 1: Cách báo cáo trong giao ban cũng như cáo cáo giấy có nội dung chung chung người xem, nghe rất khó đánh giá tiến độ, nhất là các nội dung trọng tâm còn chậm như: Đoàn thanh tra Cầu và đường Bến Đình đã họp và yêu cầu cuối tuần trước trình, nay đã trễ và làm đến đâu không thấy báo rõ; Đoàn thanh tra diện rộng có đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được không, không thấy nêu rõ. Đoàn Ban quản lý dự án tỉnh triển khai thực hiện đến thời điểm này như thế nào? Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện chuyên đề kiểm tra nghiệp vụ đối với kết luận thanh tra, viết phải nổi lên đã chuyển biến và còn hạn chế gì cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kết luận thanh tra.

         Tập trung cuộc thanh tra diện rộng, để báo cáo kịp thời cho Thanh tra Chính phủ và chuẩn bị dự thảo kết luận thanh tra chặt chẽ theo kế hoạch đề ra. Trong phương hướng tháng tới từng việc trọng tâm phải có thời gian cụ thể để đảm bảo quy định về thanh tra và phấn đấu đáp ứng trong thời gian đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2020 phải được đặt ra trong phương hướng tháng 4/2020.

         Phòng Nghiệp vụ 2:

         Chất lượng tham mưu, tiến độ có việc còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do vị trí tham mưu còn hạn chế, đoàn thanh tra Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng nếu không cố gắng sẽ không đảm bảo tiến độ. Đoàn kiểm tra Trung tâm thương mại Long Hoa phải báo cáo tiến độ theo quy định, nếu có vấn đề gì khó khăn vướng thì báo cáo ngay để xử lý kịp thời. Cách báo cáo trong họp giao ban cần báo những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, báo cáo giấy của phòng đề nghị phải chỉnh lý ngay từ tháng sau, tránh báo cáo quá nhiều mục nhưng thông tin không rõ, ví dụ: Kiểm tra 3 văn bản loại nào, có đảm bảo theo quy định của pháp luật không, đảm bảo mẫu hướng dẫn không, nội dung có phát hiện có dấu hiệu sai sót so quy định không? Báo cáo về công tác thanh tra thực hiện đến đâu sao không có thông tin trọng tâm trong báo cáo mà báo cáo riêng, cần báo tập trung 3 vấn đề: Thanh tra chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã đối chiếu xong chưa, nổi lên vấn đề gì; quản lý đất rừng làm đến nay bao nhiêu phần trăm công việc; tài chính tiến độ đến đâu. Trong đánh giá cần sát hơn. Cung cấp thông tin qua phòng Nghiệp vụ 1 về kiểm tra kết luận thanh tra để đánh giá chung trong giao ban quý 1/2020 với các cơ quan thanh tra không biết triển khai thế nào sao trong phương hướng tháng 4 không thấy nêu.

         Phòng Nghiệp vụ 3:

         Nội dung báo cáo của phòng có nội dung đã được chỉ ra nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục, cần quan tâm nhiều hơn, cụ thể: Trong tuần, tháng đã đôn đốc bao nhiêu kết luận và kết quả đã thực hiện đến đâu, phải chặt chẽ, rõ ý. Đôn đốc kết luận thanh tra đã nói rất nhiều lần, đề nghị đ/c Hạnh nắm tinh thần đã nêu, thông tin đưa vào báo cáo phải gọn lại, trong tháng đã đôn đốc bao nhiêu, lý do chậm (chủ quan, khách quan). Nhận xét đánh giá đề nghị tiếp cận: Tồn tại là gì, Kết luận số 02 không thể đánh giá như trong báo cáo, phải thẳng thắn tự đánh giá do tiến độ chất lượng tham mưu chậm, không đạt yêu cầu. Đánh giá việc tham mưu kết luận chậm trước mắt phải tự đánh giá về cường độ, mức độ tham mưu còn việc kết quả chưa đạt yêu cầu do chủ quan, khách quan gì, khi đánh giá phải xem lại mình trước. Phần phương hướng theo dõi đôn đốc 14 kết luận thanh tra, phải xác định trọng tâm các kết luận đã lâu còn nội dung khó khăn chưa thực hiện, số tiền, lên kế hoạch tuần này, tháng này tập trung tham mưu báo cáo lãnh đạo kịp thời. Đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo không báo chung chung, xác định 19 quyết định này có cách làm cụ thể quyết định nào. Các nội dung còn lại như phòng, chống tham nhũng có các việc lớn: Đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2019, góp ý Nghị định minh bạch tài sản, phối hợp các cơ quan tư pháp cần quan tâm xem thực hiện như thế nào? Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đề án của Chính phủ đến đâu, lãnh đạo phòng chú ý các việc trên.

         Văn phòng:

         Hiện còn khuyết vị trí văn thư chờ thi tuyển, nhiệm vụ kế toán khi có nhân sự mới phải phân công tiếp cận thay thế Bé 2 (nghỉ hộ sản). Trong phân công tiếp tục xem xét điều chỉnh phù hợp, quán triệt thực hiện khắc phục hiệu quả. Rà soát lại đến thời điểm này các nội dung có tính chất chuyên đề phải thực hiện đảm bảo. Liên quan nội dung bị trừ điểm trong thi đua khối (Thanh tra tỉnh không ban hành Kế hoạch thực hiện ATGT), chỉ đạo đ/c Hây thực hiện, không chờ, không máy móc.

          Trong tham mưu khắc phục nội dung bị mất điểm có nội dung tham mưu không cụ thể, trong tham mưu phân công thực hiện bảng điểm trong thi đua Cụm X có nội dung tất cả công chức thực hiện, không rõ công chức nào tập trung nhiệm vụ gì? Các nội dung trọng tâm của phòng trong báo cáo tháng đã có đặt ra, đề nghị theo dõi thực hiện đảm bảo. Tham mưu báo cáo quý 1/2020 theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP khi có dự thảo trình UBND tỉnh rồi thì chuyển các cơ quan thanh tra và chuẩn bị giao ban quý với các cơ quan thanh tra sau khi tổ chức Đại hội đảng viên (23/3/2020). Chuẩn bị tham mưu tổ chức Hội nghị điểm hình tiên tiến, tập trung chuẩn bị báo cáo, tổ chức, hậu cần.

Trong tháng tới, quý tới cách báo cáo các phòng phải điều chỉnh từ báo cáo trong giao ban tuần, làm cơ sở phục vụ cho báo cáo tháng chặt chẽ, thể hiện trọng tâm, phương hướng cụ thể, không đánh giá chung chung, báo cáo các phòng tháng cuối quý thì lồng báo cáo tháng và quý vào chung 1 báo cáo để tập trung đánh giá toàn diện hơn, các nội dung trọng tâm trong quý II/2020  phải được định hướng trong báo cáo tháng 4.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch đề ra và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện Kết luận này./.


M.An

Quyết định số 143/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thểThông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến xử lý, phản hồiTinQuyết định số 143/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể/PublishingImages/2020-04/KhenThuong_19032020_Key_22042020211948.jpg
Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018
3/24/2020 10:00 PMYesĐã ban hành
          Quyết định số 143/QĐ-TTCP ngày 19/3/2020 về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 103 tập thể cấp phòng thuộc Thanh tra Bộ, cơ quan ngang Bộ, Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thanh tra cấp sở, cấp huyện đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018-2019​.
          Tập thể: Thanh tra huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây ninh

          File khen thưởng kèm theo: QuyetDinh_143_19032020.PDF

V.L
Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020Ý kiến chỉ đạo điều hành; Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến xử lý, phản hồiTinLê Phan Mỹ AnThông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vào lúc 9 giờ 00 phút ngày 09/3/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 3/2020.
3/10/2020 6:00 AMNoĐã ban hành


Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

Kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2020, những nhiệm vụ phải khắc phục và tập trung thực hiện trong tháng 4/2020

Trong tháng 3 là tháng cuối quý 1/2020, theo báo cáo của các phòng và đánh giá lãnh của Ban lãnh đạo, các nhiệm vụ theo kế hoạch và phát sinh thường xuyên các phòng thực hiện kịp thời cơ bản đạt yêu cầu, bên cạnh đó còn các việc chưa đảm bảo yêu cầu đề ra: Đoàn thanh tra triển khai chậm, nguyên nhân có chủ quan và khách quan. Đặc biệt đáng quan tâm là trong báo cáo các phòng nêu còn nhiều điểm chưa phản ánh tiến độ, kết quả đạt được, các cuộc thanh tra kỳ trước chuyển sang có cuộc rất chậm, điển hình:

Phòng Nghiệp vụ 1: Cách báo cáo trong giao ban cũng như cáo cáo giấy có nội dung chung chung người xem, nghe rất khó đánh giá tiến độ, nhất là các nội dung trọng tâm còn chậm như: Đoàn thanh tra Cầu và đường Bến Đình đã họp và yêu cầu cuối tuần trước trình, nay đã trễ và làm đến đâu không thấy báo rõ; Đoàn thanh tra diện rộng có đảm bảo tiến độ theo kế hoạch được không, không thấy nêu rõ. Đoàn Ban quản lý dự án tỉnh triển khai thực hiện đến thời điểm này như thế nào? Báo cáo kết quả 1 năm thực hiện chuyên đề kiểm tra nghiệp vụ đối với kết luận thanh tra, viết phải nổi lên đã chuyển biến và còn hạn chế gì cần tiếp tục thực hiện để nâng cao hiệu lực, hiệu quả của kết luận thanh tra.

Tập trung cuộc thanh tra diện rộng, để báo cáo kịp thời cho Thanh tra Chính phủ và chuẩn bị dự thảo kết luận thanh tra chặt chẽ theo kế hoạch đề ra. Trong phương hướng tháng tới từng việc trọng tâm phải có thời gian cụ thể để đảm bảo quy định về thanh tra và phấn đấu đáp ứng trong thời gian đề ra. Các nhiệm vụ trọng tâm trong quý 2/2020 phải được đặt ra trong phương hướng tháng 4/2020.

Phòng Nghiệp vụ 2:

Chất lượng tham mưu, tiến độ có việc còn chậm, nguyên nhân chủ yếu do vị trí tham mưu còn hạn chế, đoàn thanh tra Ban quản lý khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng nếu không cố gắng sẽ không đảm bảo tiến độ. Đoàn kiểm tra Trung tâm thương mại Long Hoa phải báo cáo tiến độ theo quy định, nếu có vấn đề gì khó khăn vướng thì báo cáo ngay để xử lý kịp thời. Cách báo cáo trong họp giao ban cần báo những vấn đề lớn, quan trọng, phức tạp, báo cáo giấy của phòng đề nghị phải chỉnh lý ngay từ tháng sau, tránh báo cáo quá nhiều mục nhưng thông tin không rõ, ví dụ: Kiểm tra 3 văn bản loại nào, có đảm bảo theo quy định của pháp luật không, đảm bảo mẫu hướng dẫn không, nội dung có phát hiện có dấu hiệu sai sót so quy định không? Báo cáo về công tác thanh tra thực hiện đến đâu sao không có thông tin trọng tâm trong báo cáo mà báo cáo riêng, cần báo tập trung 3 vấn đề: Thanh tra chức năng nhiệm vụ quyền hạn đã đối chiếu xong chưa, nổi lên vấn đề gì; quản lý đất rừng làm đến nay bao nhiêu phần trăm công việc; tài chính tiến độ đến đâu. Trong đánh giá cần sát hơn. Cung cấp thông tin qua phòng Nghiệp vụ 1 về kiểm tra kết luận thanh tra để đánh giá chung trong giao ban quý 1/2020 với các cơ quan thanh tra không biết triển khai thế nào sao trong phương hướng tháng 4 không thấy nêu.

Phòng Nghiệp vụ 3:

Nội dung báo cáo của phòng có nội dung đã được chỉ ra nhiều lần nhưng vẫn chưa khắc phục, cần quan tâm nhiều hơn, cụ thể: Trong tuần, tháng đã đôn đốc bao nhiêu kết luận và kết quả đã thực hiện đến đâu, phải chặt chẽ, rõ ý. Đôn đốc kết luận thanh tra đã nói rất nhiều lần, đề nghị đ/c Hạnh nắm tinh thần đã nêu, thông tin đưa vào báo cáo phải gọn lại, trong tháng đã đôn đốc bao nhiêu, lý do chậm (chủ quan, khách quan). Nhận xét đánh giá đề nghị tiếp cận: Tồn tại là gì, Kết luận số 02 không thể đánh giá như trong báo cáo, phải thẳng thắn tự đánh giá do tiến độ chất lượng tham mưu chậm, không đạt yêu cầu. Đánh giá việc tham mưu kết luận chậm trước mắt phải tự đánh giá về cường độ, mức độ tham mưu còn việc kết quả chưa đạt yêu cầu do chủ quan, khách quan gì, khi đánh giá phải xem lại mình trước. Phần phương hướng theo dõi đôn đốc 14 kết luận thanh tra, phải xác định trọng tâm các kết luận đã lâu còn nội dung khó khăn chưa thực hiện, số tiền, lên kế hoạch tuần này, tháng này tập trung tham mưu báo cáo lãnh đạo kịp thời. Đôn đốc thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo không báo chung chung, xác định 19 quyết định này có cách làm cụ thể quyết định nào. Các nội dung còn lại như phòng, chống tham nhũng có các việc lớn: Đầu mối tham mưu UBND tỉnh tổng hợp báo cáo công tác kê khai, minh bạch tài sản năm 2019, góp ý Nghị định minh bạch tài sản, phối hợp các cơ quan tư pháp cần quan tâm xem thực hiện như thế nào? Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật liên quan đề án của Chính phủ đến đâu, lãnh đạo phòng chú ý các việc trên.

Văn phòng:

Hiện còn khuyết vị trí văn thư chờ thi tuyển, nhiệm vụ kế toán khi có nhân sự mới phải phân công tiếp cận thay thế Bé 2 (nghỉ hộ sản). Trong phân công tiếp tục xem xét điều chỉnh phù hợp, quán triệt thực hiện khắc phục hiệu quả. Rà soát lại đến thời điểm này các nội dung có tính chất chuyên đề phải thực hiện đảm bảo. Liên quan nội dung bị trừ điểm trong thi đua khối (Thanh tra tỉnh không ban hành Kế hoạch thực hiện ATGT), chỉ đạo đ/c Hây thực hiện, không chờ, không máy móc.

          Trong tham mưu khắc phục nội dung bị mất điểm có nội dung tham mưu không cụ thể, trong tham mưu phân công thực hiện bảng điểm trong thi đua Cụm X có nội dung tất cả công chức thực hiện, không rõ công chức nào tập trung nhiệm vụ gì? Các nội dung trọng tâm của phòng trong báo cáo tháng đã có đặt ra, đề nghị theo dõi thực hiện đảm bảo. Tham mưu báo cáo quý 1/2020 theo Thông tư số 03/2013/TT-TTCP khi có dự thảo trình UBND tỉnh rồi thì chuyển các cơ quan thanh tra và chuẩn bị giao ban quý với các cơ quan thanh tra sau khi tổ chức Đại hội đảng viên (23/3/2020). Chuẩn bị tham mưu tổ chức Hội nghị điểm hình tiên tiến, tập trung chuẩn bị báo cáo, tổ chức, hậu cần.

Trong tháng tới, quý tới cách báo cáo các phòng phải điều chỉnh từ báo cáo trong giao ban tuần, làm cơ sở phục vụ cho báo cáo tháng chặt chẽ, thể hiện trọng tâm, phương hướng cụ thể, không đánh giá chung chung, báo cáo các phòng tháng cuối quý thì lồng báo cáo tháng và quý vào chung 1 báo cáo để tập trung đánh giá toàn diện hơn, các nội dung trọng tâm trong quý II/2020  phải được định hướng trong báo cáo tháng 4.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch đề ra và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện Kết luận này./.


file kèm theo: thông báo giao ban tháng 3.2020_Signed.pdf


M.An

Thông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo  với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 02/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Thông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThông báo kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo  với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 02/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
​Vào lúc 15 giờ 10 phút ngày 10/02/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 02/2020.

2/15/2020 6:00 AMNoĐã ban hành

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 02/2020

Trong tháng 2 là tháng chuẩn bị Tết và sau Tết, các nhiệm vụ trọng tâm được quan tâm, một số việc thực hiện đãm bảo; đến nay chưa có thông tin gì liên quan đến công chức, người lao động trong cơ quan vi phạm ảnh hưởng đến ngành. Về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có một vài vị trí các phòng (Văn phòng, Nghiệp vụ 2, Nghiệp vụ 3) chưa nghiêm túc trong chấp hành giờ làm việc và trang phục ngành. Về công việc có một số nội dung chậm trễ, sai, sót:

Phòng Nghiệp vụ 1 trong báo cáo bỏ sót nội dung chuẩn bị đánh giá 1 năm thực hiện chuyên đề kiểm tra kết luận thanh tra; ban hành kết luận thanh tra Dự án Cầu và đường Bến Đình đã chậm còn sai sót khi phát hành văn bản gửi lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra.

Phòng Nghiệp vụ 2: Chưa tham mưu cách làm để tác động giảm việc giải quyết đơn quá hạn.

Phòng Nghiệp vụ 3: Liên quan nội dung văn bản do phòng tham mưu về thực hiện kết luận số 02/KL-TTr, theo phản ánh của UBND Huyện DMC có nội dung chưa chính.

 Văn phòng: Kiểm soát đầu việc chưa chặt, còn để trễ, trình chậm, sót việc tập trung các nhiệm vụ thi đua, xử lý tài liệu tích đống còn chậm.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 3/2020

          Từ nay, trong từng tháng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành phải xác định làm gì để khắc phục những hạn chế qua kiểm điểm cuối năm 2019 ở từng lĩnh vực.

1. Thanh tra hành chính: Tập trung nâng cao chất lượng của cuộc thanh tra gắn với việc ban hành kết luận thanh tra, để thực hiện nhiệm vụ này cần phải xác định nội dung lớn phải làm gì, ví dụ như làm sao để dự thảo kết luận thanh tra không phải bổ sung nhiều lần. Phải xem lại xác định trách nhiệm và rút kinh nghiệm (vị trí chuyên viên, lãnh đạo phòng) trong việc phối hợp văn thư để sót văn bản gửi lấy ý kiến dự thảo kết luận thanh tra. Thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh đề nghị đồng chí Tẳng, Thương xác định lộ trình để phấn đấu, phải làm song song 2 nội dung (chuẩn bị kết luận thanh tra và báo cáo theo đề cương của TTCP, kể cả việc bất cập trong chế độ chính sách), chậm nhất ban hành kết luận thanh tra trong tháng 3/2020 đề thời gian tập trung vào các nhiệm vụ theo kế hoạch được duyệt. Đánh giá kết quả thực hiện chuyên đề KLTT để tiếp tục tổ chức rút kinh nghiệm trong cuộc họp giao ban quý I/2020.

2. Về tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tiếp tục phối hợp cùng các ngành, cấp nắm chặt tình hình khiếu nại đông người, nhận diện đúng bản chất và phối hợp tham mưu cách xử lý không để xảy ra điểm nóng; Lãnh đạo phụ trách khối quan tâm chặt chẽ công tác kiểm tra nghiệp vụ. Tham mưu biện pháp cụ thể để tác động đến việc giải quyết KNTC còn quá hạn; tiếp tục nghiên cứu, hoàn chỉnh chuyên đề "xác định đối tượng giải quyết khiếu nại lần 2, đối tượng khởi kiện hành chính khi có quyết định giải quyết khiếu nại" để có cơ sở báo cáo lãnh đạo UBND tỉnh cho ý kiến, kiến nghị Đoàn đại biểu Quốc hội trước các kỳ họp năm 2020.

          3. Công tác phòng, chống tham nhũng phải làm sao để tham mưu thực hiện các nhóm đánh giá bộ chỉ số đạt hiệu quả cao; nghiên cứu góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập; liên hệ Văn phòng…UBND tỉnh vì sao nội dung trình chỉ đạo xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy tham nhũng chưa ban hành. Tiếp tục có kế hoạch đôn đốc thực hiện các KLTT tồn đọng lâu nhưng chưa thi hành dứt điểm, báo cáo kết quả cụ thể từng KL; báo cáo lại KLTT 2808. Liên quan nội dung văn bản do phòng tham mưu về thực hiện kết luận số 02/KL-TTr, rà soát, đối chiếu xác định báo cáo của UBND Huyện DMC so với thực tế tài liệu Phòng 3 nhận được, trình lãnh đạo cho ý kiến để có văn bản phản hồi kịp thời không để nhiễu thông tin gây hiểu lầm nhau.

4. Văn phòng: Phối hợp cùng phòng Nghiệp vụ 1 làm rõ trách nhiệm và nghiêm túc chấn chỉnh trong phát hành văn bản bị sót. Phải rà soát loại tất cả các đầu việc có xây dựng kế hoạch đầu năm và tham mưu thực hiện đảm bảo. Tham mưu khắc phục các nội dung bị trừ điểm trong các chuyên đề để không bị mất điểm trong năm 2020. Chuẩn bị dần từng nội dung Hội nghị điển hình tiên tiến. Hoàn chỉnh Quy chế và bảng điểm thi đua Cụm X trong tháng 02/2020. Tham mưu xử lý tiếp tài liệu tích đống (giai đoạn 2). Tham mưu văn bản tăng cường quản lý, chỉ đạo, điều hành để đảm bảo thực hiện chặt chẽ, có hiệu quả, phục vụ việc đánh giá công chức cuối năm sát thực tế hơn.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải thay đổi biện pháp, cách làm đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


File kèm theo: Thông báo kết luận giao ban tháng 02. 2020_Signed.pdf


M.An

Thông báo số 3/TB-TTr ngày 16/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 1/2020Lịch làm việc của lãnh đạo; Thông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinLê Phan Mỹ AnThông báo số 3/TB-TTr ngày 16/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 1/2020/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 3/TB-TTr ngày 16/01/2020 của Chánh Thanh tra tỉnh về cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 1/2020
1/17/2020 10:00 PMNoĐã ban hành

Vào lúc 14 giờ 50 phút ngày 08/01/2020, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo Cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 01/2020.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 01/2020

  Các phòng đã tập trung tham mưu thực hiện một số nhiệm vụ cơ bản đảm bảo theo phương hướng đề ra. Bên cạnh đó một số việc chậm, chất lượng chưa đạt yêu cầu: Chưa ban hành KLTT cầu, đường Bến Đình; chưa thực hiện kịp thời chỉ đạo của lãnh đạo về kế hoạch đôn đốc thực hiện KLTT hàng tháng, nhất là các KL tồn đọng nhiều năm; công tác kiểm tra nghiệp vụ chưa kịp thời, có chiều sâu, chưa tổng hợp đánh giá định kỳ để thông báo rút kinh nghiệm; chưa chủ động triển khai các cuộc thanh tra trong quý I/2020; công tác chuẩn bị Hội nghị tổng kết ngành có những việc phải rút kinh nghiệm về nội dung và hình thức; chưa chủ động đề ra biện pháp khắc phục hạn chế, thiếu sót năm 2019;…

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 02/2020

1. Thanh tra hành chính

- Ban hành kết luận cuộc thanh tra Dự án Cầu và đường Bến Đình trong tháng 01/2020;

- Đoàn thanh tra diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh: Thực hiện báo cáo tiến độ cho Thanh tra Chính phủ theo quy định, tinh thần nhanh và đảm bảo các nội dung theo kế hoạch đề ra; rút kinh nghiệm các đoàn trước, làm đến đâu yêu cầu giải trình chặt chẽ đến đó để có cơ sở kết luận nhanh, không bị kéo dài;

- Triển khai QĐ thanh tra Ban QLKRPH Dầu Tiếng;

- Đoàn thanh tra đối với Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng tỉnh Tây Ninh, khẩn trương hoàn thành các thủ tục triển khai;

- Đoàn kiểm tra việc thực hiện đầu tư Dự án BOT Trung tâm thương mại Long Hoa tinh thần chủ động, khi UBND có Quyết định thành lập đoàn thì triển khai ngay;

- Về thực hiện Kết luận thanh tra, xem những kết luận nào kéo dài và những vấn đề kiểm điểm đối với cán bộ chưa thực hiện thì tập hợp lại báo cáo kiến nghị UBND tỉnh đồng gửi Ban Nội chính TU, UBKT TU biết;

- Phòng 1 tham mưu công văn đề nghị các Ban QLDA tỉnh báo rõ mật độ được thanh tra, kiểm toán trong 2018, 2019;

- Phòng Nghiệp vụ 1 làm đầu mối, Phòng Nghiệp vụ 2 phối hợp tổng hợp tình hình qua 1 năm kiểm tra Kết luận thanh tra, để tháng 02/2020 tổ chức chuyên đề trao đổi về nội dung này.

2. Về khiếu nại, tố cáo

- Tiếp tục phối hợp cùng các ngành, các cấp nắm chặt tình hình khiếu nại đông người, nhất là diễn biến chợ Long Hoa, nhận diện đúng bản chất và phối hợp tham mưu cách xử lý không để xảy ra điểm nóng;

- Về kiểm tra quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo phải tổng hợp lại để báo cáo kiến nghị UBND tỉnh về thực tế xác định đối tượng khiếu nại lần 2 và khởi kiện hành chính sau khi có quyết định giải quyết khiếu nại, kiến nghị ĐĐBQH đơn vị tỉnh Tây Ninh vào tháng 5/2020 (Phòng 2); đồng thời đưa nội này trong cuộc họp ký kết giao ước thi đua Cụm X Thanh tra các tỉnh MĐNB (dự kiến họp ngày 07/02/2020);

- Về theo dõi, đôn đốc thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực phải xác định quyết định nào có hiệu lực không khởi kiện hành chính, quyết định nào khởi kiện hành chính đã có bản án có hiệu lực pháp luật thì phải đôn đốc tổ chức thi hành, không để tồn.

3. Công tác phòng chống tham nhũng

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo việc tặng quà và nhận quà tặng không đúng quy định trong dịp Tết Canh Tý 2020 trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo báo cáo kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 để có cơ sở báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW;

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm người đứng đầu đối với các vụ án đã có bản án có hiệu lực pháp luật.

4. Công tác tham mưu tổng hợp, quản lý chỉ đạo điều hành, xây dựng ngành

          - Công tác tham mưu tổng hợp: Từng phòng theo dõi lĩnh vực thuộc phòng mình định kỳ phải báo cáo kết quả mặt được, chưa được gửi Văn phòng tổng hợp, riêng báo cáo PCTN có cách làm sâu sát hơn. Văn phòng chủ động tổng hợp tình hình đánh giá tổng thể, đảm bảo đạt các yêu cầu đề ra, phải tích lũy tình hình qua các báo cáo tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng, năm nội dung nào thay đổi thì bổ sung điều chỉnh cho sát tình hình;

          - Tổ chức tham mưu văn bản yêu cầu nâng cao trách nhiệm trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, kiểm soát chặt chẽ trong thực hiện nhiệm vụ các phòng để phục vụ đánh giá công chức cuối năm 2020;

- Chuẩn bị nội dung đăng ký thi đua Cụm X vào ngày 07/02/2020; lồng ghép nội dung trao đổi chia sẽ kinh nghiệm trong lễ ký kết giao ước thi đua và sơ kết 6 tháng;

- Công tác lưu trữ, xử lý tài liệu tồn đọng; lưu trữ trong năm 2019 theo quy định gắn trách nhiệm vị trí quản lý phòng.

Đề nghị lãnh đạo phụ trách khối, quản lý các phòng phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, triển khai thực hiện kế hoạch và nhiệm vụ phát sinh nghiêm túc, phải có cách làm, biện pháp ngay từ đầu năm đồng thời thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây NinhÝ kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành  thanh tra Tây Ninh.
10/3/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp có 37 công chức là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra các sở, huyện, thành phố.

Qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, phát biểu thảo luận, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị kết luận các nội dung như sau:

1. Về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019

Công tác thanh tra hành chính đã triển khai đạt 83% theo kế hoạch, không để xảy ra việc thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp; tiếp công dân của người đứng đầu tiếp tục được quan tâm, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xem xét đối thoại giải quyết các vụ việc tại cơ sở, không phát sinh khiếu nại đông người mới và điểm nóng; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có kết tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế như sau:

- Công tác thanh tra hành chính: Đến thời điểm báo cáo, vẫn còn một số đơn vị triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch còn chậm, chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi thấp; việc thi hành kết luận thanh tra chưa đạt yêu cầu, nhất là kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan, phải kiểm điểm nhiều lần, thiếu nghiêm túc;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giải quyết quá thời hạn quy định nhiều, có 70/112 vụ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 63%);

- Việc triển khai, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được tập huấn, hướng dẫn nhiều lần nhưng đến nay một số địa phương, sở, ngành vẫn chưa thực hiện việc nhập liệu hoặc thực hiện còn chậm, không đầy đủ, đúng quy định;

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Việc theo dõi các vụ án tham nhũng chưa chặt chẽ; việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra các vụ việc, vụ án còn chậm; công tác phối hợp nắm thông tin, cung cấp thông tin về tham nhũng và xử lý tham nhũng giữa các cơ quan, địa phương có vụ việc phát sinh chưa chặt chẽ, chưa kịp thời;

- Công tác quản lý, điều hành: Về cơ bản đa số đều đảm bảo theo thời gian quy định, tuy nhiên, chất lượng còn nhiều hạn chế, còn sai sót nhiều, nhất về công tác báo cáo tiếp công dân, giải quyết KNTC.

  2. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm  2019

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 cuối năm 2019, đề nghị các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, huyện, thành phố, cần tập trung lãnh đạo, thực hiện các nội dung sau:

- Về công tác thanh tra: Đề nghị các cơ quan, đơn vị có cuộc thanh tra chưa triển khai thực hiện, chưa kết thúc và ban hành kết luận thanh tra cần quan tâm khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch trong tháng 10, nhất là khối thi đua huyện để việc tổng kết công tác thi đua năm nay sớm hơn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả chuyên đề "một số kinh nghiệm về nâng cao chất lượng trong việc xây dựng kết luận thanh tra hành chính" được ban hành tại Công văn số 143/CĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Thanh tra tỉnh.

Nắm chắc tình hình, bám sát định hướng công tác thanh tra để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 sát thực tế.

Tập trung thực hiện tốt cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ;

- Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn định kỳ sát thực tế để phục vụ cho việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân theo Điều 59 và báo cáo Ban dân Nguyện.

Giải quyết đơn còn quá hạn nhiều, vì vậy, cần xác định trách nhiệm tham mưu, khắc phục được những thiếu sót do chủ quan; đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu khắc phục việc giải quyết đơn quá hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp có hiệu lực: Đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa, đồng thời, đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, tránh để tồn động nhiều, kéo dài.

Về việc thực hiện phần mềm khiếu nại, tố cáo của Thanh tra chính phủ phải nghiêm túc, nhất là cấp huyện. Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu nơi chưa chấp hành đúng quy định này;

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nắm chắc các vụ việc, vụ án tham nhũng, đánh giá sát tình hình có hay không hành vi tham nhũng vặt, nhất là bộ phận, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc và có quan hệ thường xuyên với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; về xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn chậm, vì vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương trong thời gian chờ bản án có hiệu lực thì cần yêu cầu những người có liên quan giải trình, khi bản án có hiệu lực thì tiến hành kiểm điểm để xử lý trách nhiệm những người đứng đầu theo quy định;

- Về quản lý điều hành: Cuối năm, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm đánh giá công chức, kiểm điểm đảng viên nghiêm túc để có chuyển biến mạnh mẽ hơn. Đối với các vị trí có nhiều sai sót, hạn chế như đã nêu, nhất là công tác báo cáo để xảy ra sai sót lặp đi lặp lại nhiều lần cần xem xét đánh giá việc thực nhiệm vụ đúng quy định.

Đề nghị Văn phòng Thanh tra tỉnh, các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này.

Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời thông báo đến Ban Tiếp công dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố biết, để chỉ đạo, thực hiện./.

Tải file văn bản: TB 37 KL cua CTTra tai cuoc hop giao ban quy III- 2019_Signed.pdf

M.An

Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019Ý kiến chỉ đạo điều hànhTinThông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019/PublishingImages/2019-09/KetLuan_17092019_Key_17092019105138.jpg
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019
9/17/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019

 

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 09/9/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019

  Báo cáo tháng còn nhiều phòng chưa đạt, không đối chiếu kết quả khắc phục  những thiếu sót, hạn chế đã chỉ trong kết luận giao ban tháng trước, đánh giá còn chung chung, chưa cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của vị trí nào, nhất là những nhiệm vụ đã được chỉ ra nhiều lần.

  Đối chiếu kết luận giao ban tháng 8/2019 và nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9/2019, các phòng đã thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phát sinh đảm bảo về thời gian, số liệu thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực của Chủ tịch  UBND đạt khá,… Tuy nhiên, còn nhiều việc trọng tâm chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, có việc đã nhắc nhiều lần nhưng trình chưa kịp thời, cụ thể: Tham mưu kết luận thanh tra đất đai và trang thiết bị giáo dục; nghiên cứu, tích lũy qua kiểm tra kết luận thanh tra để hướng dẫn nghiệp vụ chưa chặt chẽ; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền yêu cầu làm lại nhưng không thấy trình lại; tham mưu báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018 đã nhắc nhiều lần nhưng không rõ tiến độ đến đâu; xử lý tài liệu tích đống các cá nhân, phòng báo cáo tiến độ không cụ thể; phân loại xử lý đơn đã chỉ ra cách làm để có cơ sở đánh giá từng vị trí nhưng thực hiện vẫn chưa đúng, thông báo đôn đốc giải quyết KNTC chưa cụ thể.  

Để khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, đề nghị sau cuộc họp hôm nay lãnh đạo các phòng quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, cụ thể từng vị trí, cuối tháng phải đối chiếu với kết luận giao ban báo cáo rõ việc làm được, chưa được, trách nhiệm của ai, tại sao.

Tháng 10/2019 là thời điểm đầu quý IV, các phòng phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tháng cũng như những nhiệm vụ trong quý, tất cả các nội dung theo kế hoạch phải cố gắng xong trước khi chấm điểm thi đua Cụm, Khối.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 9/2019

Tập trung khắc phục có kết quả tất cả các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tham mưu ban hành kết luận chặt chẽ, đạt yêu cầu; kiểm tra kết luận thanh tra phải gắn với hướng dẫn kịp thời, kiểm tra bố cục theo quy định chứ không phải thể thức; nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; kết hợp thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tham mưu CT UBND tỉnh giải quyết KN còn quá hạn nhiều, chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch để thực hiện thông báo đôn đốc, giải quyết đơn cụ thể hơn.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Có biện pháp kiểm tra kết quả thi hành 7/14 quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực có đúng thực chất; tích lũy tình hình, cập nhật thông tin tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chất lượng hơn, chuẩn bị tham mưu báo cáo theo Điều 59 đảm bảo các nội dung qua giám sát của HĐND 6 tháng đã chỉ ra; đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật có liên quan đến tiêu  chí Bộ chỉ số PCTN để không bị mất điểm.

4. Công tác Văn phòng

Hoàn thành thủ tục hành chính 3 cấp liên quan đến ngành; tham mưu các báo cáo định kỳ và chuyên đề kịp thời, chất lượng hơn; cùng các phòng nắm việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra các sở, huyện, thành phố để giao ban quý III đánh giá, đôn đốc; hoàn thành xử lý tài liệu giai đoạn 1 và báo cáo kết quả cụ thể; thống kê, đề xuất thanh lý tài sản, vật dụng không còn nhu cầu sử dụng; tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn; phối hợp đánh giá kết quả thực hiện phần mềm cụ thể mặt được, chưa được; tham mưu thi đua cơ quan, cụm, khối đảm bảo các nội dung đề ra; tham mưu đánh giá công chức thực chất, chặt chẽ hơn.

 

Lãnh đạo phụ trách khối chỉ đạo, kiểm tra, quản lý phòng đôn đốc, tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 9_Signed_16092019.pdf


M.An

Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnhThông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-06/KetLuan_05062019_Key_05062019075202.jpg
Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh
8/23/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,

kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh

         

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TTr ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về kiểm tra công vụ thường xuyên của Thanh tra tỉnh; báo cáo của Tổ Kiểm tra; họp ban lãnh đạo định kỳ ngày 12/8/2019 thống nhất kết luận như sau:

Từ những nguyên nhân dẫn đến những mặt tồn tại, hạn chế đã nêu là còn vị trí chưa chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm chưa cao, để tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục tồn tại hạn chế cần thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Lãnh đạo phụ trách

          Nêu cao vai trò tham mưu giúp việc cho Chánh Thanh tra, tăng cường, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ mình phụ trách.

          Kiểm soát sâu sát, chặt chẽ các lãnh đạo phòng thuộc khối phụ trách để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra kịp thời, chất lượng hơn.

Dự họp cùng phòng phụ trách hàng tháng và đánh giá chỉ ra cụ thể những vị trí có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc để kịp thời biểu dương cũng như chấn chỉnh những vị trí còn tồn tại hạn chế.

          2. Lãnh  đạo các phòng

          Nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động trong điều hành nhiệm vụ của phòng sâu sát, quyết liệt hơn trong quản lý công chức theo phân cấp.

Nghiêm túc phê bình các công chức qua kiểm tra còn hạn chế, ghi nhận để đánh giá cuối năm; tăng cường kiểm tra, theo dõi tất cả công chức, nhất là những vị trí còn hạn chế nhằm khắc phục cho được những tồn tại hạn chế đã nêu và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Duy trì họp phòng hàng tuần triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung theo kết luận tại các cuộc họp giao ban của lãnh đạo; sổ họp thể hiện rõ các nội dung đã triển khai.

Trong phân công giao việc cho từng vị trí cần có hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ; quán triệt cho từng vị trí làm việc với tinh thần thạo một việc nhưng phải biết nhiều việc khác để chia sẽ, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chỉ đạo điều hành, kiểm soát đầu việc chặt chẽ, giao việc cho công chức phải quy định thời gian hoàn thành; phải kiểm tra kỷ và chặt chẽ, có chính kiến trong tất cả văn bản do công chức phòng tham mưu trước khi trình lãnh đạo hoặc phối hợp cùng các phòng.

          Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong phòng.

 

3. Công chức và người lao động

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao và ghi nhật làm việc hàng ngày cụ thể, đầy đủ.

Nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tham mưu.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, có phương pháp, cách làm khoa học để tham mưu giúp việc cho lãnh đạo phòng hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, chất lượng, hiệu quả hơn.

Tự kiểm soát, thường xuyên rà soát các đầu việc theo nhiệm vụ giao, chủ động nghiên cứu tham mưu sớm, báo cáo đề xuất lãnh đạo phòng kịp thời những công việc phức tạp hoặc những lúc dồn việc để có sự điều tiết phù hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sử dụng hiệu quả giờ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, ngày càng chất lượng hơn đáp ứng yêu cầu đề ra.

4. Tổ chức thực hiện

- Các cá nhân, đơn vị có thiếu sót, hạn chế như Báo cáo kết quả kiểm tra đã chỉ ra phải tự kiểm điểm nghiêm túc, có biện pháp khắc ngay.

- Tổ Kiểm tra tiếp tục theo dõi việc khắc phục thiếu sót, hạn chế của từng cá nhân, đơn vị và tiếp tục kiểm tra để có cơ sở đánh giá công chức cuối năm.

Trên đây là Kết luận qua kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính định kỳ đề nghị tất cả công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc./.


Tải file đính kèm: ThongBao_30_22082019_KiemTraCongVu.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Lịch làm việc của lãnh đạoTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019/PublishingImages/2019-07/CongKhai_08072019_Key_08072019101454.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019
8/22/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019

 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/8/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019

  Báo cáo của các phòng có phòng đánh giá dám nhìn thẳng những hạn chế nhưng chưa đủ, có phòng còn nêu chung chung.

  Đối chiếu kết luận giao ban tháng 7/2019 và nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 8/2019, các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo, tuy nhiên có việc còn dỡ dang, có việc đã nhắc nhiều lần nhưng trình chưa kịp thời, chất lượng còn chưa đạt yêu cầu đề ra như: Chất lượng tham mưu kết luận thanh tra, cụ thể thanh tra đất đai sau khi tiếp thu có điều chỉnh nhưng chưa chặt chẽ; dự thảo thanh tra thiết bị cũng thế; nghiên cứu, tích lũy để trao đổi qua kiểm tra kết luận thanh tra để hướng dẫn nghiệp vụ, cách làm đã được chỉ ra nhưng vẫn còn chưa chặt chẽ, khoa học, nội dung này trong báo cáo của Phòng Nghiệp vụ 2 không thấy thể hiện; theo dõi kết luận thanh tra đã nhắc nhiều lần, trình báo cáo tổng thể thực hiện đến đâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; tham mưu báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018 đã nói nhiều lần chưa thấy trình báo cáo; xử lý tài liệu tích đống các cá nhân, phòng phải tham gia xử lý hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình, việc này còn chậm và không thấy nêu trong báo cáo theo chỉ đạo; tham mưu báo cáo phục vụ xây dựng văn kiện đại hội chưa theo sát yêu cầu đánh giá thực hiện Nghị quyết, tham mưu đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  chưa đạt; báo cáo phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội khóa XII, thông tin chưa phù hợp từ vị trí chuyên viên và vị trí quản lý.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 9/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tham mưu ban hành kết luận chặt chẽ, chất lượng; thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ sẽ bàn cụ thể sau; kiểm tra kết luận thanh tra phải gắn với việc hướng dẫn kịp thời ít nhất 01 lần/quý; đã đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra năm 2020, phải nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; thực hiện ngay giao ban đôn đốc, xử lý đơn bằng việc thông báo tiến độ giải quyết của các đơn vị, địa phương, nhất là nơi nhiều đơn và quá hạn để đảm bảo chỉ tiêu thi đua của UBND tỉnh; đôn đốc đẩy mạnh việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực, cụ thể từng quyết định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Phân công thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các năm tiếp theo; hướng dẫn các cơ quan tư pháp báo cáo phải cụ thể theo mẫu đã ban hành; tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên về các vụ án tham nhũng, đồng thời yêu cầu thanh tra cấp dưới nắm và báo cáo kịp thời các vụ việc tại địa phương, ngành.

4. Công tác Văn phòng

Cùng các phòng nắm việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra các sở, huyện, thành phố để tới giao ban quý III đánh giá, đôn đốc; Đẩy nhanh sắp xếp tài liệu tích đống giai đoạn 1; thanh lý tài sản ở trụ sở tạm; tham mưu chấn chỉnh những tồn tại qua kiểm tra công vụ; tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn; tham mưu đánh giá thực hiện phần mềm TCD,…

Lãnh đạo các phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này, lãnh đạo khối kiểm tra. Khi báo cáo tháng sau, các phòng phải bám sát những nội trọng tâm và các việc phát sinh, đánh giá nghiêm túc mặt được, chưa được; Văn phòng giúp Lãnh đạo đánh giá chung việc thực hiện của các phòng./.Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 8_Signed_21082019.pdf


Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Lịch làm việc của lãnh đạo; Thông tin khen thưởng, xử phạtTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019/PublishingImages/2019-06/KetLuan_05062019_Key_05062019075202.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019
7/17/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019

 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/7/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, vẫn còn có nội dung được đề ra để khẩn trương làm và nhắc nhiều lần nhưng tham mưu rất chậm như: Tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017; rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017; phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định; cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ; về thực hiện các cuộc thanh tra và chuẩn bị triển khai theo kế hoạch chưa chủ động, còn chậm; việc ổn định hoàn thiện các điều kiện phục vụ làm việc tại trụ sở mới có việc còn chậm, chưa tập trung; kiểm tra kết luận thanh tra chưa có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Tham mưu dự thảo kết luận 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu đúng thời gian, chặt chẽ, chất lượng; triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tân Biên theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và các quyết định thu hồi; kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Phải thực hiện xong các việc chậm trễ: Báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin các vụ việc tham nhũng; tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017; tham mưu thực hiện rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định; tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.

4. Công tác Văn phòng

Tập trung xử lý tài liệu tích đống, tồn đọng; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành; thực hiện rà soát các quy trình ISO; tiếp tục hoàn thành các việc liên quan trụ sở mới; kế hoạch thanh lý tài sản; tham mưu sơ kết 6 tháng và các nhiệm vụ phát sinh đảm bảo yêu cầu đề ra.

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phải bám vào Kết luận này và nội dung phát sinh trong tháng, xác định việc đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện, lý do, trách nhiệm; Phó Chánh thanh tra trong phạm vi được phân công phải chỉ đạo cụ thể biện pháp thực hiện, kiểm tra đôn đốc, kịp thời phê bình ngay việc chậm trễ, chưa đáp ứng yêu cầu, báo cáo đánh giá cụ thể, sát đúng trong cuộc họp giao ban hàng tuần,  tháng.  

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.​​Tải file đính kèm:

ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 7_Signed_16072019.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Lịch làm việc của lãnh đạoTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019/PublishingImages/2019-03/KetLuan_05032019_Key_05032019210633.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019
6/12/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019

 

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/6/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra; Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến tích cực; Công tác tổng hợp của Văn phòng có chuyển biến.

  Tuy nhiên, vẫn còn có nội dung chưa đạt như: Kiểm tra nghiệp vụ chưa thể hiện đánh giá được, chưa được; công tác đôn đốc, thực hiện kết luận thanh tra chưa chặt chẽ, yêu cầu báo cáo rà soát năm 2018, báo cáo kết quả khắc phục việc thực hiện KLTT còn chậm; Cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ, tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ năm 2019 cho các ngành chậm; đăng ký sáng kiến chậm, không tập trung.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu, kết thúc đúng thời gian, báo cáo và tham mưu Kết luận chất lượng; Triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và các quyết định thu hồi; Kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương tham mưu xử lý dứt điểmvụ bà Huệ và các trường hợp mới phát sinh ở Ban TCD Hà Nội; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin các vụ việc tham nhũng, yêu cầu các địa phương, đơn vị cung cấp bổ sung tài liệu kiểm trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra tham nhũng để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đúng quy định; khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017.

- Khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; Phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định;

          - Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.

4. Công tác Văn phòng

Báo cáo sơ kết 6 tháng về thi đua Cụm, Khối đạt yêu cầu, các phòng chuẩn bị nội dung cần chia sẻ trong sơ kết Cụm; 02 việc chậm trễ trong văn phòng và 01 việc do phòng nghiệp vụ trễ qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xem xét nguyên nhân, trách niệm để chấn chỉnh; tiếp tục tìm hiểu năng lực một số nhân sự xin chuyển đến; các sáng kiến đã thống nhất việc đăng ký cần tập trung thực hiện có hiệu quả; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành; chuẩn bị nội dung họp giao ban quý II, 6 tháng; kiểm tra các điều kiện, chuẩn bị chuyển về trụ sở mới xây chậm nhất ngày 21/6/ 2019.

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.


Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 6_Signed_So22_11062019.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019
5/20/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019

 

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/5/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần chấn chỉnh cụ thể: Thực hiện phối hợp giữa Tổ giám sát với Đoàn thanh tra về lĩnh vực xây dựng cơ bản NTM tại UBND Huyện DMC là chưa chặt chẽ, kịp thời theo quy định; việc lập hồ sơ đối với từng quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực chưa tốt sau khi bàn giao công tác giữa các vị trí này; công tác theo dõi thi hành kết luận thanh tra còn nhiều kết luận chưa chặt, nghiêm túc; để đảm bảo định kỳ họp với Đoàn Đại biểu quốc hội, cuối năm tổng kết có nội dung phản ánh vấn đề còn khó khăn, vướng, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ yêu cầu đặt ra các vị trí phải xác lập file thông tin tích lũy những vấn đề còn vướng để tham gia ý kiến kịp thời khi có yêu cầu; báo cáo định kỳ các phòng còn phòng có hạn chế nhưng chưa tự nhận như đoàn thanh tra NTM tại huyện Dương Minh Châu, cần thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật cần chấn chỉnh tại một số vị trí, Tổ kiểm tra cần kiểm tra có điểm, diện qua đó chấn chỉnh rút kinh nghiệm chung tại từng phòng, khắc phục tình trạng quá 7 giờ 15 phút còn tập trung uống trà, hút thuốc.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 6/2019

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

- Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất cụ thể;

- Khẩn trương sắp xếp, phân loại quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh, tham mưu báo cáo Thanh tra Chính phủ tách bạch vấn đề này, tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực hiệu quả hơn.

2. Về công tác thanh tra hành chính

- Khẩn trương hoàn thành tham mưu Kết luận đoàn thanh tra tại Bến xe khách.

- Tập trung thực hiện 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu  đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời nắm chắc thông tin các vụ việc, vụ án tham nhũng,; tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 để công tác đánh giá của năm 2019 hiệu quả hơn.

- Thực hiện kết luận thanh tra: Phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, phải làm gì; đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc; nhiệm vụ này phải gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận của TTCP);

          - Công tác pháp chế: Nghiên cứu có cách làm hợp lý, thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có trọng tâm trọng điểm;

4. Công tác Văn phòng

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót, trễ, nhất là các việc có liên quan ảnh hưởng đến công tác thi đua trong kỳ báo cáo quý III, 6 tháng;

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; rà soát, hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm theo cơ cấu tổ chức mới;

- Thực hiện các báo cáo tháng 5, Quý II, 6 tháng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống thanh nhũng của cơ quan và của ngành theo Thông tư 03; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phục vụ đánh giá tình hình KTXH; tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm phục vụ giám sát của Hội đồng nhân dân giữa năm theo Điều 59,...

- Tham mưu đề xuất xét đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra chất lượng hơn;

- Liên hệ UBND tỉnh xem đã gửi văn bản lần 2 về xin chủ trương mở lớp nghiệp vụ sao không thấy cho ý kiến;

- Có cơ chế kiểm soát quản lý tài chính cơ quan, nghiên cứu tham mưu ủy quyền Chánh Văn phòng ký một số chứng từ phát sinh thường xuyên phù hợp, định kỳ báo cáo quỹ công đoàn để lãnh đạo nắm.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ.

- Có kế hoạch xử lý tài liệu lưu trữ cơ quan;

- Chuẩn bị di dời cơ quan.

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.


Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 5_Signed_20052019.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019/PublishingImages/2019-06/KetLuan_05062019_Key_05062019075202.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019
4/15/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019

 

Vào lúc 10 giờ ngày 10/4/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra, trong đó đã tập trung một số đầu việc lớn như (tham mưu: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, báo cáo và công văn chỉ đạo thực hiện ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP, …)

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cụ thể: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, tham mưu đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 do nhân sự mới, lúng túng gặp khó khăn; tham mưu báo cáo đánh giá cũng như công văn chỉ đạo tăng cường ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP chưa đủ liều lượng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa VP và phòng NV 3; báo cáo quý của ngành còn nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng; tinh thần chủ động trong làm việc của công chức chưa cao nhất là các vị trí quản lý phòng, việc chuẩn bị triển khai các đoàn theo kế hoạch trong quý II còn chậm, một số việc đúng ra phải được chuẩn bị xong trong tháng 3; công tác pháp chế có quan tâm nhưng chưa xác định được trọng tâm trọng điểm; việc đăng ký giải pháp, sáng kiến năm 2019 chậm.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 5/2019

Đây là thời điểm cuối tháng 4 và đầu quý II, ngoài những nội dung theo kế hoạch của các phòng, cần tập trung một số nội dung trọng tâm phải thực hiện trong tháng và nhiệm vụ có tính xuyên suốt trong năm cụ thể:

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC:

- Nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, quan trọng là phải đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất hợp lý;

- Có biện pháp tác động tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực hiệu quả hơn, tập trung phân loại các quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh;

2. Về công tác thanh tra hành chính:

- Khẩn trương báo cáo đoàn thanh tra tại Bến xe khách và tham mưu Kết luận chặt chẽ.

- Tập trung thực hiện các đoàn mới triển khai có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo nội dung theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế:

- Tham mưu xong việc đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; liên hệ với tỉnh có kết quả đánh giá cao về công tác này để học tập kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh thực hiện hiệu quả hơn;

- Thực hiện kết luận thanh tra: Gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận của TTCP);

          - Công tác pháp chế: Thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có cách làm đơn giản có trọng tâm trọng điểm;

- Cần tăng cường phối hợp để nắm thông tin kịp thời, sát tình hình, nâng cao chất lượng hơn trong tham mưu các báo cáo: Phòng, chống tham nhũng tham nhũng theo Điều 59 luật Hoạt động giám sát, trách nhiệm người đứng đầu, Chỉ thị 33-CT/TW theo chỉ đạo BCSĐUB;

4. Công tác Văn phòng:

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót lọt, nhất là các việc có liên quan ảnh hưởng đến công tác thi đua khối, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí bị trừ điểm trong thi đua năm 2018; báo cáo đăng ký giải pháp sáng kiến năm 2019;

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

- Các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; báo cáo công tác giải quyết KNTC theo Điều 59 Luật hoạt động giám sát; báo cáo ngành quý II kịp thời, chất lượng hơn.

- Tham mưu tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ.

* Các phòng có công chức tập sự, lãnh đạo phòng trực tiếp hướng dẫn, định hướng, giúp đỡ cho các vị trí này, lãnh đạo phụ trách khối quan tâm hơn để có đánh giá sát và cụ thể trong từng nhiệm vụ với tinh thần xây dựng từng công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.​​Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 4_Signed_12042019.pdf

Cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnhÝ kiến xử lý, phản hồi; Ý kiến chỉ đạo điều hànhTinCập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-03/3_Tri_Key_18032019161519.JPG
Ngày 19/3/2019 Thanh tra tỉnh có phát hành Công văn số 116/TTr-VP về việc cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh.
3/18/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

          ​Cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh như sau:

          Ông Trần Văn Minh Trí

          Chức vụ: Chánh Thanh tra

          Số điện thoại: 091 8050 444

          Email: minhtri@tayninh.gov.vn


          File đính kèm: DanhsachNguoiPhatNgon_18032019.pdf

M.An

Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Thông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/PublishingImages/2019-01/HN_24012019 (1)_Key_30012019073430.jpg
Sáng ngày 22/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
1/25/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, UBKT tỉnh uỷ, Ban Tiếp công dân tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng, Phó các phòng và Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố. Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

          Tại Hội nghị thông qua tóm tắt báo cáo hoạt động và báo thi đua của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh  năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


HN_24012019 (3).jpg

Hình ảnh trong hội nghị


HN_24012019 (4).jpg

Bà Lê Phan Mỹ An – Chánh Văn Phòng


          Trong năm 2018 toàn ngành thanh tra Tây Ninh đã triển khai thực hiện 63 cuộc thanh tra hành chính (có 16 cuộc đột xuất) và 11.230 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 6,5 tỷ đồng, gần 13 ha đất, kiến nghị thu hồi trên 4,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 01 tổ chức và 19 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 04 vụ, 05 đối tượng;  ban hành 2.422 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 13,9 tỷ đồng, qua thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 64 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng (đạt 72%).

          Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 4.141 lượt công dân với 3.802 vụ việc (tăng 28% so cùng kỳ); có 64 lượt đoàn đông người (tăng 14%); xử lý 2.055 đơn đủ điều kiện; đã giải quyết trên 167/207 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 81%). Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã xử lý kỷ luật 02 công chức. Tổ chức thực hiện xong 09/10 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Trung ương trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, đông người.

          Thực hiện các giải pháp phòng ngừa: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 54 cơ quan, tổ chức, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm; về thực  hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017, toàn tỉnh có 57/57 cơ quan đơn vị hoàn thành với số người thuộc đối tượng đã kê khai là 7.216/7.216 người (đạt 100%)

          Đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh đã tham gia tham luận chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc đề xuất các giải pháp để quyết tâm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2019.HN_24012019 (5).jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo


          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ những khó khăn cùng ngành Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ nhất là tình hình vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, yêu cầu tổ chức bộ máy phải tinh và gọn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của công chức và người lao động trong ngành đã hoàn thành nhiệm vụ được  giao góp phần giữ được mặt bằng an ninh chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

          Tuy nhiên ngành cần chủ động nâng cao hơn nữa công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, chủ động phối hợp với các ngành, cấp tham mưu thực hiện tốt tiếp công dân, xử lý đơn nhất là những vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người không để phát sinh điểm nóng; về công tác thanh tra cần nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng phải tham mưu thực hiện đồng bộ; quan tâm công tác xây dựng lực lượng ngành, đồng thời quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng tạo hiệu ứng tốt trong ngành.

Trong phong trào thi đua Cụm thanh tra các tỉnh Miền Đông nam bộ năm 2018, Thanh tra tỉnh được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm; 


HN_24012019 (1).jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh


          Trong dịp này, có 04 công chức trong ngành thanh tra được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.


HN_24012019 (2).jpg


V.Lịnh


 


Về việc tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho đồng chí Nghĩa và ĐàoThông tin khen thưởng, xử phạtTinVề việc tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho đồng chí Nghĩa và Đào/PublishingImages/2019-01/GiayKhen_02012019_Key_02012019135321.jpg
         Điều 1. Tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng 417.000đ (bốn trăm mười bảy ngàn đồng) cho mỗi cá nhân trong cơ quan Thanh tra tỉnh có tên dưới đây:
         - Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4;
         - Bà Trương Thị Anh Đào, Thanh tra viên Văn phòng.
         Đã có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
        Điều 2. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
12/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngÝ kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Thông tin khen thưởng, xử phạtBài viếtVề việc tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng/PublishingImages/2018-12/ChiDaoDieuHanh_11122018_Key_11122018075917.jpg
Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy định chế độ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra chính phủ được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo các địa phương, ngành đã  tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh, chất lượng báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian và nội dung, số liệu.
8/28/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị báo cáo đánh giá tình hình còn mang tính hình thức hoặc không đánh giá, thống kê số liệu không logic, mâu thuẫn, bỏ sót, phản ánh không sát đúng thực tế, gửi báo cáo trễ hạn hoặc không gửi báo cáo… làm ảnh hưởng công tác tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình chung của toàn tỉnh.

Qua cuộc họp ngày 28/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thẩm tra các báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh, các tồn tại được Ban Pháp chế và Thường trực HĐND tỉnh nêu ra là độ tin cậy của số liệu không cao, các thiếu sót lặp lại kéo dài.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót nêu trên ngay trong kỳ báo cáo tháng 9, Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 và các kỳ báo cáo tiếp theo, Thanh tra tỉnh đề nghị thủ trưởng các địa phương, ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, đảm bảo tính chính xác về số liệu, chặt chẽ về nội dung.

 Các quy định báo cáo cần tiếp tục thực hiện gồm:

1. Thời gian gửi báo cáo theo Công văn số 2052/UBND-TD ngày 04 tháng 8 năm 2017 về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ.

 2. Về nội dung

- Các địa phương, ngành báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn tại Công văn số 194/TTr-VP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Thanh tra tỉnh và Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Về nội dung báo cáo phòng, chống tham nhũng cần khắc phục các tồn tại sau:

+ Số liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải cụ thể, không thống kê số liệu tuyên truyền, phổ biến các quy pháp luật khác nhằm đánh giá đúng thực tế.

+ Tình hình, kết quả thực hiện công tác xác minh tài sản thu nhập phát sinh giữa 2 kỳ báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập (tháng 4 năm trước đến tháng 4 năm sau).

+ Về vụ việc, vụ án tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo cung cấp thông tin, tiến độ xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng đang xử lý và các vụ việc, vụ án mới phát sinh trên địa bàn trong thời kỳ báo cáo (theo Mẫu tại Công văn số 475/UBND-NC ngày 02/36/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp cung cấp thông tin , dữ liệu về công tác PCTN trên địa bàn).

* Song song với việc thực hiện chế độ báo cáo, đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, UBND các huyện, thành phố đã được tập huấn nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ (giai đoạn 1), thực hiện nhập liệu vào hệ thống theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo và biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ số 298-300 đường CMT8, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đồng thời gửi file mềm (báo cáo và biểu số liệu) qua eOffice hoặc gửi vào hộp thư điện tử: thanhtratinh@tayninh.gov.vn.

Đề nghị lãnh đạo các địa phương, ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện để nâng cao chất lượng báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định./.


Tải file văn bản kèm theo: CV tiep tuc nang cao chat luong BC - sau_Signed.pdf

Quyết định khen thưởng số 64/QĐ-TTr ngày 4/7/2018Thông tin khen thưởng, xử phạtBài viếtQuyết định khen thưởng số 64/QĐ-TTr ngày 4/7/2018/PublishingImages/2019-01/GiayKhen_020120192_Key_02012019140845.jpg
 Căn cứ Báo cáo số 68/BC-TMTH ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tỉnh về kết quả tổ chức Hội thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018;
7/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

         

          Căn cứ Biên bản họp ý kiến của thành viên hội đồng thi đua khen thưởng ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thanh tra tỉnh;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh,

 

          Tặng Giấy khen cho 3 cá nhân cơ quan Thanh tra tỉnh có tên dưới đây:

          - Bà Đào Thúy Vân, Thanh tra viên Văn phòng;

          - Bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1;

          - Ông Nguyễn Đăng Duy, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 3.

          Đã có thành tích "Xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua do Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổ chức năm 2018".

Kết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngànhÝ kiến chỉ đạo điều hànhBài viếtKết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngành/PublishingImages/2018-12/Chidao_03122018_Key_03122018094006.jpg
Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tây Ninh Kết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh
1/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

         Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tây Ninh Kết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh
         Ngày 02/12/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 05/UBND-NC về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những.
         Tải file kết quả kèm theo: CV 05-Thuc hien che do thong tin BC.pdf
1 - 30Next