Thông tin chỉ đạo điều hành - Ý kiến xử lý, phản hồi
 
Thông báo số 38/TB-TTr ngày 14/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 10/2019
 
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh.
 
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019
 
Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh
 
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019
 
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019
 
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019
 
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019
 
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019
 
Ngày 19/3/2019 Thanh tra tỉnh có phát hành Công văn số 116/TTr-VP về việc cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh.
 
 
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Nội dung
Thông báo số 38/TB-TTr ngày 14/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 10/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThông báo số 38/TB-TTr ngày 14/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 10/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Thông báo số 38/TB-TTr ngày 14/10/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 10/2019
10/16/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 10/2019

 

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 09/10/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 10/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 10/2019

  Báo cáo tháng của các phòng có điều chỉnh đảm bảo các nội dung chính, tuy nhiên đi vào từng nội dung cụ thể nhiều báo cáo còn dài nhưng thông tin cần tìm không có; đánh giá các hạn chế và xác định nguyên nhân chưa sát, đúng; Kết luận giao ban tháng 9 "kiểm tra kết quả thi hành 7/14 quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực có đúng thực chất" vị trí này làm đến đâu không thấy đề cập trong báo cáo tháng 10 của Phòng,...

Để tiếp tục khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, đề nghị lãnh đạo các phòng, lãnh đạo phụ trách quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, cụ thể từng vị trí, cuối tháng phải đối chiếu với kết luận giao ban báo cáo rõ việc làm được, chưa được, trách nhiệm của ai, tại sao.

Tháng 11/2019 là thời điểm kết thúc kế hoạch năm, các phòng phải tập trung hoàn thành tất cả các nội dung theo kế hoạch phải cố gắng xong trước khi chấm điểm thi đua Cụm, Khối.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 11/2019

Tập trung khắc phục có kết quả tất cả các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác thanh tra hành chính

Bốn cuộc thanh tra chưa ban hành kết luận phải nghiêm túc rút kinh nghiệm  qua các kết luận trước để làm chặt chẽ, kịp thời;

Thông báo kiểm tra kết luận thanh tra sau khi thông báo đến từng đơn vị rồi phải tổng hợp và định kỳ hàng quý làm thông báo những vấn đề nổi lên cần chấn chỉnh chung gửi các cơ quan thanh tra biết nhằm nâng cao chất lượng từng kết luận thanh tra;

Thanh tra diện rộng đã có lịch tập huấn, lãnh đạo phụ trách cùng Phòng Nghiệp vụ 1 đề xuất cử thành phần dự có khả năng nắm về truyền đạt, hướng dẫn cho anh em, đây là nhiệm vụ khó đòi hỏi phải chủ động nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm với TTCP, các tỉnh đã triển khai để sau khi tập huấn sẽ triển khai thực hiện theo chỉ đạo;

Nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Phải nắm được việc tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND cấp xã, tiếp tục phối hợp nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn;

Thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TN và MT làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tham mưu CT UBND tỉnh giải quyết KN còn quá hạn nhiều, chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch;

Tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu;

Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, ngành xác định đúng đối tượng khiếu nại là hành vi hành chính, quyết định hành chính, quyết định kỷ luật cán bộ, công chức ban đầu theo đúng quy định của Luật Khiếu nại, không để nhầm lẫn quyết định giải quyết khiếu nại lần 1 là đối tượng khiếu nại lần 2 là không đúng; việc khởi kiện hành chính theo Luật Tố tụng hành chính cũng vậy, tổng hợp kiến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh.

Tham mưu văn bản yêu cầu các sở, huyện gửi quyết định giải quyết KN để kiểm tra nghiệp vụ khắc phục những thiếu sót, hạn chế.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Có biện pháp kiểm tra kết quả thi hành 7/14 quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực có đúng thực chất;

  Chuẩn bị tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm chất lượng hơn. Chủ động nắm thông tin để tham mưu báo cáo theo Điều 59 đảm bảo các nội dung qua giám sát của HĐND 6 tháng đã chỉ ra;

          Rà soát các kết luận thanh tra phải có kế hoạch đôn đốc từng kết luận kịp thời;

          Thu hồi sau thanh tra, đến nay chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch đề ra, lãnh đạo phụ trách phải trực tiếp chỉ đạo để thực hiện đảm bảo kết luận đã ban hành.

4. Công tác Văn phòng

Khẩn trương hoàn thành thủ tục hành chính 3 cấp;

  Phối hợp Phòng Nghiệp vụ 3 tham mưu báo cáo Điều 59 phải đảm bảo thêm nội dung về tiếp công dân của Chủ tịch cấp xã qua giám sát của HĐND 6 tháng đã chỉ ra;

Tiếp tục hoàn thành xử lý tài liệu giai đoạn 1, triển khai làm tiếp giai đoạn 2; tài liệu không còn giá trị thì hũy (đốt), thực hiện hũy tài liệu phải đúng quy trình, đồng thời kiểm tra xem còn lẫn tài liệu còn giá trị lưu trữ không, nhất là các hồ sơ vụ việc;

Nhập liệu vào phần mềm cần có cách làm sâu sát, quyết liệt hơn, có kế hoạch kiểm tra cụ thể đối với những đơn vị thực hiện chưa đảm bảo; tham mưu UBND chỉ đạo để quyết tâm thực hiện đồng bộ, hiệu quả nhiệm vụ này trên địa bàn.

Chuẩn bị chấm điểm thi đua theo các phong trào, xét sáng kiến;

Hội thao đã có phân công, từng bộ môn quan tâm với tinh thần thi đấu hết mình;

Đánh giá công chức các phòng quán triệt tất cả các vị trí đánh giá đúng thực chất, đừng để sau khi phòng thực hiện đánh giá xong yêu cầu làm lại sẽ không hây;

Kế hoạch thanh tra đã làm trước 1 bước, trong tháng này các phòng đề xuất cụ thể có ý kiến của lãnh đạo phụ trách gửi Văn phòng tổng hợp trình trước ngày 20/10/2019, tinh thần phải có thông tin cụ thể để không mất thời gian, công sức.

Tiếp tục thống kê, đề xuất thanh lý tài sản, vật dụng không còn nhu cầu sử dụng;

Tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn.

Rà soát hoàn thành các đầu việc khác theo chỉ đạo.

Lãnh đạo phụ trách khối, lãnh đạo các phòng chỉ đạo, kiểm tra, quản lý đôn đốc tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


      Tải file kèm theo: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 10_Signed_14102019.pdf.pdf


M.An

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây NinhÝ kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh tại cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành thanh tra Tây Ninh/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Vào lúc 7 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 9 năm 2019, tại phòng họp Thanh tra tỉnh, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì cuộc họp giao ban quý III năm 2019 của ngành  thanh tra Tây Ninh.
10/3/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

Tham dự buổi họp có 37 công chức là lãnh đạo Thanh tra tỉnh, các phòng thuộc Thanh tra tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra các sở, huyện, thành phố.

Qua báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019, phát biểu thảo luận, đồng chí Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh, chủ trì Hội nghị kết luận các nội dung như sau:

1. Về kết quả công tác 9 tháng đầu năm 2019

Công tác thanh tra hành chính đã triển khai đạt 83% theo kế hoạch, không để xảy ra việc thanh, kiểm tra quá 01 lần/năm đối với 01 doanh nghiệp; tiếp công dân của người đứng đầu tiếp tục được quan tâm, gắn với giải quyết khiếu nại, tố cáo, kịp thời xem xét đối thoại giải quyết các vụ việc tại cơ sở, không phát sinh khiếu nại đông người mới và điểm nóng; công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được đẩy mạnh, có kết tích cực.

Tuy nhiên, vẫn còn một số thiếu sót, hạn chế như sau:

- Công tác thanh tra hành chính: Đến thời điểm báo cáo, vẫn còn một số đơn vị triển khai các cuộc thanh tra theo Kế hoạch còn chậm, chất lượng một số cuộc thanh tra còn hạn chế, tỷ lệ thu hồi thấp; việc thi hành kết luận thanh tra chưa đạt yêu cầu, nhất là kiểm điểm trách nhiệm những người có liên quan, phải kiểm điểm nhiều lần, thiếu nghiêm túc;

- Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo: Giải quyết quá thời hạn quy định nhiều, có 70/112 vụ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 63%);

- Việc triển khai, sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo đã được tập huấn, hướng dẫn nhiều lần nhưng đến nay một số địa phương, sở, ngành vẫn chưa thực hiện việc nhập liệu hoặc thực hiện còn chậm, không đầy đủ, đúng quy định;

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Việc theo dõi các vụ án tham nhũng chưa chặt chẽ; việc xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra các vụ việc, vụ án còn chậm; công tác phối hợp nắm thông tin, cung cấp thông tin về tham nhũng và xử lý tham nhũng giữa các cơ quan, địa phương có vụ việc phát sinh chưa chặt chẽ, chưa kịp thời;

- Công tác quản lý, điều hành: Về cơ bản đa số đều đảm bảo theo thời gian quy định, tuy nhiên, chất lượng còn nhiều hạn chế, còn sai sót nhiều, nhất về công tác báo cáo tiếp công dân, giải quyết KNTC.

  2. Nhiệm vụ trọng tâm 03 tháng cuối năm  2019

Để thực hiện tốt nhiệm vụ 3 cuối năm 2019, đề nghị các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh, Thanh tra các sở, huyện, thành phố, cần tập trung lãnh đạo, thực hiện các nội dung sau:

- Về công tác thanh tra: Đề nghị các cơ quan, đơn vị có cuộc thanh tra chưa triển khai thực hiện, chưa kết thúc và ban hành kết luận thanh tra cần quan tâm khẩn trương hoàn thành theo kế hoạch trong tháng 10, nhất là khối thi đua huyện để việc tổng kết công tác thi đua năm nay sớm hơn.

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của kết luận thanh tra, Thanh tra tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị để đánh giá kết quả chuyên đề "một số kinh nghiệm về nâng cao chất lượng trong việc xây dựng kết luận thanh tra hành chính" được ban hành tại Công văn số 143/CĐ-TTr ngày 02/4/2019 của Thanh tra tỉnh.

Nắm chắc tình hình, bám sát định hướng công tác thanh tra để xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 sát thực tế.

Tập trung thực hiện tốt cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng về sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư y tế, đấu thầu thuốc chữa bệnh theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ;

- Về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đề nghị các đơn vị báo cáo công tác tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn định kỳ sát thực tế để phục vụ cho việc tham mưu UBND tỉnh báo cáo Hội đồng nhân dân theo Điều 59 và báo cáo Ban dân Nguyện.

Giải quyết đơn còn quá hạn nhiều, vì vậy, cần xác định trách nhiệm tham mưu, khắc phục được những thiếu sót do chủ quan; đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra Sở Tài Nguyên và Môi trường phối hợp tham mưu khắc phục việc giải quyết đơn quá hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND tỉnh.

Việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại, tranh chấp có hiệu lực: Đề nghị các đơn vị, địa phương cần tập trung thực hiện tốt hơn nữa, đồng thời, đề nghị Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, đôn đốc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết tranh chấp, tránh để tồn động nhiều, kéo dài.

Về việc thực hiện phần mềm khiếu nại, tố cáo của Thanh tra chính phủ phải nghiêm túc, nhất là cấp huyện. Trong thời gian tới Thanh tra tỉnh tiến hành kiểm tra kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm túc trách nhiệm của người đứng đầu nơi chưa chấp hành đúng quy định này;

- Về công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục nghiên cứu, nắm chắc Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; nắm chắc các vụ việc, vụ án tham nhũng, đánh giá sát tình hình có hay không hành vi tham nhũng vặt, nhất là bộ phận, ngành có nhiều đơn vị trực thuộc và có quan hệ thường xuyên với người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; về xử lý trách nhiệm người đứng đầu còn chậm, vì vậy, đề nghị các đơn vị, địa phương trong thời gian chờ bản án có hiệu lực thì cần yêu cầu những người có liên quan giải trình, khi bản án có hiệu lực thì tiến hành kiểm điểm để xử lý trách nhiệm những người đứng đầu theo quy định;

- Về quản lý điều hành: Cuối năm, đề nghị các đơn vị, địa phương quan tâm đánh giá công chức, kiểm điểm đảng viên nghiêm túc để có chuyển biến mạnh mẽ hơn. Đối với các vị trí có nhiều sai sót, hạn chế như đã nêu, nhất là công tác báo cáo để xảy ra sai sót lặp đi lặp lại nhiều lần cần xem xét đánh giá việc thực nhiệm vụ đúng quy định.

Đề nghị Văn phòng Thanh tra tỉnh, các Phòng nghiệp vụ, Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố, thực hiện nghiêm túc Thông báo kết luận này.

Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh theo quy định, đồng thời thông báo đến Ban Tiếp công dân tỉnh, Giám đốc các Sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố biết, để chỉ đạo, thực hiện./.

Tải file văn bản: TB 37 KL cua CTTra tai cuoc hop giao ban quy III- 2019_Signed.pdf

M.An

Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019/PublishingImages/2019-09/KetLuan_17092019_Key_17092019105138.jpg
Thông báo số 32/TB-TTr ngày 16/09/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019
9/17/2019 11:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019

 

Vào lúc 13 giờ 45 phút ngày 09/9/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 9/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019

  Báo cáo tháng còn nhiều phòng chưa đạt, không đối chiếu kết quả khắc phục  những thiếu sót, hạn chế đã chỉ trong kết luận giao ban tháng trước, đánh giá còn chung chung, chưa cụ thể nguyên nhân, trách nhiệm của vị trí nào, nhất là những nhiệm vụ đã được chỉ ra nhiều lần.

  Đối chiếu kết luận giao ban tháng 8/2019 và nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 9/2019, các phòng đã thực hiện nhiệm vụ thường xuyên phát sinh đảm bảo về thời gian, số liệu thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực của Chủ tịch  UBND đạt khá,… Tuy nhiên, còn nhiều việc trọng tâm chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra, có việc đã nhắc nhiều lần nhưng trình chưa kịp thời, cụ thể: Tham mưu kết luận thanh tra đất đai và trang thiết bị giáo dục; nghiên cứu, tích lũy qua kiểm tra kết luận thanh tra để hướng dẫn nghiệp vụ chưa chặt chẽ; theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền yêu cầu làm lại nhưng không thấy trình lại; tham mưu báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018 đã nhắc nhiều lần nhưng không rõ tiến độ đến đâu; xử lý tài liệu tích đống các cá nhân, phòng báo cáo tiến độ không cụ thể; phân loại xử lý đơn đã chỉ ra cách làm để có cơ sở đánh giá từng vị trí nhưng thực hiện vẫn chưa đúng, thông báo đôn đốc giải quyết KNTC chưa cụ thể.  

Để khắc phục, chấn chỉnh các hạn chế, đề nghị sau cuộc họp hôm nay lãnh đạo các phòng quán triệt, lãnh đạo thực hiện nghiêm túc, cụ thể từng vị trí, cuối tháng phải đối chiếu với kết luận giao ban báo cáo rõ việc làm được, chưa được, trách nhiệm của ai, tại sao.

Tháng 10/2019 là thời điểm đầu quý IV, các phòng phải tập trung hoàn thành nhiệm vụ đề ra trong tháng cũng như những nhiệm vụ trong quý, tất cả các nội dung theo kế hoạch phải cố gắng xong trước khi chấm điểm thi đua Cụm, Khối.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 9/2019

Tập trung khắc phục có kết quả tất cả các tồn tại, hạn chế nêu trên, đồng thời thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tham mưu ban hành kết luận chặt chẽ, đạt yêu cầu; kiểm tra kết luận thanh tra phải gắn với hướng dẫn kịp thời, kiểm tra bố cục theo quy định chứ không phải thể thức; nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; kết hợp thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm tham mưu CT UBND tỉnh giải quyết KN còn quá hạn nhiều, chưa đạt tỷ lệ theo kế hoạch để thực hiện thông báo đôn đốc, giải quyết đơn cụ thể hơn.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Có biện pháp kiểm tra kết quả thi hành 7/14 quyết định giải quyết KNTC có hiệu lực có đúng thực chất; tích lũy tình hình, cập nhật thông tin tham mưu báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng chất lượng hơn, chuẩn bị tham mưu báo cáo theo Điều 59 đảm bảo các nội dung qua giám sát của HĐND 6 tháng đã chỉ ra; đề xuất nội dung hoàn thiện pháp luật có liên quan đến tiêu  chí Bộ chỉ số PCTN để không bị mất điểm.

4. Công tác Văn phòng

Hoàn thành thủ tục hành chính 3 cấp liên quan đến ngành; tham mưu các báo cáo định kỳ và chuyên đề kịp thời, chất lượng hơn; cùng các phòng nắm việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra các sở, huyện, thành phố để giao ban quý III đánh giá, đôn đốc; hoàn thành xử lý tài liệu giai đoạn 1 và báo cáo kết quả cụ thể; thống kê, đề xuất thanh lý tài sản, vật dụng không còn nhu cầu sử dụng; tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn; phối hợp đánh giá kết quả thực hiện phần mềm cụ thể mặt được, chưa được; tham mưu thi đua cơ quan, cụm, khối đảm bảo các nội dung đề ra; tham mưu đánh giá công chức thực chất, chặt chẽ hơn.

 

Lãnh đạo phụ trách khối chỉ đạo, kiểm tra, quản lý phòng đôn đốc, tất cả công chức thực hiện nghiêm túc Kết luận này./.


Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 9_Signed_16092019.pdf


M.An

Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnhThông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-06/KetLuan_05062019_Key_05062019075202.jpg
Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,  kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh
8/23/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

Kết luận kiểm tra việc chấp hành kỷ luật,

kỷ cương hành chính tại Thanh tra tỉnh

         

Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-TTr ngày 18/02/2019 của Chánh Thanh tra tỉnh về kiểm tra công vụ thường xuyên của Thanh tra tỉnh; báo cáo của Tổ Kiểm tra; họp ban lãnh đạo định kỳ ngày 12/8/2019 thống nhất kết luận như sau:

Từ những nguyên nhân dẫn đến những mặt tồn tại, hạn chế đã nêu là còn vị trí chưa chủ động trong công việc, tinh thần trách nhiệm chưa cao, để tiếp tục phát huy những mặt làm được và khắc phục tồn tại hạn chế cần thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

1. Lãnh đạo phụ trách

          Nêu cao vai trò tham mưu giúp việc cho Chánh Thanh tra, tăng cường, quyết liệt hơn trong chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ mình phụ trách.

          Kiểm soát sâu sát, chặt chẽ các lãnh đạo phòng thuộc khối phụ trách để hoàn thành các nhiệm vụ đề ra kịp thời, chất lượng hơn.

Dự họp cùng phòng phụ trách hàng tháng và đánh giá chỉ ra cụ thể những vị trí có tinh thần, trách nhiệm cao trong công việc để kịp thời biểu dương cũng như chấn chỉnh những vị trí còn tồn tại hạn chế.

          2. Lãnh  đạo các phòng

          Nêu cao vai trò trách nhiệm, chủ động trong điều hành nhiệm vụ của phòng sâu sát, quyết liệt hơn trong quản lý công chức theo phân cấp.

Nghiêm túc phê bình các công chức qua kiểm tra còn hạn chế, ghi nhận để đánh giá cuối năm; tăng cường kiểm tra, theo dõi tất cả công chức, nhất là những vị trí còn hạn chế nhằm khắc phục cho được những tồn tại hạn chế đã nêu và nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chủ động trong tham mưu thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Duy trì họp phòng hàng tuần triển khai quán triệt kịp thời, đầy đủ các nội dung theo kết luận tại các cuộc họp giao ban của lãnh đạo; sổ họp thể hiện rõ các nội dung đã triển khai.

Trong phân công giao việc cho từng vị trí cần có hướng dẫn, kiểm tra chặt chẽ; quán triệt cho từng vị trí làm việc với tinh thần thạo một việc nhưng phải biết nhiều việc khác để chia sẽ, hỗ trợ nhau cùng hoàn thành nhiệm vụ chung.

Nâng cao ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý chỉ đạo điều hành, kiểm soát đầu việc chặt chẽ, giao việc cho công chức phải quy định thời gian hoàn thành; phải kiểm tra kỷ và chặt chẽ, có chính kiến trong tất cả văn bản do công chức phòng tham mưu trước khi trình lãnh đạo hoặc phối hợp cùng các phòng.

          Thường xuyên kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương trong phòng.

 

3. Công chức và người lao động

Chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao và ghi nhật làm việc hàng ngày cụ thể, đầy đủ.

Nêu cao tinh thần chủ động, trách nhiệm trong tham mưu.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc, có phương pháp, cách làm khoa học để tham mưu giúp việc cho lãnh đạo phòng hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, chất lượng, hiệu quả hơn.

Tự kiểm soát, thường xuyên rà soát các đầu việc theo nhiệm vụ giao, chủ động nghiên cứu tham mưu sớm, báo cáo đề xuất lãnh đạo phòng kịp thời những công việc phức tạp hoặc những lúc dồn việc để có sự điều tiết phù hợp hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Sử dụng hiệu quả giờ làm việc, hoàn thành nhiệm vụ kịp thời, ngày càng chất lượng hơn đáp ứng yêu cầu đề ra.

4. Tổ chức thực hiện

- Các cá nhân, đơn vị có thiếu sót, hạn chế như Báo cáo kết quả kiểm tra đã chỉ ra phải tự kiểm điểm nghiêm túc, có biện pháp khắc ngay.

- Tổ Kiểm tra tiếp tục theo dõi việc khắc phục thiếu sót, hạn chế của từng cá nhân, đơn vị và tiếp tục kiểm tra để có cơ sở đánh giá công chức cuối năm.

Trên đây là Kết luận qua kiểm tra việc chấp hành kỷ cương, kỷ luật hành chính định kỳ đề nghị tất cả công chức và người lao động thực hiện nghiêm túc./.


Tải file đính kèm: ThongBao_30_22082019_KiemTraCongVu.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Lịch làm việc của lãnh đạoTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019/PublishingImages/2019-07/CongKhai_08072019_Key_08072019101454.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019
8/22/2019 4:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019

 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 12/8/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 8/2019.

Qua báo cáo định kỳ của các phòng, báo cáo bổ sung, ý kiến tại cuộc họp, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 8/2019

  Báo cáo của các phòng có phòng đánh giá dám nhìn thẳng những hạn chế nhưng chưa đủ, có phòng còn nêu chung chung.

  Đối chiếu kết luận giao ban tháng 7/2019 và nhiệm vụ phải thực hiện trong tháng 8/2019, các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo, tuy nhiên có việc còn dỡ dang, có việc đã nhắc nhiều lần nhưng trình chưa kịp thời, chất lượng còn chưa đạt yêu cầu đề ra như: Chất lượng tham mưu kết luận thanh tra, cụ thể thanh tra đất đai sau khi tiếp thu có điều chỉnh nhưng chưa chặt chẽ; dự thảo thanh tra thiết bị cũng thế; nghiên cứu, tích lũy để trao đổi qua kiểm tra kết luận thanh tra để hướng dẫn nghiệp vụ, cách làm đã được chỉ ra nhưng vẫn còn chưa chặt chẽ, khoa học, nội dung này trong báo cáo của Phòng Nghiệp vụ 2 không thấy thể hiện; theo dõi kết luận thanh tra đã nhắc nhiều lần, trình báo cáo tổng thể thực hiện đến đâu nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện; tham mưu báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018 đã nói nhiều lần chưa thấy trình báo cáo; xử lý tài liệu tích đống các cá nhân, phòng phải tham gia xử lý hồ sơ thuộc trách nhiệm của mình, việc này còn chậm và không thấy nêu trong báo cáo theo chỉ đạo; tham mưu báo cáo phục vụ xây dựng văn kiện đại hội chưa theo sát yêu cầu đánh giá thực hiện Nghị quyết, tham mưu đánh giá thực hiện nhiệm vụ chuyên môn  chưa đạt; báo cáo phòng chống tham nhũng phục vụ kỳ họp Quốc hội khóa XII, thông tin chưa phù hợp từ vị trí chuyên viên và vị trí quản lý.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 9/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ thanh tra, tham mưu ban hành kết luận chặt chẽ, chất lượng; thanh tra diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ sẽ bàn cụ thể sau; kiểm tra kết luận thanh tra phải gắn với việc hướng dẫn kịp thời ít nhất 01 lần/quý; đã đề xuất định hướng kế hoạch thanh tra năm 2020, phải nắm tình hình để chuẩn bị xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2020 có trọng tâm, trọng điểm sát tình hình địa phương.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; thực hiện ngay giao ban đôn đốc, xử lý đơn bằng việc thông báo tiến độ giải quyết của các đơn vị, địa phương, nhất là nơi nhiều đơn và quá hạn để đảm bảo chỉ tiêu thi đua của UBND tỉnh; đôn đốc đẩy mạnh việc tổ chức thi hành các quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực, cụ thể từng quyết định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

  Phân công thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng các năm tiếp theo; hướng dẫn các cơ quan tư pháp báo cáo phải cụ thể theo mẫu đã ban hành; tăng cường trao đổi thông tin thường xuyên về các vụ án tham nhũng, đồng thời yêu cầu thanh tra cấp dưới nắm và báo cáo kịp thời các vụ việc tại địa phương, ngành.

4. Công tác Văn phòng

Cùng các phòng nắm việc thực hiện kế hoạch thanh tra của thanh tra các sở, huyện, thành phố để tới giao ban quý III đánh giá, đôn đốc; Đẩy nhanh sắp xếp tài liệu tích đống giai đoạn 1; thanh lý tài sản ở trụ sở tạm; tham mưu chấn chỉnh những tồn tại qua kiểm tra công vụ; tham mưu công tác tổ chức chuẩn bị kiện toàn trong thời gian tới như đã bàn; tham mưu đánh giá thực hiện phần mềm TCD,…

Lãnh đạo các phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này, lãnh đạo khối kiểm tra. Khi báo cáo tháng sau, các phòng phải bám sát những nội trọng tâm và các việc phát sinh, đánh giá nghiêm túc mặt được, chưa được; Văn phòng giúp Lãnh đạo đánh giá chung việc thực hiện của các phòng./.Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 8_Signed_21082019.pdf


Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Lịch làm việc của lãnh đạo; Thông tin khen thưởng, xử phạtTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019/PublishingImages/2019-06/KetLuan_05062019_Key_05062019075202.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019
7/17/2019 1:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019

 

Vào lúc 8 giờ 30 phút ngày 8/7/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 7/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 7/2019

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo, tuy nhiên, vẫn còn có nội dung được đề ra để khẩn trương làm và nhắc nhiều lần nhưng tham mưu rất chậm như: Tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017; rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017; phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định; cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ; về thực hiện các cuộc thanh tra và chuẩn bị triển khai theo kế hoạch chưa chủ động, còn chậm; việc ổn định hoàn thiện các điều kiện phục vụ làm việc tại trụ sở mới có việc còn chậm, chưa tập trung; kiểm tra kết luận thanh tra chưa có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Tham mưu dự thảo kết luận 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu đúng thời gian, chặt chẽ, chất lượng; triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra trách nhiệm Chủ tịch UBND huyện Tân Biên theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và các quyết định thu hồi; kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Phải thực hiện xong các việc chậm trễ: Báo cáo kết quả khắc phục các thiếu sót, hạn chế về thực hiện kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ năm 2018; Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin các vụ việc tham nhũng; tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017; tham mưu thực hiện rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định; tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.

4. Công tác Văn phòng

Tập trung xử lý tài liệu tích đống, tồn đọng; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố bộ thủ tục hành chính của ngành; thực hiện rà soát các quy trình ISO; tiếp tục hoàn thành các việc liên quan trụ sở mới; kế hoạch thanh lý tài sản; tham mưu sơ kết 6 tháng và các nhiệm vụ phát sinh đảm bảo yêu cầu đề ra.

5. Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phải bám vào Kết luận này và nội dung phát sinh trong tháng, xác định việc đã thực hiện, đang thực hiện, chưa thực hiện, lý do, trách nhiệm; Phó Chánh thanh tra trong phạm vi được phân công phải chỉ đạo cụ thể biện pháp thực hiện, kiểm tra đôn đốc, kịp thời phê bình ngay việc chậm trễ, chưa đáp ứng yêu cầu, báo cáo đánh giá cụ thể, sát đúng trong cuộc họp giao ban hàng tuần,  tháng.  

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.​​Tải file đính kèm:

ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 7_Signed_16072019.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Lịch làm việc của lãnh đạoTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019/PublishingImages/2019-03/KetLuan_05032019_Key_05032019210633.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019
6/12/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019

 

Vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 10/6/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 6/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019

Các phòng thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra; Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến tích cực; Công tác tổng hợp của Văn phòng có chuyển biến.

  Tuy nhiên, vẫn còn có nội dung chưa đạt như: Kiểm tra nghiệp vụ chưa thể hiện đánh giá được, chưa được; công tác đôn đốc, thực hiện kết luận thanh tra chưa chặt chẽ, yêu cầu báo cáo rà soát năm 2018, báo cáo kết quả khắc phục việc thực hiện KLTT còn chậm; Cập nhật thông tin các vụ việc tham nhũng chưa đầy đủ, chặt chẽ, tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ năm 2019 cho các ngành chậm; đăng ký sáng kiến chậm, không tập trung.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 7/2019

1. Về công tác thanh tra hành chính

Đẩy nhanh tiến độ 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu, kết thúc đúng thời gian, báo cáo và tham mưu Kết luận chất lượng; Triển khai thanh tra cầu, đường Bến Đình và thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở TNMT theo kế hoạch; tiếp tục đôn đốc thực hiện KLTT và các quyết định thu hồi; Kiểm tra kết luận thanh tra phải có thông báo hướng dẫn, nhất là những tồn tại, hạn chế.

2. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải phối hợp các ngành, địa phương tham mưu xử lý dứt điểmvụ bà Huệ và các trường hợp mới phát sinh ở Ban TCD Hà Nội; tham mưu các vụ việc UBND tỉnh giao đảm bảo thời gian, đạt yêu cầu; tiếp tục tham mưu UBND tỉnh đề nghị các tổ chức, cơ quan còn lại báo cáo việc giải quyết tố cáo theo quy định.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan cập nhật kịp thời thông tin các vụ việc tham nhũng, yêu cầu các địa phương, đơn vị cung cấp bổ sung tài liệu kiểm trách nhiệm người đứng đầu nơi xảy ra tham nhũng để hoàn chỉnh trình UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện đúng quy định; khẩn trương tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018, phân công nhiệm vụ cho các ngành thực hiện năm 2019, đồng thời đề nghị thủ trưởng các ngành tư pháp chỉ đạo báo cáo các vụ việc tham nhũng kịp thời, đầy đủ, chặt chẽ; liên hệ Thanh tra tỉnh An Giang để học tập kinh nghiệm về đánh giá PCTN 2017.

- Khẩn trương ban hành văn bản yêu cầu rà soát kết luận thanh tra năm 2018 và báo cáo kết quả thực hiện rà soát năm 2017 đúng thời gian, yêu cầu; Phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, từng KL phải làm gì, đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc, báo cáo theo quy định;

          - Tham mưu rà soát thực hiện các quyết định có hiệu lực có chuyển biến, tiếp tục theo dõi chặt chẽ đạt hiệu quả hơn.

4. Công tác Văn phòng

Báo cáo sơ kết 6 tháng về thi đua Cụm, Khối đạt yêu cầu, các phòng chuẩn bị nội dung cần chia sẻ trong sơ kết Cụm; 02 việc chậm trễ trong văn phòng và 01 việc do phòng nghiệp vụ trễ qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao, xem xét nguyên nhân, trách niệm để chấn chỉnh; tiếp tục tìm hiểu năng lực một số nhân sự xin chuyển đến; các sáng kiến đã thống nhất việc đăng ký cần tập trung thực hiện có hiệu quả; khẩn trương hoàn chỉnh việc công bố Bộ thủ tục hành chính của ngành; chuẩn bị nội dung họp giao ban quý II, 6 tháng; kiểm tra các điều kiện, chuẩn bị chuyển về trụ sở mới xây chậm nhất ngày 21/6/ 2019.

Lãnh đạo phòng quán triệt, tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.


Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 6_Signed_So22_11062019.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019
5/20/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019

 

Vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 13/5/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 5/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 5/2019

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra.

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cần chấn chỉnh cụ thể: Thực hiện phối hợp giữa Tổ giám sát với Đoàn thanh tra về lĩnh vực xây dựng cơ bản NTM tại UBND Huyện DMC là chưa chặt chẽ, kịp thời theo quy định; việc lập hồ sơ đối với từng quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực chưa tốt sau khi bàn giao công tác giữa các vị trí này; công tác theo dõi thi hành kết luận thanh tra còn nhiều kết luận chưa chặt, nghiêm túc; để đảm bảo định kỳ họp với Đoàn Đại biểu quốc hội, cuối năm tổng kết có nội dung phản ánh vấn đề còn khó khăn, vướng, bất cập trong thực hiện nhiệm vụ yêu cầu đặt ra các vị trí phải xác lập file thông tin tích lũy những vấn đề còn vướng để tham gia ý kiến kịp thời khi có yêu cầu; báo cáo định kỳ các phòng còn phòng có hạn chế nhưng chưa tự nhận như đoàn thanh tra NTM tại huyện Dương Minh Châu, cần thực hiện nghiêm túc; kỷ cương, kỷ luật cần chấn chỉnh tại một số vị trí, Tổ kiểm tra cần kiểm tra có điểm, diện qua đó chấn chỉnh rút kinh nghiệm chung tại từng phòng, khắc phục tình trạng quá 7 giờ 15 phút còn tập trung uống trà, hút thuốc.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 6/2019

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC

- Tiếp tục nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, phải đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất cụ thể;

- Khẩn trương sắp xếp, phân loại quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh, tham mưu báo cáo Thanh tra Chính phủ tách bạch vấn đề này, tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực hiệu quả hơn.

2. Về công tác thanh tra hành chính

- Khẩn trương hoàn thành tham mưu Kết luận đoàn thanh tra tại Bến xe khách.

- Tập trung thực hiện 02 cuộc thanh tra: Mua sắm TTB giáo dục tại Sở GDĐT, quản lý, sử dụng đất tại UBND huyện Tân Châu  đảm bảo nội dung, thời gian theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế

- Công tác phòng, chống tham nhũng: Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan kịp thời nắm chắc thông tin các vụ việc, vụ án tham nhũng,; tham mưu khắc phục các hạn chế trong thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 để công tác đánh giá của năm 2019 hiệu quả hơn.

- Thực hiện kết luận thanh tra: Phải xác định cụ thể còn bao nhiêu kết luận đang theo dõi, phải làm gì; đánh giá việc kiểm điểm trách nhiệm phải nghiêm túc; nhiệm vụ này phải gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận của TTCP);

          - Công tác pháp chế: Nghiên cứu có cách làm hợp lý, thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có trọng tâm trọng điểm;

4. Công tác Văn phòng

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót, trễ, nhất là các việc có liên quan ảnh hưởng đến công tác thi đua trong kỳ báo cáo quý III, 6 tháng;

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh; rà soát, hoàn chỉnh đề án vị trí việc làm theo cơ cấu tổ chức mới;

- Thực hiện các báo cáo tháng 5, Quý II, 6 tháng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống thanh nhũng của cơ quan và của ngành theo Thông tư 03; Báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng 6 tháng đầu năm phục vụ đánh giá tình hình KTXH; tham mưu UBND tỉnh báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm phục vụ giám sát của Hội đồng nhân dân giữa năm theo Điều 59,...

- Tham mưu đề xuất xét đề nghị bổ nhiệm vào ngạch thanh tra chất lượng hơn;

- Liên hệ UBND tỉnh xem đã gửi văn bản lần 2 về xin chủ trương mở lớp nghiệp vụ sao không thấy cho ý kiến;

- Có cơ chế kiểm soát quản lý tài chính cơ quan, nghiên cứu tham mưu ủy quyền Chánh Văn phòng ký một số chứng từ phát sinh thường xuyên phù hợp, định kỳ báo cáo quỹ công đoàn để lãnh đạo nắm.

- Tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ.

- Có kế hoạch xử lý tài liệu lưu trữ cơ quan;

- Chuẩn bị di dời cơ quan.

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.


Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 5_Signed_20052019.pdf

Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019Lịch làm việc của lãnh đạo; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinKết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019/PublishingImages/2019-06/KetLuan_05062019_Key_05062019075202.jpg
Kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019
4/15/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

THÔNG BÁO

kết luận của Chánh Thanh tra tỉnh cuộc họp giao ban lãnh đạo

với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019

 

Vào lúc 10 giờ ngày 10/4/2019, tại Thanh tra tỉnh tiến hành họp giao giữa lãnh đạo cơ quan với Trưởng, Phó các phòng định kỳ tháng 4/2019.

Qua báo cáo của các phòng và ý kiến tại cuộc họp, ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh kết luận các nội dung sau:

I. Thực hiện nhiệm vụ tháng 4/2019

Các phòng thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch đảm bảo tiến độ và tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm cơ bản đảm bảo theo yêu cầu đề ra, trong đó đã tập trung một số đầu việc lớn như (tham mưu: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018, báo cáo và công văn chỉ đạo thực hiện ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP, …)

Tuy nhiên, vẫn còn một số hạn chế cụ thể: Báo cáo thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW, Chỉ thị 33-CT/TW, tham mưu đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018 do nhân sự mới, lúng túng gặp khó khăn; tham mưu báo cáo đánh giá cũng như công văn chỉ đạo tăng cường ứng dụng phần mềm CSDLQG về tiếp dân, xử lý đơn, giải quyết KNTC của TTCP chưa đủ liều lượng, chưa có sự phối hợp chặt chẽ giữa VP và phòng NV 3; báo cáo quý của ngành còn nội dung chưa đạt yêu cầu, nhất là công tác phòng, chống tham nhũng; tinh thần chủ động trong làm việc của công chức chưa cao nhất là các vị trí quản lý phòng, việc chuẩn bị triển khai các đoàn theo kế hoạch trong quý II còn chậm, một số việc đúng ra phải được chuẩn bị xong trong tháng 3; công tác pháp chế có quan tâm nhưng chưa xác định được trọng tâm trọng điểm; việc đăng ký giải pháp, sáng kiến năm 2019 chậm.

II. Nhiệm vụ cần tập trung trong tháng 5/2019

Đây là thời điểm cuối tháng 4 và đầu quý II, ngoài những nội dung theo kế hoạch của các phòng, cần tập trung một số nội dung trọng tâm phải thực hiện trong tháng và nhiệm vụ có tính xuyên suốt trong năm cụ thể:

1. Về công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC:

- Nắm chắc tình hình khiếu nại đông người trên địa bàn, quan trọng là phải đánh giá được bản chất của từng vụ việc là gì để có tham mưu, đề xuất hợp lý;

- Có biện pháp tác động tham mưu việc thực hiện các quyết định có hiệu lực hiệu quả hơn, tập trung phân loại các quyết định giải quyết khiếu nại với quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đề xuất LĐ và UBND tỉnh phân công, giao việc quản lý nhà nước về đất đai, về KNTC cho đúng với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh;

2. Về công tác thanh tra hành chính:

- Khẩn trương báo cáo đoàn thanh tra tại Bến xe khách và tham mưu Kết luận chặt chẽ.

- Tập trung thực hiện các đoàn mới triển khai có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo nội dung theo kế hoạch đề ra.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng, xử lý sau thanh tra và pháp chế:

- Tham mưu xong việc đánh giá bộ chỉ số phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018; liên hệ với tỉnh có kết quả đánh giá cao về công tác này để học tập kinh nghiệm, có biện pháp chấn chỉnh thực hiện hiệu quả hơn;

- Thực hiện kết luận thanh tra: Gắn với 3 nhiệm vụ (thực hiện kiến nghị rà soát, đôn đốc thực hiện dứt điểm từng kết luận cụ thể, báo cáo kết quả chấp hành Kết luận của TTCP);

          - Công tác pháp chế: Thực hiện kế hoạch phối hợp với Đài truyền hình trong tuyên truyền Luật PCTN, tuyên truyền trong cơ quan có cách làm đơn giản có trọng tâm trọng điểm;

- Cần tăng cường phối hợp để nắm thông tin kịp thời, sát tình hình, nâng cao chất lượng hơn trong tham mưu các báo cáo: Phòng, chống tham nhũng tham nhũng theo Điều 59 luật Hoạt động giám sát, trách nhiệm người đứng đầu, Chỉ thị 33-CT/TW theo chỉ đạo BCSĐUB;

4. Công tác Văn phòng:

- Rà soát tất cả các đầu việc không để sót lọt, nhất là các việc có liên quan ảnh hưởng đến công tác thi đua khối, kịp thời đề ra các giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế đối với các tiêu chí bị trừ điểm trong thi đua năm 2018; báo cáo đăng ký giải pháp sáng kiến năm 2019;

- Tham mưu thực hiện sắp xếp các phòng theo Quyết định số 10/2019/QĐ-UBND ngày 05/4/2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 3 Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Tây Ninh.

- Các báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW; báo cáo công tác giải quyết KNTC theo Điều 59 Luật hoạt động giám sát; báo cáo ngành quý II kịp thời, chất lượng hơn.

- Tham mưu tăng cường chỉ đạo thực hiện, kiểm tra theo dõi ứng dụng phần mềm tiếp dân, giải quyết KNTC của TTCP đạt hiệu quả, đồng bộ.

* Các phòng có công chức tập sự, lãnh đạo phòng trực tiếp hướng dẫn, định hướng, giúp đỡ cho các vị trí này, lãnh đạo phụ trách khối quan tâm hơn để có đánh giá sát và cụ thể trong từng nhiệm vụ với tinh thần xây dựng từng công chức đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Lãnh đạo phòng quán triệt tất cả công chức nghiêm túc thực hiện Kết luận này./.​​Tải file đính kèm: ThongBaoKetLuanGiaoBanThang 4_Signed_12042019.pdf

Cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnhÝ kiến xử lý, phản hồi; Ý kiến chỉ đạo điều hànhTinCập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh/PublishingImages/2019-03/3_Tri_Key_18032019161519.JPG
Ngày 19/3/2019 Thanh tra tỉnh có phát hành Công văn số 116/TTr-VP về việc cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh.
3/18/2019 5:00 PMYesĐã ban hành

          ​Cập nhật lại danh sách người phát ngôn của Thanh tra tỉnh như sau:

          Ông Trần Văn Minh Trí

          Chức vụ: Chánh Thanh tra

          Số điện thoại: 091 8050 444

          Email: minhtri@tayninh.gov.vn


          File đính kèm: DanhsachNguoiPhatNgon_18032019.pdf

M.An

Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019Thông tin khen thưởng, xử phạt; Ý kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiTinThanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019/PublishingImages/2019-01/HN_24012019 (1)_Key_30012019073430.jpg
Sáng ngày 22/01/2019, Thanh tra tỉnh tổ chức tổng kết công tác năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.
1/25/2019 8:00 AMYesĐã ban hành

          Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Thanh Ngọc Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, UBKT tỉnh uỷ, Ban Tiếp công dân tỉnh, Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng, Phó các phòng và Thanh tra viên thuộc Thanh tra tỉnh, Chánh Thanh tra các sở, ngành, huyện, thành phố. Ông Trần Văn Minh Trí, Chánh Thanh tra tỉnh chủ trì hội nghị.

          Tại Hội nghị thông qua tóm tắt báo cáo hoạt động và báo thi đua của ngành Thanh tra tỉnh Tây Ninh  năm 2018 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019.


HN_24012019 (3).jpg

Hình ảnh trong hội nghị


HN_24012019 (4).jpg

Bà Lê Phan Mỹ An – Chánh Văn Phòng


          Trong năm 2018 toàn ngành thanh tra Tây Ninh đã triển khai thực hiện 63 cuộc thanh tra hành chính (có 16 cuộc đột xuất) và 11.230 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, phát hiện vi phạm về kinh tế 6,5 tỷ đồng, gần 13 ha đất, kiến nghị thu hồi trên 4,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý hành chính 01 tổ chức và 19 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra xử lý 04 vụ, 05 đối tượng;  ban hành 2.422 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 13,9 tỷ đồng, qua thanh, kiểm tra đã chấn chỉnh công tác quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 64 kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra, thu hồi hơn 2,4 tỷ đồng (đạt 72%).

          Các cơ quan hành chính nhà nước trong tỉnh đã tiếp 4.141 lượt công dân với 3.802 vụ việc (tăng 28% so cùng kỳ); có 64 lượt đoàn đông người (tăng 14%); xử lý 2.055 đơn đủ điều kiện; đã giải quyết trên 167/207 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền (đạt 81%). Thông qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã xử lý kỷ luật 02 công chức. Tổ chức thực hiện xong 09/10 vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp theo Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ. Tham mưu cho UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, Trung ương trong việc xử lý các vụ việc phức tạp, đông người.

          Thực hiện các giải pháp phòng ngừa: Kiểm tra việc thực hiện các quy định về công khai, minh bạch tại 54 cơ quan, tổ chức, qua kiểm tra chưa phát hiện vi phạm; về thực  hiện kê khai, minh bạch tài sản thu nhập năm 2017, toàn tỉnh có 57/57 cơ quan đơn vị hoàn thành với số người thuộc đối tượng đã kê khai là 7.216/7.216 người (đạt 100%)

          Đại diện lãnh đạo Thanh tra các sở, huyện, thành phố và lãnh đạo các phòng thuộc Thanh tra tỉnh đã tham gia tham luận chia sẽ những kinh nghiệm trong quá trình thực hiện nhiệm vụ cũng như nêu lên những vấn đề khó khăn, vướng mắc đề xuất các giải pháp để quyết tâm hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao trong năm 2019.HN_24012019 (5).jpg

Ông Nguyễn Thanh Ngọc Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo


          Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc chia sẻ những khó khăn cùng ngành Thanh tra tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ nhất là tình hình vi phạm pháp luật ngày càng tinh vi, yêu cầu tổ chức bộ máy phải tinh và gọn. Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của công chức và người lao động trong ngành đã hoàn thành nhiệm vụ được  giao góp phần giữ được mặt bằng an ninh chính trị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh nhà.

          Tuy nhiên ngành cần chủ động nâng cao hơn nữa công tác tham mưu trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, chủ động phối hợp với các ngành, cấp tham mưu thực hiện tốt tiếp công dân, xử lý đơn nhất là những vụ việc phức tạp kéo dài, khiếu kiện đông người không để phát sinh điểm nóng; về công tác thanh tra cần nâng cao chất lượng kết luận thanh tra; công tác phòng, chống tham nhũng phải tham mưu thực hiện đồng bộ; quan tâm công tác xây dựng lực lượng ngành, đồng thời quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng tạo hiệu ứng tốt trong ngành.

Trong phong trào thi đua Cụm thanh tra các tỉnh Miền Đông nam bộ năm 2018, Thanh tra tỉnh được Tổng Thanh tra Chính phủ tặng Bằng khen với thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm; 


HN_24012019 (1).jpg

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc trao bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh


          Trong dịp này, có 04 công chức trong ngành thanh tra được nhận kỷ niệm chương Vì sự nghiệp thanh tra.


HN_24012019 (2).jpg


V.Lịnh


 


Về việc tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho đồng chí Nghĩa và ĐàoThông tin khen thưởng, xử phạtTinVề việc tặng Giấy khen của Chánh Thanh tra tỉnh Tây Ninh cho đồng chí Nghĩa và Đào/PublishingImages/2019-01/GiayKhen_02012019_Key_02012019135321.jpg
         Điều 1. Tặng Giấy khen và kèm theo tiền thưởng 417.000đ (bốn trăm mười bảy ngàn đồng) cho mỗi cá nhân trong cơ quan Thanh tra tỉnh có tên dưới đây:
         - Ông Nguyễn Chính Nghĩa, Trưởng phòng Nghiệp vụ 4;
         - Bà Trương Thị Anh Đào, Thanh tra viên Văn phòng.
         Đã có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Tây Ninh
        Điều 2. Chánh Văn phòng, các Trưởng phòng Nghiệp vụ Thanh tra tỉnh và các cá nhân có tên tại Điều 1 thi hành Quyết định này./.
12/28/2018 2:00 PMYesĐã ban hành
Về việc tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũngÝ kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồi; Thông tin khen thưởng, xử phạtBài viếtVề việc tiếp tục nâng cao chất lượng báo cáo kết quả công tác thanh tra, giải quyết khiếu  nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng/PublishingImages/2018-12/ChiDaoDieuHanh_11122018_Key_11122018075917.jpg
Trong thời gian qua, việc thực hiện Quy định chế độ báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo Điều 59 Luật Hoạt động giám sát của Quốc Hội và Hội đồng nhân dân năm 2015 và Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra chính phủ được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc; lãnh đạo các địa phương, ngành đã  tăng cường chỉ đạo, chấn chỉnh, chất lượng báo cáo có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản đáp ứng yêu cầu về thời gian và nội dung, số liệu.
8/28/2018 8:00 AMYesĐã ban hành

Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị báo cáo đánh giá tình hình còn mang tính hình thức hoặc không đánh giá, thống kê số liệu không logic, mâu thuẫn, bỏ sót, phản ánh không sát đúng thực tế, gửi báo cáo trễ hạn hoặc không gửi báo cáo… làm ảnh hưởng công tác tổng hợp số liệu, đánh giá tình hình chung của toàn tỉnh.

Qua cuộc họp ngày 28/6/2018 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh, thẩm tra các báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng của UBND tỉnh, các tồn tại được Ban Pháp chế và Thường trực HĐND tỉnh nêu ra là độ tin cậy của số liệu không cao, các thiếu sót lặp lại kéo dài.

Để khắc phục triệt để những hạn chế, thiếu sót nêu trên ngay trong kỳ báo cáo tháng 9, Quý III và 9 tháng đầu năm 2018 và các kỳ báo cáo tiếp theo, Thanh tra tỉnh đề nghị thủ trưởng các địa phương, ngành tiếp tục tăng cường chỉ đạo chấp hành nghiêm chế độ báo cáo, đảm bảo tính chính xác về số liệu, chặt chẽ về nội dung.

 Các quy định báo cáo cần tiếp tục thực hiện gồm:

1. Thời gian gửi báo cáo theo Công văn số 2052/UBND-TD ngày 04 tháng 8 năm 2017 về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng định kỳ.

 2. Về nội dung

- Các địa phương, ngành báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo hướng dẫn tại Công văn số 194/TTr-VP ngày 28 tháng 8 năm 2017 của Thanh tra tỉnh và Thông tư 03/2013/TT-TTCP ngày 10/6/2013 của Thanh tra Chính phủ.

- Về nội dung báo cáo phòng, chống tham nhũng cần khắc phục các tồn tại sau:

+ Số liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng phải cụ thể, không thống kê số liệu tuyên truyền, phổ biến các quy pháp luật khác nhằm đánh giá đúng thực tế.

+ Tình hình, kết quả thực hiện công tác xác minh tài sản thu nhập phát sinh giữa 2 kỳ báo cáo kết quả kê khai tài sản thu nhập (tháng 4 năm trước đến tháng 4 năm sau).

+ Về vụ việc, vụ án tham nhũng phục vụ công tác quản lý nhà nước về phòng chống tham nhũng của UBND tỉnh đề nghị Giám đốc Công an tỉnh, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo cung cấp thông tin, tiến độ xử lý vụ án, vụ việc tham nhũng đang xử lý và các vụ việc, vụ án mới phát sinh trên địa bàn trong thời kỳ báo cáo (theo Mẫu tại Công văn số 475/UBND-NC ngày 02/36/2017 của UBND tỉnh Tây Ninh về việc phối hợp cung cấp thông tin , dữ liệu về công tác PCTN trên địa bàn).

* Song song với việc thực hiện chế độ báo cáo, đề nghị Ban Tiếp công dân tỉnh, các sở, UBND các huyện, thành phố đã được tập huấn nhập liệu vào hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại tố cáo của Thanh tra Chính phủ (giai đoạn 1), thực hiện nhập liệu vào hệ thống theo Kế hoạch số 814/KH-UBND ngày 06/4/2018 của UBND tỉnh Tây Ninh.

Báo cáo và biểu số liệu gửi về Thanh tra tỉnh theo địa chỉ số 298-300 đường CMT8, Khu phố 2, Phường 2, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh; đồng thời gửi file mềm (báo cáo và biểu số liệu) qua eOffice hoặc gửi vào hộp thư điện tử: thanhtratinh@tayninh.gov.vn.

Đề nghị lãnh đạo các địa phương, ngành quan tâm phối hợp chỉ đạo thực hiện để nâng cao chất lượng báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng theo quy định./.


Tải file văn bản kèm theo: CV tiep tuc nang cao chat luong BC - sau_Signed.pdf

Quyết định khen thưởng số 64/QĐ-TTr ngày 4/7/2018Thông tin khen thưởng, xử phạtBài viếtQuyết định khen thưởng số 64/QĐ-TTr ngày 4/7/2018/PublishingImages/2019-01/GiayKhen_020120192_Key_02012019140845.jpg
 Căn cứ Báo cáo số 68/BC-TMTH ngày 01 tháng 6 năm 2018 của Khối Thi đua Tham mưu - Tổng hợp tỉnh về kết quả tổ chức Hội thi Tìm hiểu tư tưởng Hồ Chí Minh về Thi đua ái quốc và nghiệp vụ công tác thi đua, khen thưởng năm 2018;
7/6/2018 3:00 PMYesĐã ban hành

         

          Căn cứ Biên bản họp ý kiến của thành viên hội đồng thi đua khen thưởng ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng Thanh tra tỉnh;

          Xét đề nghị của Chánh Văn phòng Thanh tra tỉnh,

 

          Tặng Giấy khen cho 3 cá nhân cơ quan Thanh tra tỉnh có tên dưới đây:

          - Bà Đào Thúy Vân, Thanh tra viên Văn phòng;

          - Bà Nguyễn Thị Linh Phượng, Thanh tra viên Phòng Nghiệp vụ 1;

          - Ông Nguyễn Đăng Duy, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 3.

          Đã có thành tích "Xuất sắc trong tham gia phong trào thi đua do Khối thi đua Tham mưu - Tổng hợp tổ chức năm 2018".

Kết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngànhÝ kiến chỉ đạo điều hànhBài viếtKết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngành/PublishingImages/2018-12/Chidao_03122018_Key_03122018094006.jpg
Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tây Ninh Kết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh
1/3/2018 10:00 AMNoĐã ban hành

         Thanh tra tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh tây Ninh Kết quả thực hiện chỉ đạo  công tác ngành thanh tra tỉnh Tây Ninh
         Ngày 02/12/2017 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 05/UBND-NC về việc thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham những.
         Tải file kết quả kèm theo: CV 05-Thuc hien che do thong tin BC.pdf
 về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ theo Thông tư số 03/TT-TTCPÝ kiến chỉ đạo điều hành; Ý kiến xử lý, phản hồiBài viết về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ theo Thông tư số 03/TT-TTCP/PublishingImages/2018-12/Chidao_03122018_Key_03122018094006.jpg
 Tiếp tục thực hiện Công văn số 735/UBND-TD ngày 28 tháng 3 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc chấn chỉnh công tác báo cáo theo Thông tư số 03/TT-TTCP; Công văn số 2052/UBND-TD ngày 04/8/2017 về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng định kỳ theo Thông tư số 03/TT-TTCP.
8/28/2017 10:00 AMNoĐã ban hành

         

          Trong thời gian qua, Thanh tra các sở, huyện, thành phố đã duy trì việc báo cáo định kỳ hàng tháng về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định tại Công văn số 93/TTr-NV3 ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Thanh tra tỉnh và Công văn số 735/UBND-TD ngày 28/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh theo thời gian quy định. Tuy nhiên, về nội dung báo cáo tháng chưa đầy đủ, chưa thể hiện rõ vấn đề cần báo cáo, nhiều đơn vị, địa phương chỉ báo cáo số liệu của cơ quan Thanh tra dẫn đến không phản ánh được những nội dung cơ bản thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc sở, Chủ tịch UBND huyện.

          Để khắc phục những tồn tại trên, nhằm nâng cao chất lượng báo cáo hàng tháng về kết quả thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định, Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo Chánh thanh tra các sở, huyện, thành phố thực hiện thống nhất nội dung báo cáo tháng theo Đề cương và biểu mẫu kèm theo Công văn này.

          Lưu ý: Số liệu tiếp dân, xử lý đơn thư là của Ban tiếp công dân huyện, Địa điểm tiếp công dân của Sở, số liệu giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám đốc Sở.

          - Thời gian gửi báo cáo về thanh tra tỉnh: chậm nhất ngày 10 hàng tháng, kèm theo bản mềm qua eOffice hoặc gửi vào hộp thư điện tử thanhtratinh@tayninh.gov.vn

          Đề nghị Thủ trưởng các sở, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Chánh Thanh tra các sở, huyện, thành phố thực hiện tốt nội dung Công văn này, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo về thanh tra tỉnh để thống nhất thực hiện./.

         Tải file văn bản: CV 194- thong nhat noi dung BC thang.pdf

Về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra,g/q KNTC và PCTN định kỳ theo thông tư 03/2013/TT-TTCPÝ kiến chỉ đạo điều hànhBài viếtVề việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra,g/q KNTC và PCTN định kỳ theo thông tư 03/2013/TT-TTCP/Style Library/LacViet/CMS2013/Images/newsdefault.jpg
Ngày 4/8/2017 UBND tỉnh ban hành công văn số 2052/UBND-TD Về việc điều chỉnh thời gian gửi báo cáo về công tác thanh tra,g/q KNTC và PCTN định kỳ theo thông tư 03/2013/TT-TTCP.
8/4/2017 10:00 AMNoĐã ban hành